Zapewnij mocne hasła

Wymuszanie zasad haseł

Ataki informatyczne stają się coraz częstsze i coraz trudniejsze do odparcia. Hackerzy bezlitośnie wykorzystują często stosowane słabe hasła. W wyniku tego, organizacje muszą się zabezpieczać w tej niekończącej się grze w kotka i myszkę. A gdyby tak można było całkowicie uniknąć słabych haseł? Ponieważ dowolna luka w bezpieczeństwie może mieć niekorzystne implikacje, kluczowym jest wdrożenie mocnych zasad haseł. Jednak natywne środowisko Active Directory nie zapewnia tutaj wiele opcji.

Narzędzie do wymuszania zasad haseł ADSelfService Plus efektywnie zapobiega temu problemowi, pozwalając na wymuszenie własnych zasad haseł. Powoduje, że hasła Windows Active Directory są odporne na ataki, a firma jest bezpieczna.

Wymagania złożoności zasad haseł

Upewnij się, że zasady haseł są skuteczne upewniając się, że hasła zawierają jedno lub kilka z następujących:

  • Minimalna długość
  • Wielkie i małe litery
  • Literę na pierwszym miejscu
  • Znaki specjalne
  • Liczby
  • Zakaz używania słów ze słownika, słów zabronionych albo łatwych do złamania wzorów

W zależności od środowiska możesz wdrożyć bardziej lub mniej ścisłe wymagania. Ponadto, można wybrać, ile wymagań złożoności musi przestrzegać użytkownik podczas ustawiania haseł.

Prosta zgodność z zasadami

Wyświetlenie wymagań zasad na stronach resetowania i zmiany hasła, tak aby użytkownicy znali zasady. Hasła, które nie spełniają wymagań zasad zostaną odrzucone.

Mobile password policy enforcer overview

Desktop password policy enforcer

Uniwersalne wymuszanie

Wymuś swoje zasady resetowania hasła z ekranu GINA lub CP (Ctrl+Alt+Del) oraz podczas resetowania haseł ADUC (Użytkownicy i komputery usługi Active Directory).

Password policy enforcer GINA/CP

Zasady haseł z różnymi stopniami szczegółowości

Ustaw oddzielne zasady haseł dla różnych jednostek organizacyjnych i grup, poza zasadami ustawionymi dla danej domeny. Ta elastyczność pozwala na ustawienie ścisłych zasad haseł dla uprzywilejowanych użytkowników, mających dostęp do poufnych informacji, oraz mniej ścisłych dla użytkowników, którzy nie mają takiego dostępu.

Zwiększ bezpieczeństwo bez utraty produktywności

Jeżeli martwisz się, że ścisłe zasady haseł spowodują napływ zgłoszeń resetowania hasła do działu pomocy technicznej, nie obawiaj się. ADSelfService Plus zapewnia również funkcje samoobsługi haseł, co oznacza, że użytkownicy mogą resetować własne hasła bez konieczności interwencji pomocy technicznej. ADSelfService Plus powoduje, że ścisłe zasady haseł nie będą niekorzystnie wpływać na wydajność pracowników ani na działanie pomocy technicznej.

Password Expiry Notifier

Inne zalety usługi ADSelfService Plus - samoobsługowe resetowanie zarządzania hasłami