Zbiorcze zarządzanie użytkownikami usługi Active Directory

Zarządzanie kontami użytkowników w usłudze Microsoft Active Directory stanowi wyzwanie dla każdego administratora IT. Ręczna konfiguracja właściwości użytkownika za pomocą natywnych narzędzi Active Directory lub innych opcji, takich jak PowerShell itp. jest niezwykle czasochłonna, uciążliwa i podatna na błędy, szczególnie w dużych i złożonych sieciach opartych na systemie Windows. Ponadto dogłębna znajomość usługi Active Directory i zarządzania nią jest niezbędnym warunkiem realizacji tych zadań.

ADManager Plus to oprogramowanie internetowe, które umożliwia tworzenie i zarządzanie wieloma kontami użytkowników w usłudze Active Directory w ramach jednej akcji. Ponadto, korzystając z tego oprogramowania, można również tworzyć skrzynki pocztowe Exchange, nowe konta użytkowników w Office 365 a także G Suite dla wszystkich pożądanych użytkowników bezpośrednio podczas tworzenia dla nich nowych kont w usłudze Active Directory. Pozwala to na tworzenie wielu szablonów zawierających standardowe wartości atrybutów użytkownika, które można zastosować podczas zbiorczego tworzenia użytkowników. Można importować atrybuty użytkownika z jednego pliku CSV podczas tworzenia kont użytkowników, minimalizując w ten sposób czas i wysiłek w przypadku używania natywnych narzędzi do inicjowania obsługi użytkowników Active Directory. Za pomocą tego narzędzia uzupełniającego oprogramowanie do zarządzania uprawnieniami w systemie Windows można nawet w bardzo prosty sposób eksportować użytkowników.

Narzędzie to pozwala również na delegowanie uprawnień dla serwisantów działu pomocy technicznej lub użytkowników bez uprawnień administratora w ramach tworzenia użytkowników. Funkcja delegowania pozwala skupić się na krytycznych zadaniach, ponieważ eliminuje konieczność wykonywania powtarzających się i trywialnych zadań. Korzystając z funkcji reaktywnego zarządzania kontami użytkowników, można nawet zarządzać wieloma atrybutami kont użytkowników w ramach jednego kroku. Ponadto funkcja ta pozwala na ustawienie reguł automatycznej konfiguracji lub aktualizacji niektórych atrybutów użytkownika podczas wykonywania zadań zarządzania użytkownikami. Co więcej, narzędzie do automatycznego generowania raportów pozwala aktywnie i efektywnie zarządzać zarówno kontami użytkowników, jak i całą usługą Active Directory.

Za pomocą ADManager Plus można masowo modyfikować atrybuty użytkownika, w tym atrybuty serwera Exchange (2003/2007/2010/2013) oraz zasady a także atrybuty serwera Lync/LCS/OCS i usług terminalowych. Możesz wypróbować wszystkie funkcje zarządzania użytkownikami, a nawet funkcje raportowania dostępne w tym oprogramowaniu, korzystając z bezpłatnej wersji próbnej dającej nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji. Oto niektóre ze wspólnych funkcji zarządzania usługą Active Directory, administracji i zmian atrybutów, które mogą być wykonywane szybko i spójnie:

 • Tworzenie kont wielu użytkowników
 • Modyfikowanie atrybutów wielu użytkowników
 • Resetowanie haseł wielu kont użytkowników
 • Zmiana nazwy wyświetlanej użytkownika
 • Tworzenie skrzynki pocztowej Exchange i stosowanie zasad programu Exchange
 • Tworzenie kont Biuro 365 i G Suite
 • Włączanie/wyłączanie/usuwanie nieaktywnych kont w usłudze AD
 • Przenoszenie użytkowników między jednostkami organizacyjnymi
 • Zautomatyzowane zbiorcze zarządzanie użytkownikami
 • Mobilne zarządzanie użytkownikami usługi Active Directory

Przepływ zbiorczego zarządzania użytkownikami

Active Directory Bulk User Management Tools

Quote

Nie wyobrażam sobie pełnienia roli administratora Microsoft Sharepoint Portal Server bez oprogramowania ADManager Plus firmy ManageEngine. Narzędzie do zarządzania usługą Active Directory w systemie Windows Server.

-Sona. Administrator Sharepoint

Quote

Zbiorcze tworzenie użytkowników

ADManager Plus upraszcza proces zbiorczego tworzenia i zarządzania użytkownikami za pośrednictwem kilku kliknięć.

Active Directory Bulk User Creation
Dowiedz się więcej »
 • Twórz użytkowników zbiorczo w domenie przez określenie wszystkich atrybutów, w tym atrybutów programu Exchange (2003, 2007, 2010, 2013), Lync/LCS/OCS, usług terminalowych, Office 365 i G Suite za pośrednictwem szablonów inicjowania obsługi użytkowników.
 • Dodawaj użytkowników przez skopiowanie właściwości innego użytkownika.
 • Importuj właściwości użytkownika z pliku CSV, przy czym jedyną obowiązkową właściwością jest nazwa użytkownika (nazwa nadana).
 • Twórz szablony ze wspólnymi atrybutami użytkownika i korzystaj z nich.
 • Utwórz użytkowników w istniejącym kontenerze lub utwórz nową jednostkę organizacyjną w domenie i dodaj do niej użytkowników.

Zbiorcze modyfikowanie użytkowników

Niektóre z ważnych atrybutów, które można modyfikować za pomocą ADManager Plus:

Atrybuty ogólne

 • Resetowanie hasła
 • Modyfikowanie formatu nazwy, nazwy wyświetlanej, nazwy logowania i nazwy konta SAM.
 • Włączanie/wyłączanie użytkowników, odblokowywanie użytkowników i ustawianie daty wygaśnięcia konta użytkownika
 • Ustawianie folderu macierzystego, profilu i ścieżki skryptu dla użytkowników.
 • Przenoszenie użytkowników do innego kontenera. Dowiedz się, jak przenosić konta użytkowników
 • Aktualizowanie członkostwa w grupach i na listach dystrybucyjnych.
 • Modyfikowanie użytkowników za pomocą aplikacji mobilnej. Więcej o 
aplikacja mobilnych ADManager Plus.

Atrybuty programu Exchange

Modify Exchange Attributes
  • Tworzenie skrzynek pocztowych Exchange Server 2003, 2007, 2010 i 2013 dla użytkowników.
  • Ustawianie rozmiaru wiadomości wysyłanych/odbieranych oraz ograniczeń dotyczących wiadomości dla użytkowników.
  • Ustawianie limitów przestrzeni dyskowej skrzynki pocztowej i ograniczanie adresów przekierowania dla użytkowników.
  • Modyfikowanie limitów przestrzeni dyskowej poczty i zasad przechowywania usuniętych elementów.
  • Włączanie/wyłączanie dostępu mobilnego do programu Outlook, dostępu internetowego do programu Outlook oraz protokołów IMAP4 i POP3.

 

Wypróbuj wszystkie funkcje zarządzania zbiorczego tego narzędzia, pobierając bezpłatnie jego wersję próbną.

Atrybuty usług terminalowych

Modify Terminal Services Attributes
 • Modyfikowanie folderu macierzystego i ścieżki profilu usług terminalowych dla użytkowników.
 • Modyfikowanie programów startowych dla użytkowników logujących się z usług terminalowych.
 • Modyfikowanie czasu trwania sesji, limitu sesji aktywnej, limitu sesji bezczynności itp.
 • Włączanie/wyłączanie właściwości zdalnego sterowania.

Wyszukiwanie obiektów AD

Active Directory Users, Groups, and Computers Search
 • Wyszukiwanie użytkowników, grup, komputerów i jednostek organizacyjnych w domenie.
 • Ograniczanie wyszukiwania do określonych jednostek organizacyjnych w domenach.
 • Opcje uwzględniania nazwy pospolitej i opisu w kryteriach wyszukiwania.

Uproszczone i łatwe zarządzanie usługą Active Directory za pomocą funkcji ADManager Plus opartych całkowicie na graficznym interfejsie użytkownika (GUI) to z pewnością ogromna pomoc przy wyczerpujących zadaniach zarządzania usługą Active Directory. W rzeczywistości narzędzie to ma jeszcze więcej możliwości i pomaga automatycznie wykonywać wszystkie istotne i powtarzające się zadania w ramach tej funkcji automatyzacji A wszystko to bez użycia nawet jednej linii skryptu lub PowerShell. Jest to najłatwiejszy sposób zarządzania usługą Active Directory!

Szablon i zaawansowane techniki inicjowania obsługi użytkowników AD oparte na plikach CSV

Polecane łącza

 • Zbiorcze modyfikowanie użytkowników usługi Active Directory
 • Zbiorcze tworzenie użytkowników usługi Active Directory
 • Delegowanie do działu pomocy technicznej
 • Narzędzie do raportowania Office 365
 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie grupami
 • Zarządzanie komputerami
 • Zarządzanie MS Office 365
Inne funkcje

Zarządzanie Active Directory

Dzięki funkcjom zarządzania usługą AD w ADManager Plus codzienne zadania związane z zarządzaniem Active Directory stają się łatwe i bezproblemowe. Twórz, modyfikuj i usuwaj użytkowników za pośrednictwem kilku kliknięć!

Zarządzanie hasłami usługi Active Directory

Zresetuj hasło i ustaw hasło z pojedynczej konsoli internetowej, bez narażania bezpieczeństwa swojego AD! Deleguj również swoje uprawnienia do resetowania hasła do techników z działu pomocy technicznej!

Raporty Active Directory

Katalog prawie każdego raportu, który będzie potrzebny z Active Directory! Kompleksowe i niezawodne raportowanie. Planuj raporty, aby były uruchamiane okresowo. Zarządzaj swoją Reklama bezpośrednio z raportów.

Przepływ pracy Active Directory

Zestaw narzędzi do zarządzania ticketami i zgodności z Mini Active Directory bezpośrednio w ADManager Plus! Zdefiniuj sztywną, ale elastyczną konstytucję dla każdego zadania w Twojego AD. Zwiększyć poziom bezpieczeństwa AD

Czyszczenie usługi Active Directory

Pozbądź się nieaktywnych, przestarzałych i niechcianych obiektów w Active Directory, aby uczynić je bardziej bezpiecznymi i wydajnymi ... wspomaganymi przez funkcje ADManager Plus do czyszczenia AD.

Active Directory Automation

Pełna automatyzacja zadań krytycznych dla AD, takich jak konfigurowanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych użytkowników itp. Umożliwia również sekwencyjne i wykonywanie zadań uzupełniających i łączy się z przepływem pracy, aby zapewnić doskonałą automatyzację kontrolowaną.

Pełna automatyzacja krytycznych zadań AD, takich jak inicjowanie obsługi użytkowników, czyszczenie nieaktywnych kont użytkowników itp. Można również określić sekwencję i wykonać kolejne zadania oraz łączyć je z przepływem pracy, co przekłada się na doskonałą, kontrolowaną automatyzację.

 

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas

Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w ADManager Plus. Kliknij tutaj, aby kontynuować

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny