Raporty o użytkownikach usługi Active Directory

Monitorowanie i analizowanie zmian w usłudze Microsoft Active Directory jest jednym z głównych wyzwań stojących przed każdym administratorem IT. Raporty o użytkownikach z ADManager Plus oferują pełny wgląd w domenę Windows Active Directory zawierającą wiele jednostek organizacyjnych i wielu użytkowników na potrzeby aktywnego monitorowania i zarządzania kontem użytkownika, co ułatwia wykonanie tego uciążliwego i czasochłonnego w innych przypadkach zadania, a także upraszcza proces tworzenia raportów.

Natywne narzędzia usługi AD jak PowerShell czy inne metody wykonywania skryptów dają jedynie możliwość tworzenia każdego potrzebnego raportu od postaw, natomiast ADManager Plus zawiera obszerną listę wbudowanych raportów o użytkownikach usługi Active Directory pozwalających na efektywne, bezproblemowe zarządzanie kontami użytkowników i raportowanie. A oto kluczowe zalety takiego rozwiązania:

 • w pełni internetowy, intuicyjny interfejs użytkownika,
 • mMożliwość pełnej konfiguracji,
 • opcje natychmiastowej aktualizacji/modyfikacji,
 • łatwe generowanie/planowanie raportów/ automatyczne generowanie raportów,
 • prosty format tabeli,
 • ograniczenie generowania raportów do określonych jednostek organizacyjnych,
 • możliwość eksportu w różnych formatach (CSV, Excel, PDF, HTML, CSVDE),
 • zgodność z przepisami (ustawami SOX, HIPAA itp.).

Raporty użytkowników są ważne dla uzyskania istotnych informacji, takich jak użytkownicy z uprawnieniami do zdalnego logowania, z dostępem do skrzynki pocztowej, z włączonym dostępem OMA/OWA itp. ADManager Plus zawiera ponad 25 możliwych do zaplanowania raportów dotyczących obiektów użytkowników podzielonych na cztery główne typy:

Raporty ogólne o użytkownikach

Raport o wszystkich użytkownikach usługi Active Directory

W ramach raportów ogólnych o użytkownikach raport o wszystkich użytkownikach podaje szczegółowe informacje dotyczące tworzenia i usuwania kont użytkowników, informacje o grupie, zmiany atrybutów itp. z uwzględnieniem wszystkich użytkowników w wybranej domenie. Aby znaleźć użytkowników mających puste wartości atrybutów, można wygenerować raport o użytkownikach z pustymi atrybutami. Historię ostatnich aktualizacji użytkowników można sprawdzić na podstawie raportu o ostatnio utworzonych użytkownikach, ostatnio usuniętych i zmodyfikowanych. Można generować raporty specjalne do wykrywania użytkowników ze skryptami logowania oraz bez.

Zdjęcia użytkowników, jeśli są dostępne, będą wyświetlane w raporcie o wszystkich użytkownikach. Aby ten atrybut zdjęcia był pobierany podczas generowania raportu, można go dostosować do wyświetlania za pomocą opcji dodawania/usuwania kolumn w sekcji raportów. W ten sposób zdjęcie użytkownika będzie wyświetlane wraz z jego pozostałymi atrybutami.

Lista raportów o użytkownikach

 • Raport o wszystkich użytkownikach
 • Raport o użytkownikach z pustymi atrybutami
 • Raport o użytkownikach bez menedżerów
 • Raport o użytkownikach w oparciu o menedżera
 • Raport o użytkownikach należących do więcej niż jednej grupy
 • Raport o ostatnio usuniętych użytkownikach
 • Raport o ostatnio utworzonych użytkownikach
 • Raport o ostatnio zmodyfikowanych użytkownikach
 • Raport o zezwoleniu na dostęp przez nawiązanie połączenia
 • Raport o odmowie dostępu przez nawiązanie połączenia
 • Raport o użytkownikach ze skryptem logowania
 • Raport o użytkownikach bez skryptu logowania
 • Użytkownicy z włączoną obsługą Lync
 • Użytkownicy z wyłączoną obsługą Lync
 • Raporty w oparciu o zdjęcie

Raporty o stanie konta użytkownika

Kategoria, raportów o stanie konta użytkownika również obejmuje specjalne raporty ze szczegółowymi informacjami na temat wyłączonych użytkowników, zablokowanych użytkowników i wygasłych kont użytkowników. Raporty o wygasłych kontach użytkowników, ostatnio wygasłych kontach użytkowników, kontach użytkowników, które wkrótce wygasnąi użytkownikach, których konta nigdy nie wygasną, można uzyskać z tego zestawu raportów o użytkownikach usługi Active Directory, co ułatwia administrację i zarządzanie kontami użytkowników.

Lista raportów o stanie konta

Raport o wyłączonych użytkownikach usługi Active Directory

Raporty o logowaniu użytkowników

Raporty o logowaniu użytkowników zawierają historię informacji o logowaniu użytkownika. Można zaplanować generowanie raportów dotyczących nieaktywnych użytkowników (użytkowników, którzy nie zalogowali się przez pewien okres), użytkowników, którzy zalogowali się niedawno, użytkowników, którzy nigdy się nie zalogowali, włączonych użytkowników. Raport w oparciu o godziny logowania daje wyraźny wgląd w użytkowników, którzy zalogowali się w określonym przedziale czasowym.

Lista raportów o logowaniu użytkowników

 • Raport o nieaktywnych użytkownikach usługi Active Directory
 • Raport o nieaktywnych użytkownikach
 • Raport o ostatnio zalogowanych użytkownikach
 • Raport o rzeczywistych czasach ostatniego logowania się użytkowników
 • Raport w oparciu o godziny logowania
 • Raport o użytkownikach, którzy nigdy się nie zalogowali
 • Raport o włączonych użytkownikach

Raport o zagnieżdżonych użytkownikach

Raport o zagnieżdżonych użytkownikach pozwala uzyskać informacje o grupach użytkownika. Na podstawie tych raportów można poznać szczegóły dotyczące użytkowników w danej grupie, a także szczegóły dotyczące wielu grup, do których użytkownik należy.

Lista raportów o zagnieżdżonych użytkownikach

Raport o użytkownikach Active Directory w grupie

 • Raport o użytkownikach w grupie
 • Raport o grupach użytkownika

Raporty o użytkownikach usługi Active Directory na potrzeby inspekcji zgodności z ustawą SOX

ADManager Plus może być skutecznym narzędziem pomagającym w spełnieniu wymagań inspekcji zgodności. Istnieje możliwość wygenerowania całego zestawu niezbędnych raportów i wykorzystania go jako kluczowego zasobu w ramach inspekcji zgodności. Lista raportów usługi Active Directory dotyczących zgodności z ustawą SOX jest dostępna w części dotyczącej zgodności z ustawą SOX.

Polecane łącza

 • Raporty o logowaniu w usłudze Active Directory
 • Raporty o hasłach w usłudze Active Directory
 • Raporty o komputerach w usłudze Active Directory
 • Raporty o grupach w usłudze Active Directory
 • Raporty o jednostkach organizacyjnych w usłudze Active Directory
 • Planowanie raportów Active Directory
 • Raporty o zabezpieczeniach usługi Active Directory
 • Raporty dotyczące programu Exchange w usłudze Active Directory
 • Raporty o obiektach zasad grupy w usłudze Active Directory
 • Raporty NTFS w usłudze Active Directory
 • Raporty o zasadach usługi Active Directory
 • Raporty Active Directory dotyczące zgodności z ustawą SOX
Inne funkcje

Zarządzanie użytkownikami masowymi

Wystrzel strzelbę z zadań zarządzania użytkownikami AD jednym strzałem. Użyj także plików csv do zarządzania użytkownikami. Efekt masowych zmian w usłudze Active Directory, w tym konfigurowanie atrybutów Exchange.

Raporty logowania do usługi Active Directory

Monitoruj działania logowania użytkowników usługi Active Directory w środowisku AD. Odfiltruj nieaktywnych użytkowników. Raportowanie na poziomie godzinowym. Generuj raporty dla prawdziwego czasu ostatniego logowania i ostatnio zalogowanych użytkowników.

Delegacja Active Directory

Rozładuj część swojego obciążenia bez utraty trzymania. Bezpieczne i nieinwazyjne delegowanie i zarządzanie helpdeskiem z ADManager Plus! Deleguj uprawnienia dla technika w określonych zadaniach w określonych jednostkach organizacyjnych.

Microsoft Exchange Management

Twórz i zarządzaj skrzynkami pocztowymi Exchange oraz konfiguruj prawa skrzynki pocztowej za pomocą systemu Exchange Management System ADManager Plus.

Czyszczenie usługi Active Directory

Pozbądź się nieaktywnych, przestarzałych i niechcianych obiektów w Active Directory, aby uczynić je bardziej bezpiecznymi i wydajnymi ... wspomaganymi przez funkcje ADManager Plus do czyszczenia AD.

Active Directory Automation

Pełna automatyzacja zadań krytycznych dla AD, takich jak konfigurowanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych użytkowników itp. Umożliwia również sekwencyjne i wykonywanie zadań uzupełniających i łączy się z przepływem pracy, aby zapewnić doskonałą automatyzację kontrolowaną.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas
Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w ADManager Plus. Kliknij tutaj, aby kontynuować »

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here