Monitorowanie aplikacji i protokołów

W czasie, kiedy coraz więcej aplikacji i usług jest dostarczanych przez sieć, to wydajność sieci definiuje wydajność organizacji. Aplikacje takie jak komunikacja głosowa, które są krytyczne dla potrzeb komunikacji w firmie, muszą otrzymać najwyższy priorytet w sieci.

Monitorowanie aplikacji/protokołów:

  • Administratorzy sieci (użytkownicy) mogą zobaczyć, które aplikacje są wykorzystywane w sieci
  • Przepustowość zużywana przez każdą z aplikacji jest znana
  • Mapowanie aplikacji — aplikacje właściwe dla danej firmy mogą być zmapowane zgodnie z potrzebami użytkownika
  • Grupowanie aplikacji — możliwość grupowania określonych aplikacji zgodnie z potrzebami użytkownika ułatwia monitorowanie.
  • Możliwość mapowania aplikacji w oparciu o port, protokół ORAZadres IP/sieć
  • Dystrybucję protokołów można z łatwością wyświetlić
  • Protocol and App Monitoring
  • Protocol and App Monitoring
« PoprzKolejny »
Demo Icon

Zarządzaj aplikacjami krytycznymi dla działalności firmy i wyeliminuj przestoje sieci.
Zarejestruj się za darmo już teraz, aby uzyskać spersonalizowane demo!

NetFlow Analyzer pomaga w monitorowaniu aplikacji przez zapewnienie przyjaznego dla użytkownika pulpitu nawigacyjnego, pozwalającego użytkownikom na zagłębianie się w szczegółowe informacje o ruchu, aplikacji, urządzeniu źródłowym, urządzeniu docelowym, konwersacji i wielu innych.

Application-centric Monitorng

NetFlow Analyzer pomaga również w monitorowaniu grup aplikacji, które mogą być tworzone przez dodanie wymaganych aplikacji jako jednej grupy. Pozwala to na łatwe monitorowanie aplikacji krytycznych dla firmy.

Application-centric Monitorng

Użytkownicy mogą mapować aplikacje przez podanie protokołu, portu i adresu IP. Jest to bardzo korzystne, kiedy potrzebne jest monitorowanie ruchu do określonej aplikacji (powiedzmy, do określonej witryny, np. ESPN, facebook, youtube itp). Wystarczy dodać protokół (TCP), port (80) oraz adres IP (witryny docelowej). Możesz wywoływać aplikacje zgodnie z potrzebami. Niektóre z aplikacji są właściwe dla danej firmy, więc nie będą domyślnie nazwane lub zmapowane. Zmapowane są najczęstsze aplikacje, takie jak HTTP, czyli (protokół)TCP (port)80. Niezmapowane aplikacje będą pokazane jako "protocol_app"[show ports], kliknięcie na "show ports" pozwala na zmapowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami.

Użytkownicy mogą wyświetlić również dystrybucję protokołów dla ruchu w ich sieci. Pozwala to administratorom sieci na konfigurowanie odpowiednich polityk QoS dla routerów. Ale czasami konieczne jest ponowne skonfigurowanie tych polityk dla aplikacji warstwy 4 i 7 w celu zapewnienia, że aplikacje krytyczne biznesowo są obsługiwane z najwyższym priorytetem. W związku z tym NetFlow Analyzer przy pomocy technik kształtowania ruchu pozwala na kształtowanie ruchu przez polityki oparte o ACL lub klasy (polityka obsługi), w celu uzyskania kontroli nad aplikacjami nadmiernie zużywającymi przepustowość. Kształtowanie przepustowości można również wykonać na poziomie interfejsu i routera w celu zagwarantowania przypisania im określonego procentu przepustowości. Aby dowiedzieć się więcej o kształtowaniu QoS na poziomie aplikacji, przeczytaj tutaj.

Pobierz | Interaktywne demo

NetFlow Analyzer to kolektor NetFlow, sFlow, JFLow (i więcej) oraz silnik analizujący zintegrowane ze sobą. NetFlow Analyzer to oprogramowanie (na systemy Windows i Linux) nie wymagające sond sprzętowych, które można pobrać, wykorzystywać w środowisku sieciowym i oceniać przez 30 dni. Aby lepiej zrozumieć w jaki sposób NetFlow Analyzer może pomóc w lepszym poznaniu ruchu w sieci i wykorzystania przepustowości, zobacz poniższe przydatne łącza.

Przez dłuższy czas spoglądałem na przeciążone łącza WAN i zastanawiałem się, co się dokładnie dzieje w przewodach. Jacy użytkownicy i jakie aplikacje były przyczyną problemu? Rozwiązania RMON były zawsze zbyt drogie i zbyt trudne do wdrożenia. NetFlow Analyzer pozwala mi ustalić, kto dokładnie rozmawia z kim i jakie aplikacje są wykorzystywane. Mogę teraz aktywnie, dynamicznie zarządzać ruchem sieciowym i szybko oraz łatwo rozwiązywać problemy z przeciążeniem.

- Ross Hunton

Manager ds. operacji i sieci w firmie Tropical Shipping USA, LLC