Raporty o hasłach w usłudze Windows Active Directory

Zasady dot. silnych haseł mogą zapewnić bezpieczeństwo i parametry bezpieczeństwa w organizacji. Jednak brak jasności w zakresie monitorowania licznych haseł i zasad dotyczących haseł spowoduje, że zarządzanie Active Directory będzie niestabilne. Windows Active Directory umożliwia opracowanie zasad dot. haseł, które są odporne na szkodliwe zdarzenia, ale nie zapewnia gotowych informacji, które mogą pomóc administratorom Active Directory w łatwym i bezbłędnym zarządzaniu hasłami.

ADManager Plus — rozwiązanie do zarządzania i tworzenia raportów Active Directory firmy ManageEngine, rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem hasłami. Aby pokonać trudności w korzystaniu z natywnych narzędzi AD, PowerShell, itp., narzędzie to posiada wbudowany moduł raportów dot. haseł, który zapewnia, a także eksportuje aktualne informacje o wszystkich użytkownikach Active Directory i ich atrybutach haseł w łatwych i zrozumiałych formatach. Korzystając z tych raportów, można śledzić zmienione hasła, status haseł oraz z wyprzedzeniem powiadomić/poinformować użytkowników o wygaśnięciu ich haseł.

Raporty na temat haseł Windows Active Directory podają informacje o nieprawidłowo zalogowanych użytkownikach, użytkownikach z wygasłym hasłem, hasłach, które wkrótce wygasną, dacie wygaśnięcia hasła, użytkownikach, którzy nie mogą zmienić swojego hasła, użytkownikach, których hasła nie należy zmieniać itp. Pobierz bezpłatnie wersję próbną tego narzędzia, aby wypróbować wszystkie raporty Active Directory, w tym raporty dot. haseł takie jak:

Recently Bad logged on users Report

Raport o nieprawidłowo zalogowanych użytkownikach

Administratorzy Windows napotykają problemy, gdy użytkownicy próbują się zalogować przy użyciu błędnych/nieprawidłowych haseł. Raport „Niedawno nieprawidłowo zalogowani użytkownicy” pozwala administratorom na przeglądanie wszystkich użytkowników Active Directory, którzy niedawno próbowali się zalogować przy użyciu nieprawidłowych haseł.

Raport o użytkownikach, którzy nie mogą zmienić swojego hasła

Administratorzy Active Directory mogą postawić wymóg niezezwalania użytkownikom na zmianę ich haseł. Raport „Użytkownicy, którzy nie mogą zmienić swojego hasła” pomaga administratorom w uzyskaniu w Active Directory pełnego rejestru wszystkich kont tych użytkowników, którzy nie mają uprawnień do zmiany hasła.

Password never expires users Report

Raport o użytkownikach, których hasła nigdy nie wygasają

Pojawią się użytkownicy, których hasła nigdy nie wygasają i są zawsze aktywne. Raporty te zawierają listę wszystkich użytkowników z nigdy niewygasającymi hasłami.

Raport o użytkownikach, których hasła wygasły

Raport o użytkownikach, których hasła wygasły

Zawsze ważne jest, aby administrator Windows Active Directory wiedział o wygaśnięciu hasła użytkownika. „Raport o użytkownikach, których hasła wygasły” z pakietu raportów ADManager Plus daje szczegółowy podgląd wszystkich użytkowników Active Directory, których hasła wygasły.

Raport o hasłach użytkowników, które wkrótce wygasną

Administratorzy Active Directory powinni być informowani o hasłach, które wkrótce wygasną. „Raport o hasłach użytkowników, które wkrótce wygasną” będzie zawierał informacje o wszystkich użytkownikach, których hasła wkrótce wygasną. Ten raport dotyczący haseł pomaga administratorom w terminowym powiadamianiu/przypominaniu użytkownikom o zmianie hasła.

Raport o użytkownikach, którzy niedawno zmienili hasło

Raport o użytkownikach, którzy niedawno zmienili hasło

„Raport o użytkownikach, którzy niedawno zmienili hasło” pomaga administratorom przejrzeć wszystkich użytkowników w Active Directory, którzy ostatnio zmienili swoje hasła (pod warunkiem podania okresu).

Raport o użytkownikach, którzy ostatnio nie zmienili hasła

„Raport o użytkownikach, którzy ostatnio nie zmienili hasła” pomaga administratorom w przeglądaniu wszystkich użytkowników Active Directory, którzy nie zmienili swojego hasła w danym okresie.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here