Zarządzanie Active Directory

Każdy administrator IT stoi przed szeregiem wyzwań związanych z zarządzaniem usługą Active Directory, które obejmują zarządzanie kontami użytkowników w usłudze Active Directory niemal codziennie. Ręczna konfiguracja właściwości użytkownika jest niezwykle czasochłonna, uciążliwa i podatna na błędy, szczególnie w dużych, złożonych sieciach opartych na systemie Windows. Administratorzy Active Directory i menedżerowie IT w większości przypadków muszą wykonywać powtarzające się i prozaiczne zadania, które często ograniczają ich produktywny lub wolny czas. Co więcej, realizacja tych zadań przy użyciu natywnych narzędzi lub programu PowerShell wymaga również głębszej wiedzy z zakresu zarządzaniu usługą Active Directory i związanych z nim technologii, które nie są bezproblemowe ani łatwe.

Więcej o ADManager Plus
 • Zbiorcze zarządzanie użytkownikami
 • Automatyzacja Active Directory
 • Raporty Active Directory

Oprogramowanie pozwalające zautomatyzować te uciążliwe zadania, uprościć zarządzanie usługą AD i dostarczyć wyczerpujące raporty na temat wykonanych zadań i ich stanu jest niezbędne. ADManager Plus jest prostym, bezproblemowym rozwiązaniem internetowym do wszystkich wyzwań związanych z zarządzaniem usługą Active Directory , zabezpieczonym za pośrednictwem bezpiecznego uwierzytelniania oraz pozwalającym wykonywać wszystkie akcje za pośrednictwem kilku kliknięć. To narzędzie do zarządzania usługą Active Directory pozwala administratorom na projektowanie szablonów zarządzania wszystkimi procesami tworzenia i modyfikowania kont usługi Active Directory. Ponadto interfejs internetowy tego oprogramowania do zarządzania usługą AD daje administratorom absolutną kontrolę nad środowiskiem Active Directory.

 

ADManager Plus to kompleksowe, internetowe oprogramowanie do zarządzania usługą Microsoft Windows Active Directory Management, które upraszcza inicjowanie obsługi użytkowników i administrację Active Directory z pełnym zestawem zabezpieczeń i uwierzytelnianiem, umożliwiając wykonywanie akcji związanych z zarządzaniem tylko upoważnionym użytkownikom. Dostarcza administratorom i menedżerom AD kompletny zestaw narzędzi do efektywnego zarządzania usługą Active Directory. Rozwiązanie to ma jedną konsolę, z poziomu której kadra zarządzająca IT może przeglądać i zarządzać użytkownikami, komputerami, kontaktami, grupami w usłudze Active Directory, inicjować obsługę użytkowników w pakiecie G Suite i generować raporty dotyczące wszystkich domen, serwerów lub dowolnej domeny w środowisku Active Directory z centralnej lokalizacji. ADManager Plus umożliwia również administratorowi delegowanie powtarzalnych, prostych, czasochłonnych zadań do użytkowników bez uprawnień administratora/działu pomocy technicznej w całkowicie bezpieczny sposób, a także pozwala na kontrolowaną automatyzację usługi Active Directory. ADManager Plus pozwala uniknąć ręcznych, podatnych na błędy działań administracyjnych w usłudze Active Directory oraz oszczędzić czas i koszty. ADManager Plus daje teraz możliwość wysyłania dostosowanych powiadomień, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w celu poinformowania odpowiednich użytkowników o ukończeniu zadań związanych z zarządzaniem usługą Active Directory. Wiele opcji wyszukiwania dostępnych w ADManager Plus sprawia, że wyszukiwanie w usłudze AD nie wymaga wysiłku i ułatwia zarządzanie kontami usługi AD. Wszystko to można zrobić bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego oprogramowania. Administratorzy IT mogą teraz wykonywać w usłudze Active Directory działania z poniższej listy, korzystając z ADManager Plus. Ponadto ManageEngine gwarantuje integralność rozwiązań IT, pozwalając na integrację ADManager Plus z innymi narzędziami, takimi jak ServiceDesk Plus ServiceNow, i ADSelfService Plus.

 • Zarządzanie użytkownikami usługi Active Directory
 • Zarządzanie komputerami w usłudze Active Directory
 • Zarządzanie grupami w usłudze Active Directory
 • Zarządzanie kontaktami usługi Active Directory
 • Delegowanie do działu pomocy technicznej Active Directory
 • Zarządzanie usługą Active Directory za pomocą raportów AD
 • Zarządzanie użytkownikami usługi Active Directory z urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj aby uzyskać dostęp repozytorium podstawowych skryptów PowerShell, które można wykorzystać do zarządzania użytkownikami i grupami usługi AD. Aby dogłębnie poznać wszystkie funkcje, narzędzia w ADManager Plus, które uproszczą i ułatwią zarządzanie usługą Active Directory oraz raportowanie, pobierz bezpłatnie 30-dniową wersję próbną tego narzędzia.

Zarządzanie użytkownikami usługi Active Directory

ADManager Plus ułatwia zarządzanie tysiącami użytkowników usługi Active Directory za pośrednictwem zbiorczej obsługi i intuicyjnego interfejsu. Zarządzanie użytkownikami w ADManager Plus pomaga tworzyć i modyfikować użytkowników, konfigurować ich ogólne atrybuty, atrybuty programu Exchange Server i stosować zasady programu Exchange, atrybuty usług terminalowych, uprawnienia logowania użytkownika zdalnego, atrybuty Lync Server/LCS/OCS itp. Ponadto narzędzie to pomaga w tworzeniu nowych kont dla użytkowników w Office 365 i G Suite w momencie tworzenia dla nich nowych kont w usłudze Active Directory. Co więcej, to rozwiązanie do zarządzania usługą Active Directory umożliwia menedżerom AD projektowanie szablonów, które pozwalają im lub ich serwisantom działu pomocy technicznej na tworzenie i modyfikowanie kont użytkowników w celu skonfigurowania wszystkich wymaganych atrybutów/właściwości w ramach jednej akcji.

Zarządzanie komputerami w usłudze Active Directory

To rozwiązanie do zarządzania usługą Active Directory umożliwia zarządzanie wszystkimi komputerami w środowisku jednocześnie z dowolnego miejsca. Można zbiorczo tworzyć obiekty komputerów za pomocą pliku CSV i szablonów, modyfikować grupę i ogólne atrybuty komputerów, przenosić je między jednostkami organizacyjnymi oraz włączać/wyłączać je.

Zarządzanie grupami w usłudze Active Directory

Zarządzanie grupami systemu Windows staje się bardziej elastyczne dzięki modułowi zarządzania grupami tego oprogramowania do zarządzania usługą Active Directory, za pomocą którego można jednocześnie tworzyć i modyfikować grupy — zarówno grupy zabezpieczeń, jak i grupy dystrybucyjne, używając szablonów, zbiorczo dodawać do nich i usuwać z nich użytkowników oraz konfigurować atrybuty wymiany.

Zarządzanie kontaktami usługi Active Directory

Wszystkie kontakty usługi Active Directory można importować, a także aktualizować w usłudze Active Directory za pomocą tego narzędzia do zarządzania usługą AD. Upraszcza to żmudny proces wyboru poszczególnych obiektów kontaktów pojedynczo i aktualizacji wszystkich ich atrybutów.

Delegowanie do działu pomocy technicznej Active Directory

Korzystając z funkcji delegacji tego narzędzia do zarządzania usługą Active Directory, administratorzy mogą tworzyć serwisantów działu pomocy technicznej i delegować im zadania, takie jak resetowanie haseł, odblokowywanie kont użytkowników, tworzenie użytkowników itp. Różne powtarzające się zadania związane z zarządzaniem użytkownikami, grupami, komputerami i kontaktami usługi Active Directory można delegować za pomocą niestandardowych szablonów tworzenia i modyfikowania kont. Użytkownicy działu pomocy technicznej mogą przejąć obowiązki administratorów i pozwolić im skupić się na podstawowych czynnościach administracyjnych. Poznaj ten moduł delegacji, jak również wszystkie funkcje zarządzania, automatyzacji i raportowania tego narzędzia, pobierając bezpłatnie jego 30-dniową wersję próbną.

Zarządzanie i raporty Active Directory

ADManager Plus dostarcza informacje o różnych obiektach usługi Active Directory, takich jak raporty, i pozwala na przeglądanie oraz analizowanie informacji bezpośrednio z interfejsu internetowego.

Przykład: Listę wszystkich nieaktywnych użytkowników można uzyskać w raporcie o nieaktywnych użytkownikach i zmodyfikować stan konta na aktywny z poziomu raportów.

To narzędzie firmy ManageEngine zostało zaprojektowane, aby sprostać wyzwaniom administratorów, którzy nie są ekspertami w zakresie usługi Active Directory — wszystkie operacje wykonywane za pośrednictwem ADManager Plus będą bardzo proste i przyjazne dla użytkownika. ADManager Plus zaspokaja wszystkie potrzeby administratorów IT, kierowników IT i audytorów IT w zakresie zarządzania i raportowania. Przede wszystkim narzędzie to zawiera odpowiednią bazę raportów zaprojektowanych specjalnie na potrzeby inspekcji zgodności z takimi ustawami, jak SOX, HIPAA, itp.

Polecane łącza

 • Zbiorcze zarządzanie użytkownikami usługi Active Directory
 • Zbiorcze modyfikowanie użytkowników usługi Active Directory
 • Zbiorcze tworzenie użytkowników usługi Active Directory
 • Delegowanie do działu pomocy technicznej
 • Zarządzanie MS Office 365
 • Zarządzanie komputerami
 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie grupami
 • Narzędzie do raportowania Office 365
Inne funkcje

Raporty Active Directory

Katalog prawie każdego raportu, który będzie potrzebny z Active Directory! Kompleksowe i niezawodne raportowanie. Planuj raporty, aby były uruchamiane okresowo. Zarządzaj swoją reklamą bezpośrednio z raportów.

Zarządzanie hasłami usługi Active Directory

Zresetuj hasło i ustaw hasło z pojedynczej konsoli internetowej, bez narażania bezpieczeństwa swojej AD! Deleguj również swoje uprawnienia do resetowania hasła do techników z działu pomocy technicznej!

Raporty logowania do usługi Active Directory

Monitoruj działania logowania użytkowników usługi Active Directory w środowisku AD. Odfiltruj nieaktywnych użytkowników. Raportowanie na poziomie godzinowym. Generuj raporty dla prawdziwego czasu ostatniego logowania i ostatnio zalogowanych użytkowników.

Przepływ pracy Active Directory

Zestaw narzędzi do zarządzania biletami i zgodności z Mini Active Directory bezpośrednio w ADManager Plus! Zdefiniuj sztywną, ale elastyczną konstytucję dla każdego zadania w Twojej AD. Dokręć lejce swojego bezpieczeństwa AD.

Microsoft Exchange Management

Twórz i zarządzaj skrzynkami pocztowymi Exchange oraz konfiguruj prawa skrzynki pocztowej za pomocą systemu Exchange Management System ADManager Plus.

Active Directory Automation

Pełna automatyzacja zadań krytycznych dla AD, takich jak konfigurowanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych użytkowników itp. Umożliwia również sekwencyjne i wykonywanie zadań uzupełniających i łączy się z przepływem pracy, aby zapewnić doskonałą automatyzację kontrolowaną.

 

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas
Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w ADManager Plus. Kliknij tutaj, aby kontynuować

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here