Jak uzyskać raporty ze sprawdzania kondycji za pomocą skryptów PowerShell?

Konfiguracja usługi Active Directory (AD) jest dość prosta. Po uruchomieniu usługi AD należy jednak okresowo dokonywać jej przeglądu, aby zapewnić prawidłowe działanie. Ponieważ usługa AD pozwala na zarządzanie obiektami, serwerami, udostępnianymi plikami i innymi zasobami w sieci, bardzo ważne jest, aby nie było żadnych błędów. Funkcja sprawdzania kondycji przeanalizuje usługę AD w celu wykrycia potencjalnych błędów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na stan zabezpieczeń.

Oto kilka sposobów analizowania kondycji usługi AD:

Przejrzyj w raporcie stan replikacji, w tym procent prób replikacji zakończonych niepowodzeniem, partnera replikacji, a nawet stan określonego kontrolera domeny.

Skrypt PowerShell

repadmin /replsummary

Wymuś replikacje, tzn. gdy jest konieczne zsynchronizowanie określonego kontrolera domeny z innymi kontrolerami, a następnie sprawdź, czy synchronizacja się powiodła.

Skrypt PowerShell

repadmin /syncall /Aped

Sprawdź, kiedy ostatnio wykonano kopię zapasową kontrolerów domeny.

Skrypt PowerShell

Repadmin /showbackup

Uzyskaj listę wszystkich kontrolerów domeny w usłudze Active Directory.

Skrypt PowerShell

DSQUERY Server -o rdn

Przeanalizuj stan kontrolerów domeny w lesie lub przedsiębiorstwie. Można analizować jeden kontroler lub wszystkie kontrolery domeny w lesie oraz zgłaszać wszelkie problemy, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Skrypt PowerShell

DCDiag

Korzystając z programu ADManager Plus, można uzyskać informacje o wszystkich serwerach, kontrolerach domeny i stacjach roboczych w postaci gotowych raportów. Ponadto można precyzyjnie zarządzać obiektami usługi Active Directory, serwerami plików i ich uprawnieniami.

Główne cechy programu ADManager Plus:

 • Zarządzaj usługami AD, Exchange, Office 365, Skype dla firm i Google Workspace z poziomu jednej konsoli.
 • Korzystaj z ponad 200 gotowych raportów usługi AD lub twórz raporty niestandardowe.
 • Zbiorczo twórz skrzynki pocztowe programu Exchange dla użytkowników i grup usługi AD.
 • Zbiorczo twórz użytkowników usługi Office 365 z odpowiednimi licencjami za pomocą szablonów lub plików CSV.
 • Zautomatyzuj rutynowe operacje, takie jak aprowizacja użytkowników i czyszczenie usługi AD.
 • Wykonuj zadania w usłudze AD na podstawie biletów w ramach wielopoziomowego przepływu pracy.
 • Uzyskaj raporty o zgodności z przepisami, takimi jak SOX, GLBA, PCI-DSS, HIPAA i inne.
 • Zarządzaj usługą AD poza biurem za pomocą aplikacji na systemy iOS i Android.

Zarządzaj usługami Active Directory, Exchange i Office 365 za pomocą zintegrowanej konsoli ADManager Plus.

  Uzyskaj 30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • Rozpocznij zażądanie, raportowanie i automatyzację AD bez skryptów za pomocą ADManager Plus.
 •  
 • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Zasadami ochrony prywatności.
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie