Zbiorcze zarządzanie użytkownikami w usłudze Active Directory

Zbiorcze zarządzanie użytkownikami w usłudze Active Directory może stanowić wyzwanie w dużych i złożonych sieciach Windows. Ponadto, korzystanie z natywnych narzędzi oraz skryptów PowerShell wymaga głębokiej wiedzy na temat usługi AD i tworzenia skryptów, aby można było przeprowadzać zbiorcze zarządzanie użytkownikami w usłudze AD.

ADManager Plus to oprogramowanie do tworzenia raportów i zarządzania usługą AD, które umożliwia tworzenie nowych użytkowników AD i zarządzanie nimi za pomocą CSV. Ponadto, przy użyciu funkcji reaktywnego zarządzania kontami użytkowników można zarządzać wieloma atrybutami kont użytkowników w ramach tylko jednego kroku.

Podczas tworzenia i modyfikacji użytkowników można używać modyfikowalnych szablonów, które zawierają standardowe atrybuty użytkowników określone na podstawie działu lub roli. Poza tym, można też delegować akcje zarządzania użytkownikami na serwisantów pomocy technicznej lub osoby inne niż administratorzy.

Za pomocą ADManager Plus można zbiorczo modyfikować atrybuty AD; atrybuty w programie Exchange Server 2003, 2007, 2010, 2013 oraz 2016; zasady Exchange; konta, licencje Office 365, skrzynki pocztowe usługi Exchange Online itp.; a także atrybuty programu Skype dla Firm oraz Usług terminalowych. Oprogramowanie do zarządzania usługą AD upraszcza wszystkie czynności związane z zarządzaniem użytkownikami AD, obejmuje to:

 • Jednoczesne tworzenie wielu kont użytkowników
 • Modyfikowanie atrybutów dla wielu użytkowników
 • Resetowanie haseł wielu kont użytkowników
 • Zmiana nazw wyświetlanych użytkownika
 • Tworzenie skrzynek pocztowych programu Exchange i stosowanie zasad programu Exchange
 • Tworzenie kont Office 365 oraz G Suite
 • Włączanie, wyłączanie oraz usuwanie nieaktywnych kont w usłudze AD
 • Przenoszenie użytkowników pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
 • Automatyzacja zbiorczego zarządzania użytkownikami

ADManager Plus oferuje również Aplikacje mobilne na systemy iOS oraz Android, które umożliwiają zdalne zarządzanie usługą AD.

Przepływ zbiorczego zarządzania użytkownikami

Ad Zbiorcze tworzenie użytkowników
Nie wyobrażam sobie pełnienia roli administratora Microsoft Sharepoint Portal Server bez oprogramowania ADManager Plus firmy ManageEngine. To najlepsze narzędzie do zarządzania usługą Active Directory w systemie Windows Server.

-Sona. Administrator usługi Sharepoint

Zbiorcze tworzenie użytkowników

ADManager Plus upraszcza proces zbiorczego tworzenia użytkowników za pomocą tylko kilku kliknięć. Narzędzie oferuje:

 • Możliwość tworzenia użytkowników w jednym kroku w usłudze AD, Office 365, Exchange, Skype dla Firm oraz G Suite z ustawieniami dostosowywanymi dla każdej platformy za pomocą szablonów przypisywania użytkowników.
 • Modyfikowalne szablony ułatwiające tworzenie obiektów AD. Oferuje również oparte na regułach metody automatycznego wypełniania atrybutów w wypadku spełnienia pewnych warunków. Dowiedz się więcej...

Zbiorcza modyfikacja użytkowników

Używając ADManager Plus można zbiorczo modyfikować użytkowników w usłudze AD, programie Exchange, pakietach Office 365,G Suite i nie tylko, za pomocą pliku CSV. Dzięki temu rozwiązaniu można za jednym razem modyfikować ustawienia wielu kont użytkowników.

 • Atrybuty usługi Active Directory

  Oto niektóre typowe i często wykonywane akcje zarządzania użytkownikami AD, które można w łatwy sposób wykonywać za pomocą wbudowanych funkcji ADManager Plus:

  • resetowanie haseł,
  • modyfikowanie formatu nazwy, nazwy wyświetlanej, nazwy logowania i nazwy konta SAM,
  • włączanie lub wyłączanie użytkowników, odblokowywanie użytkowników i ustawianie daty wygaśnięcia konta użytkownika,
  • ustawianie folderu macierzystego, profilu i ścieżki skryptu dla użytkowników,
  • przenoszenie użytkowników do innego kontenera,
  • aktualizowanie członkostwa w grupach i na listach dystrybucyjnych.
 • Atrybuty programu Exchange Server

  ADManager Plus pozwala administratorom wykonywać działania związane z usługą AD i programem Exchange za pomocą jednej konsoli bez przełączania pomiędzy Konsolą zarządzania programu Exchange (EMC) a Użytkownikami i komputerami usługi Active Directory (ADUC). Za pomocą ADManager Plus można zbiorczo wykonywać niżej opisane działania metodą wskazania i kliknięcia:

  • Tworzenie dla użytkowników skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016.
  • Ustawianie rozmiaru wiadomości wysyłanych i odbieranych oraz ograniczeń dotyczących wiadomości dla użytkowników.
  • Ustawianie limitów magazynu skrzynki pocztowej oraz ograniczanie adresów przekierowania dla użytkowników.
  • Modyfikowanie zasad zachowywania usuniętych elementów.
  • Włączanie lub wyłączanie dostępu mobilnego i internetowego do programu Outlook oraz protokołów IMAP4 i POP3.
 • Atrybuty usług terminalowych

  ADManager Plus oferuje funkcje zarządzania parametrami usług terminalowych dla wielu użytkowników usługi Active Directory w celu wydajnego zarządzania usługami. Za pomocą ADManager Plus można:

  • Modyfikować folder macierzysty i ścieżki profilu usług terminalowych dla użytkowników.
  • Modyfikować programy startowe dla użytkowników logujących się z poziomu usług terminalowych.
  • Modyfikować czas trwania sesji, limity sesji aktywnych, limity czasu bezczynności sesji itp.
  • Włączać lub wyłączać właściwości zdalnego sterowania.

Lokalizacja i zarządzanie obiektami AD za pomocą wbudowanej funkcji wyszukiwania

ADManager Plus ma wbudowaną funkcję wyszukiwania, która pozwala lokalizować dowolny obiekt AD i wykonywać żądane akcje na podstawie wyników wyszukiwania. Za pomocą tego narzędzia można:

 • wyszukiwać użytkowników, grupy i komputery w domenie,
 • ograniczać opcje wyszukiwania do konkretnych jednostek organizacyjnych i domen,
 • upraszczać wyszukiwanie, dołączając imiona i nazwiska oraz opisy do kryteriów wyszukiwania.

Uproszczone i łatwe zarządzanie usługą AD, za pomocą funkcji ADManager Plus całkowicie opartych na graficznym interfejsie użytkownika (GUI), stanowi ogromną pomoc przy wyczerpujących zadaniach zarządzania usługą AD. W rzeczywistości narzędzie to oferuje jeszcze więcej możliwości oraz pomaga automatycznie wykonywać powtarzające się zadania dzięki swoim funkcjom automatyzacji. A co w tym najlepsze? Wszystko to jest możliwe bez potrzeby pisania lub używania nawet jednej linii skryptu bądź PowerShell. To niezwykle łatwe zarządzanie AD!

Zacznij korzystać z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej narzędzia ADManager Plus i sprawdź oprogramowanie do zarządzania użytkownikami usługi AD w działaniu.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here