Tworzenie nowych grup dynamicznej dystrybucji w Exchange Online

W tym artykule opisano procedurę tworzenia grup dynamicznej dystrybucji w Exchange Online lub Office 365 przy użyciu PowerShell i ADManager Plus, ujednoliconego narzędzia do zarządzania i raportowania Active Directory, Office 365 i Exchange, aby pokazać, dlaczego ta druga metoda jest prostsza i łatwiejsza.

Windows PowerShell

Tworzenie nowej grupy dynamicznej dystrybucji za pomocą PowerShell.

 • Sprawdź, czy masz uprawnienia niezbędne do tworzenia grup dystrybucyjnych.
 • Pobierz wartości wszystkich niezbędnych atrybutów, takich jak Nazwa, Alias i Filtr_odbiorcy.
 • Sprawdź, czy masz uprawnienia do konfigurowania wszystkich atrybutów
 • Utwórz skrypt z tymi wartościami i wykonaj go w oknie PowerShell.

Przykładowy skrypt tworzenia grupy dynamicznej dystrybucji Exchange Online przy użyciu PowerShell

 Copied
New-DynamicDistributionGroup -Name "Branding Campaign Team" --RecipientFilter "(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (Department -like 'Marketing*' -or Department -like 'Sales*')" -RecipientContainer "India"
Kliknij, aby skopiować cały skrypt

ADManager Plus

Tworzenie grupy dynamicznej dystrybucji w Exchange Online:

 • Wybierz opcję Utwórz grupy dynamicznej dystrybucji z karty Zarządzanie grupami w usłudze Office 365.
 • Wybierz żądanego dzierżawcę usługi Office 365, zaznacz plik CSV ze szczegółami grup dystrybucyjnych, które mają zostać utworzone, a następnie kliknij Utwórz.

Zrzut ekranu

Create Office 365 Dynamic Distribution Groups using ADManager plus

» Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wspomniany powyżej skrypt PowerShell utworzy nową grupę dynamicznej dystrybucji o nazwie Zespół kampanii znakowania i obejmie użytkowników z działów marketingu i sprzedaży w jednostce organizacyjnej Indii.

Ograniczenia dotyczące tworzenia grup dynamicznej dystrybucji za pomocą PowerShell w Office 365 lub Exchange Online.

 • Nie będzie można utworzyć grupy dystrybucyjnej za pomocą PowerShell, jeśli nie masz uprawnień niezbędnych do utworzenia grupy dystrybucyjnej, a także do skonfigurowania wszystkich atrybutów używanych w skrypcie. ADManager Plus sprawia, że nie trzeba podnosić uprawnień użytkowników w natywnej usłudze AD lub Exchange, można im zezwolić na wykonywanie tej operacji tylko w określonych jednostkach organizacyjnych lub domenach.
 • Aby utworzyć grupę z innymi warunkami lub skonfigurować jakiekolwiek inne atrybuty grupy dynamicznej dystrybucji, należy zmodyfikować skrypt lub utworzyć go ponownie od podstaw. W ADManger Plus wszystkie właściwości można skonfigurować jednocześnie.
 • Aby zbiorczo tworzyć grupy dynamicznej dystrybucji w Exchange Online lub Office 365 z pliku CSV, należy zmodyfikować skrypt. Jednak w ADManager Plus taka funkcja jest oferowana jako wbudowana opcja, która jest dostępna domyślnie.
 • Użytkownik musi wiedzieć, jak uruchamiać skrypty z okna PowerShell lub wiersza polecenia. ADManager Plus jest oparty wyłącznie na graficznym interfejsie użytkownika, dzięki czemu wszystkie czynności związane z zarządzaniem i raportowaniem można wykonywać, klikając myszą w konsoli internetowej.
 • Nawet błędnie wstawiony myślnik, literówka w nazwach LDAP lub brak wystarczających uprawnień do skonfigurowania któregoś z atrybutów używanych w skrypcie spowoduje wystąpienie błędów. Ponieważ wszystkie czynności w programie ADManager Plus są wykonywane za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, nie ma potrzeby pisania skryptów, co eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi w jednym oknie dla Exchange i Office 365 za pomocą ADManager Plus.

  Uzyskaj 30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • Rozpocznij zażądanie, raportowanie i automatyzację AD bez skryptów za pomocą ADManager Plus.
 •  
 • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Zasadami ochrony prywatności.
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie