Dodawanie członków grupy dystrybucyjnej w Exchange Online

W tym artykule opisano procedurę dodawania członków do grupy dystrybucyjnej za pomocą PowerShell w Exchange Online lub Office 365. Opisano również proces, który należy zrealizować przy użyciu ADManager Plus, ujednoliconego narzędzia do zarządzania i raportowania usługami Active Directory, Office 365 i Exchange, oraz wyjaśniono, dlaczego PowerShell jest bardziej skomplikowaną opcją.

Windows PowerShell

Proces dodawania członków do listy dystrybucyjnej:

 • Sprawdź, czy masz uprawnienia niezbędne do tworzenia grup dystrybucyjnych.
 • Pobierz wartości wszystkich niezbędnych atrybutów, takich jak nazwa grupy dystrybucyjnej i nazwa dodawanego członka.
 • Sprawdź, czy masz uprawnienia do konfigurowania wszystkich atrybutów.
 • Utwórz skrypt z tymi wartościami i wykonaj go w oknie PowerShell.

Przykładowy skrypt PowerShell pozwalający dodać członka do grupy dystrybucyjnej w Exchange Online

 Copied
Add-DistributionGroupMember -Identity "Marketing" -Member "JohnS@example.com"
Kliknij, aby skopiować cały skrypt

ADManager Plus

Dodawanie członków do grupy dystrybucyjnej w Exchange Online:

 • Wybierz opcję Modyfikuj grupy dystrybucyjne z karty Zarządzanie grupami w usłudze Office 365.
 • Wybierz żądanego dzierżawcę Office 365, wprowadź nazwy członków lub zaimportuj plik CSV z nazwami członków, zaznacz wszystkie grupy, do których użytkownicy mają być dodawani i z których mają być usuwani, a następnie kliknij Zastosuj.

Zrzut ekranu

Add Members to Distribution Groups using ADManager Plus

» Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wspomniany wyżej skrypt PowerShell doda użytkownika JanK do grupy dystrybucyjnej o nazwie Marketing. Aby zbiorczo dodawać członków do listy dystrybucyjnej w Office 365 lub dodawać członków do grup dystrybucyjnych z pliku CSV, należy zmodyfikować skrypt, dodając więcej parametrów i funkcji, co czyni go bardziej złożonym.

Ograniczenia użycia PowerShell do dodawania członków do grup dystrybucyjnych w Office 365 lub Exchange Online.

 • Jeśli nie masz wystarczających uprawnień, nie będzie można dodawać członków do grup. ADManager Plus sprawia, że nie trzeba podnosić uprawnień użytkowników w natywnej usłudze AD lub Exchange i można im zezwolić na wykonywanie tej operacji tylko w określonych jednostkach organizacyjnych lub domenach.
 • Polecenie cmdlet Add-DistributionGroupMember dodaje tylko jednego członka jednocześnie. ADManager Plus umożliwia dodawanie członków pojedynczo lub grupowo przy użyciu tej samej opcji.
 • Aby zbiorczo dodawać członków do grup dystrybucyjnych lub dodawać wielu członków z pliku CSV, należy zmodyfikować skrypt. Jednak w ADManager Plus taka funkcja jest oferowana jako wbudowana opcja, która jest dostępna domyślnie.
 • Użytkownik musi wiedzieć, jak uruchamiać skrypty z okna PowerShell. ADManager Plus jest oparty wyłącznie na graficznym interfejsie użytkownika, dzięki czemu wszystkie czynności związane z zarządzaniem i raportowaniem można wykonywać, klikając myszą w konsoli internetowej.
 • Nawet błędnie wstawiony myślnik, literówka w nazwach LDAP lub brak wystarczających uprawnień do skonfigurowania któregoś z atrybutów używanych w skrypcie spowoduje wystąpienie błędów. Ponieważ wszystkie czynności w programie ADManager Plus są wykonywane za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, nie ma potrzeby pisania skryptów, co eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi w jednym oknie dla Exchange i Office 365 za pomocą ADManager Plus.

  Uzyskaj 30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • Rozpocznij zażądanie, raportowanie i automatyzację AD bez skryptów za pomocą ADManager Plus.
 •  
 • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Zasadami ochrony prywatności.
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie