Hulpprogramma voor logboekcontrole van MS SQL Server

Het handmatig controleren van activiteiten inzake auditdatabases is een enorme taak. Dit kan het beste gedaan worden met een veelomvattende oplossing die de monitoring van de database en activiteiten vereenvoudigt en automatiseert. Met de oplossing moeten databasebeheerders ook de hoofdoorzaak van operationele problemen kunnen controleren, opsporen en onmiddellijk identificeren. Ook moet de oplossing ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke gegevens in realtime detecteren.

Audits van Microsoft SQL Server-logboeken met EventLog Analyzer

EventLog Analyzer is een uitgebreid hulpprogramma voor monitoring van databaseactiviteiten voor het monitoren van alle databaseactiviteiten, toegang en wijzigingen van serveraccounts in uw Microsoft SQL Server-database. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van EventLog Analyzer:

 • Automatisch detecteren van SQL-servers: Ontdek automatisch alle SQL-servers in uw netwerk.
 • Gebruiksklare rapporten: Voer audits uit met vooraf samengestelde rapporten die gedetailleerde informatie bieden over query's inzake Data Definition Language (DDL) en Data Manipulation Language (DML).
 • Waarschuwingen in real-time: Ontvang onmiddellijke waarschuwingen over ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke gegevens of zelfs tot de databaseserver zelf.
 • Beheren van SQL Server: Beheer SQL Server-accounts efficiënt door wijzigingen in gebruikersaccounts met machtigingen te volgen met gedetailleerde rapporten en directe waarschuwingen.
 • Intuïtief dashboard: Bekijk details van het onbewerkte logboek en de verzamelde logboekinhoud om een vereenvoudigde analyse van de hoofdoorzaak te vergemakkelijken.

SQL Server DDL-auditrapporten:

SQL Server DDL-auditrapporten

 • Bewaken en bijhouden van wijzigingen op structureel niveau van de database, zoals wijzigingen aan tabellen, weergaven, procedures, activaties, schema, enz.
 • Met de grafische rapporten krijgt u de gegevens over het wie, wat, wanneer en van waar uit.
 • Met realtime e-mail/SMS-meldingen voor alle wijzigingen op DDL-niveau.

Audits van SQL Server DML-activiteiten:

Audits van SQL Server DML-activiteiten

 • Met vooraf gedefinieerde rapporten van EventLog Analyzer kunt u database-activiteiten op functioneel niveau controleren.
 • Informatie opvragen over wie functionele query's heeft uitgevoerd, wanneer en waar vandaan.
 • Houd onmiddellijk alle wijzigingsactiviteiten bij, zoals gegevens die worden bekeken, bijgewerkt, verwijderd of nieuwe vermeldingen die aan uw vertrouwelijke gegevens worden toegevoegd.

Audits van SQL Server-accounts:

Het beheren en controleren van accounts van de databaseserver is essentieel voor het instellen van machtigingen voor bronnen binnen en buiten uw database. EventLog Analyzer vereenvoudigt het beheer van database-accounts met behulp van realtime waarschuwingen en vooraf gedefinieerde rapporten voor:

Audits van SQL Server-accounts

 • Het bijhouden van alle accountwijzigingen met betrekking tot gebruikers, aanmeldingen en afmeldingen, wachtwoorden, etc.
 • Informatie ontvangen over het maken, verwijderen en wijzigen van bevoegde accounts.
 • Controleer aan- en afmeldingsactiviteiten en ontvang informatie over de redenen voor mislukte aanmeldingen.
 • Direct zien wanneer het wachtwoord van een essentieel account wordt gewijzigd, etc.

Audits van SQL Server-activiteiten:

Audits van SQL Server-activiteiten

 • Met behulp van de beschikbare rapporten van EventLog Analyzer kunt u snel activiteiten van MS SQL Server controleren zoals opstarten, afsluiten, aanmeldingen, mislukte aanmeldingen, etc.
 • Gedetailleerde rapporten opvragen over databaseback-up, herstel, controle, controlespecificaties, beheerdersmachtigingen, enz.
 • De frequentie van de belangrijkste aanmeldingsactiviteiten van uw database analyseren en trendpatronen van mislukte aanmeldingen visualiseren.

Mitigeren van aanvallen op de beveiliging van SQL Server:

EventLog Analyzer helpt bij de beperking van interne en externe veiligheidsrisico's met behulp van gedetailleerde rapporten en realtime waarschuwingen bij diverse beveiligingsaanvallen op de database. Deze oplossing:

Mitigeren van aanvallen op de beveiliging van SQL Server

 • Geeft gedetailleerde rapporten over SQL-injectie en Denial of Service-aanvallen voor gedetailleerde analyse en mogelijke oplossingen voor forensisch onderzoek .
 • Waarschuwt in realtime over gebeurtenissen zoals, accountvergrendeling, misbruik van bevoegdheden, onbevoegde toegang tot gevoelige gegevens, enz. Hierdoor kunt u sneller en effectiever reageren bij veiligheidsrisico's.

Gedetailleerde audits van gebruikersgegevens in SQL Servers:

Gedetailleerde audits van gebruikersgegevens in SQL Servers

Veel bedrijven gebruiken SQL Servers om de persoonsgegevens van hun klanten op te slaan. EventLog Analyzer biedt verschillende rapporten waarmee u geïnformeerd blijft over kritieke wijzigingen die in uw SQL-servers zijn aangebracht, waaronder rapporten over:

 • Wijzigingen aangebracht in kolommen met zeer vertrouwelijke informatie.
 • De bestaande machtigingen en beveiligingswijzigingen van elke gebruiker in de SQL Server.
 • Het tijdstip waarop elke gebruiker zich voor het laatst heeft aangemeld bij de SQL Server.

Correleren van SQL-serverlogboeken

Veel organisaties gebruiken correlatie als methode om de verbinding tussen verschillende logboeken afkomstig van verschillende bronnen te begrijpen en te interpreteren. De krachtige engine van EventLog Analyzer voor gebeurteniscorrelatie identificeert efficiënt gedefinieerde aanvalspatronen binnen uw logboeken. De correlatiemodule biedt vele nuttige functies, inclusief:

 • Bekijk de chronologische volgorde van logboeken voor elk geïdentificeerd aanvalspatroon.
 • Stelt beperkingen in aan logboekvelden voor nauwkeurige controle over de gedefinieerde aanvalspatronen. Meer informatie.

Gebruiken van optie voor zoeken en geavanceerd zoeken voor SQL-logboeken

EventLog Analyzer bevat een speciale sectie voor het zoeken naar logboekgegevens. Hier kunt u de onbewerkte SQL-logboeken doorzoeken en netwerkafwijkingen detecteren zoals verkeerde configuraties, toepassingsfouten, enz. Klik op het tabblad 'Zoeken' in de UI.

 • Gebruik de basisfunctie Zoeken om nauwkeurig de exacte logboekinvoer vast te stellen die een beveiligingsactiviteit veroorzaakte en om het exacte tijdstip te vinden waarop de bijbehorende beveiligingsgebeurtenis plaatsvond.
 • Gebruik Geavanceerd zoeken om te zoeken door de zoekopdracht tegelijkertijd uit te voeren op meerdere groepen zoekcriteria.

Download onze gratis oplossingsoverzicht voor meer informatie over SQL-audits SQL-serveraudits met EventLog Analyzer