Uzyskiwanie grup dystrybucyjnych w Exchange Online i eksportowanie listy

Artykuł wyjaśnia, jak za pomocą PowerShell pobrać listę grup dystrybucyjnych z Exchange Online lub Office 365 i wyeksportować ją. Zawiera również porównanie tej procedury z ADManager Plus, ujednoliconym narzędziem do zarządzania i raportowania Active Directory, Office 365 i Exchange, aby pokazać, jak Exchange pomaga łatwo pobrać listę grup dystrybucyjnych.

Windows PowerShell

Uzyskiwanie listy grup dystrybucyjnych za pomocą PowerShell.

 • Sprawdź, czy masz wymagane uprawnienia do wykonania tego działania i wykonania skryptów PowerShell.
 • Utwórz skrypt za pomocą polecenia cmdlet Get-DistributionGroup i wykonaj go w oknie PowerShell.

Przykładowy skrypt PowerShell do pobierania listy grupy dystrybucyjnej

 Copied
Get-DistributionGroup | Export -CSV "D:\DGList.csv"
Kliknij, aby skopiować cały skrypt

ADManager Plus

Uzyskiwanie raportu o grupach dystrybucyjnych

 • Uruchom raport o grupach dystrybucyjnych z raportów o grupie na karcie Office 365.
 • Wybierz żądanego dzierżawcę Office 365 i kliknij Generuj teraz. W opcji Eksportuj jako wybierz plik CSV.

Zrzut ekranu

Distribution Groups Report in ADManager Plus

» Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wspomniany wyżej skrypt PowerShell wyświetli listę wszystkich grup dystrybucyjnych w obszarze dzierżawcy Office 365 i wyeksportuje ją do pliku CSV

Ograniczenia użycia PowerShell do pobrania grup dystrybucyjnych w Office 365 lub Exchange Online.

 • Wygenerowanie tego raportu za pomocą PowerShell nie będzie możliwe, jeśli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień i nie korzysta z rozwiązania Exchange PowerShell. ADManager Plus sprawia, że nie trzeba podnosić uprawnień użytkowników w natywnej usłudze AD lub Exchange, można im zezwolić na wykonywanie tej operacji tylko w określonych jednostkach organizacyjnych lub domenach.
 • Aby uzyskać informacje o konkretnej grupie, otrzymać raport w określonym formacie pliku lub sformatować dane wyjściowe w postaci listy lub tabeli, należy zmodyfikować skrypt lub utworzyć go od nowa, podając więcej parametrów. Wszystkie wymienione opcje są domyślnie wbudowane w ADManager Plus.
 • Aby wyeksportować ten raport w innym formacie niż CSV, należy zmodyfikować skrypt. Jednak w ADManager Plus taka funkcja jest oferowana jako wbudowana opcja, która jest dostępna domyślnie.
 • Użytkownik musi wiedzieć, jak wyzwolić skrypty z okna PowerShell. ADManager Plus jest oparty wyłącznie na graficznym interfejsie użytkownika, dzięki czemu wszystkie czynności związane z zarządzaniem i raportowaniem można wykonywać, klikając myszą w konsoli internetowej.
 • Nawet błędnie wstawiony myślnik, literówka w nazwach LDAP lub brak wystarczających uprawnień do skonfigurowania któregoś z atrybutów używanych w skrypcie spowoduje wystąpienie błędów. Ponieważ wszystkie czynności w programie ADManager Plus są wykonywane za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, nie ma potrzeby pisania skryptów, co eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.
 • Rozpocznij zażądanie, raportowanie i automatyzację AD bez skryptów za pomocą ADManager Plus.
 •  
 • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Zasadami ochrony prywatności.
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie