Weryfikacja tożsamości użytkowników za pośrednictwem dostawców tożsamości i z wykorzystaniem uwierzytelnienia SAML w przypadku samoobsługowego resetowania hasła i odblokowywania konta.

Na długiej liście opcji uwierzytelniania wieloskładnikowego, które obsługuje ADSelfService Plus, najnowszym dodatkiem jest uwierzytelnianie SAML. Weryfikacja tożsamości użytkownika jest przeprowadzana za pomocą dostawców tożsamości w oparciu o protokół SAML, na przykład OneLogin lub Okta.

Po włączeniu w ADSelfService Plus funkcji uwierzytelniania SAML użytkownicy są podczas samoobsługi haseł kierowani pod adres URL ich dostawcy tożsamości w celu uwierzytelnienia.

Po pomyślnym uwierzytelnieniu u dostawcy tożsamości użytkownicy są kierowani z powrotem do portalu ADSelfService Plus, w którym mogą resetować hasła do odblokowania konta. Aby używać tej funkcji, użytkownicy nie muszą się zapisywać do ADSelfService Plus.

Uwaga: Ta opcja zadziała tylko, jeśli dostawcy tożsamości mają włączoną funkcję SAML 2.0.

Wymagania wstępne::

 1. Zaloguj się do konsoli aplikacji swojego dostawcy tożsamości za pomocą poświadczeń administratora i przejdź do narzędzia ADSelfService Plus pokazanego na liście dostępnych aplikacji. Jeżeli narzędzie ADSelfService Plus nie jest domyślnie obsługiwane, skonfiguruj nową aplikację dla ADSelfService Plus w aplikacji dostawcy tożsamości.
 2. Pobierz metadane w formacie XML lub skopiuj adres URL/ID podmiotu wystawcy, adres URL logowania dostawcy tożsamości oraz certyfikat X.509.

Czynności do wykonania:

 1. Zaloguj się do konsoli internetowej ADSelfService Plus przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Przejdź do zakładki Configuration tab → Self-Service → Multi-factor Authentication.
 3. Kliknij zakładkę SAML Authentication..
 4. Wybierz opcję Enable SAML Authentication.
 5. Wybierz opcję niestandardowego custom SAML z listy rozwijanej Identity Provider (IdP)

  saml-multi-factor-authentication

 6. Podaj IdP Name.
 7. Istnieją dwa tryby konfiguracji SAML Config Modes: Upload Metadata File i Manual Configuration.
  1. Wybierz polecenie Upload Metadata, aby ręcznie wgrać plik z metadanymi dostawcy tożsamości (Sprawdź krok 2 wymagań wstępnych).
   • Kliknij Browse, aby wgrać plik z metadanymi dostawcy tożsamości.
  2. Wybierz Manual Configuration , aby ręcznie skonfigurować adresy URL oraz certyfikaty.
   • Wpisz w Issuer URL/Entity ID podmiotu wystawcy uzyskany od dostawcy tożsamości. (Sprawdź krok 2 wymagań wstępnych).
   • W IdP Login URL wpisz adres URL logowania otrzymany od dostawcy tożsamości (Sprawdź krok 2 wymagań wstępnych).
   • W obszarze dla X.509 Certificate wpisz klucz certyfikatu publicznego otrzymany od dostawcy tożsamości (Sprawdź krok 2 wymagań wstępnych).
  3. saml-authentication-configuration

 8. Kliknij Save.

Gotowe! Teraz możesz uwierzytelniać użytkowników za pośrednictwem dostawców tożsamości i z wykorzystaniem uwierzytelnienia SAML w przypadku samoobsługowego resetowania hasła i samoobsługowego odblokowywania konta.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

Samoobsługowe zarządzanie hasłami i rozwiązanie do logowania SSO.

Rozpocznij darmowy okres próbny
Najważniejsze funkcje

Samoobsługowe zarządzanie hasłami

Wyeliminuj długie rozmowy użytkowników usługi Active Directory z działem pomocy technicznej, pozwalając im na samoobsługowe resetowanie haseł/odblokowywanie konta. Bezproblemowa zmiana hasła dla użytkowników Active Directory za pomocą konsoli zmiany hasła w ADSelfService Plus.

Samoobsługowe odblokowywanie konta

Pozwól użytkownikom odblokować konta i resetować hasła do swoich kont w chmurze, w tym Office 365, G Suite, Salesforce i Zendesk, a także do konta AD.

Zmiana hasła Active Directory

Użytkownicy domen mogą zmienić swoje hasło — bez udziału pomocy technicznej — za pomocą internetowego narzędzia ADSelfService Plus do zmiany hasła w Active Directory, co zapobiega blokowaniu konta, a tym samym konieczności odblokowywania konta.

Powiadomienie o wygaśnięciu hasła/konta

Informuj użytkowników usługi Active Directory o zbliżającym się wygaśnięciu ich hasła/konta, wysyłając im powiadomienia o wygaśnięciu hasła/konta.

Narzędzie do synchronizacji haseł

Automatycznie synchronizuj zmiany hasła/konta użytkownika w usłudze Windows Active Directory w wielu systemach, w tym w pakiecie Office 365, G Suite, IBM iSeries i innych.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) punktu końcowego

Zabezpiecz zarówno lokalne, jak i zdalne próby logowania na komputerach z systemami Windows, macOS, i Linux machines.