Jak generować i eksportować użytkowników włączonych w usłudze AD do pliku CSV za pomocą skryptów PowerShell?

Poniżej przedstawiono porównanie uzyskiwania raportu o użytkownikach włączonych w usłudze AD za pomocą programów Windows PowerShell i ADManager Plus.

Windows PowerShell

Uzyskiwanie raportu o wyłączonych użytkownikach za pomocą polecenia cmdlet get aduser w skrypcie PowerShell:

 • Określ domenę, z której ma zostać pobrany raport.
 • Określ atrybuty LDAP potrzebne do pobrania raportu.
 • Określ główny kontroler domeny, z którego ma zostać pobrany raport.
 • Skompiluj skrypt.
 • Wykonaj go w programie Windows PowerShell.
 • Raport zostanie wyeksportowany w podanym formacie.
 • Aby uzyskać raport w innym formacie, należy zmodyfikować skrypt odpowiednio do potrzeb użytkownika.

Przykładowy skrypt Windows PowerShell

 Copied
import-module activedirectory Get-ADUser-LDAPFilter
"(&(objectCategory=person)
(objectClass=user)
(!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))"
-Properties sAMAccountName,
givenName, sn, enabled |
Select sAMAccountName,
givenName, sn, enabled |
Export-Csv -Path
c:\Scripts\Users.csv -NoTypeInformation
Kliknij, aby skopiować cały skrypt

ADManager Plus

Uzyskiwanie raportu:

 • W sekcji Raporty o użytkownikach wybierz opcję Wyłączeni użytkownicy.
 • Wybierz domenę i jednostkę organizacyjną. Kliknij przycisk Generuj.
 • Wybierz opcję Eksportuj jako, aby wyeksportować raport w dowolnym z preferowanych formatów (CSV, PDF, HTML, CSVDE i XLSX).

Zrzut ekranu

Export enabled Active Directory users to CSV using ADManager Plus
 

» Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny

Poniżej przedstawiono ograniczenia dotyczące uzyskiwania raportu o włączonych kontach użytkowników usługi AD za pomocą narzędzi natywnych, takich jak Windows PowerShell.

 • i. Ten skrypt można uruchomić tylko na komputerach z rolą Active Directory Domain Services.
 • i. Dodanie nawet drobnych szczegółów do raportu — na przykład dodatkowych atrybutów — wymaga modyfikacji i ponownego wykonania skryptów, co jest czasochłonne.
 • i. Eksportowanie raportu w określonym formacie wymaga odpowiedniego zmodyfikowania skryptów, co zwiększa ich złożoność.
 • i. W przypadku wystąpienia błędów rozwiązywanie problemów nie jest łatwe.

W przypadku korzystania ze skryptów PowerShell w poleceniach cmdlet należy uwzględnić każdy atrybut, który ma być wyświetlany w raporcie, w przeciwieństwie do korzystania z funkcji „Dodaj/usuń kolumny” w programie ADManager Plus. „Włączeni użytkownicy” to łatwo dostępny raport w programie ADManager Plus, który można wyeksportować w dowolnym z dostępnych formatów.

Odkryj ponad 200 wbudowanych raportów dotyczących usługi Active Directory dostępnych za jednym kliknięciem.

  Uzyskaj 30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • Rozpocznij zażądanie, raportowanie i automatyzację AD bez skryptów za pomocą ADManager Plus.
 •  
 • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Zasadami ochrony prywatności.
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie