Məqsəd Microsoft ekosistemləri üçün qurulmuşdur.

ADManager Plus bütün AD, Office 365, Exchange, G Suite və Skype for Business/Lync, G Suite, və Office 365 idarəetməsi üçün veb əsaslı həlldir. O, istifadəçilərin təminatı, istifadə edilməyən hesabların silinməsivə NTFS idarə edilməsi və icazələrin paylaşılması kimi müxtəlif gündəlik tapşırıqları sadələşdirir. O, eyni zamanda birbaşa hesabatlardan qurulmuş seçimlərin icra edilməsi ilə qeyri-aktiv və ya kilidlənmiş AD istifadəçi hesabları, Office 365 lisenziyaları və istifadəçilərin son daxilolma vaxtları daxil olmaqla 150-dən çox əvvəldən hazırlanmış hesabatlar təklif edir. Buraya bilet və uyğunluq üçün fərdi iş axın quruluşu və istifadəçi təminatı və ləğvi kimi avtomatlaşmış gündəlik AD tapşırıqlar daxildir. ADManager Plus eyni zamanda iOS və Android mobil proqramlarını təklif edir.

 • Active Directory İdarəetməsi
 • AD, Office 365, Exchange, G Suite və Skype for Business/Lync proqramlarında istifadəçi hesablarının eyni anda yaradılması; istifadəçi hesablarının dəyişdirilməsi, qruplar, kontaktlar və kompüterlərin təhlükəsizliyi və paylanması kimi tapşırıqların tez icra edilməsi üçün məqsədə uyğun hazırlanmış funksiyalarla Active Directory (AD) idarə etməsi sadə və əziyyətsiz olur. ADUC və PowerShell kimi Microsoft alətlərindən fərqli olaraq, fərdiləşdirilə bilən, təkrar aktiv hesabların təminatı və təkrar təminat şablonları AD hesab yaradılması və dəyişdirilməsini cəld, bir addımlı əməliyyata çevirir.
 • Active Directory Hesabatlaşması
 • ADManager Plus daxildə qurulmuş hesabat kitabxanasına bir vuruşla AD hər aspekti barədə ətraflı məlumat verən150-dən çox hesabat daxildir. Onlar qeyri-aktiv, şifrənin bitmə vaxtı və ya qeyri-aktiv edilmiş istifadəçilər; istifadəçilərin real daxilolma vaxtı, paylanış siyahısı və təhlükəsizlik qrupları və onların üzvləri; NTFS və paylaşma icazələri barədə hesabatlar və uyğunluq hesabatları (SOX, HIPAA, PCI və s.) kimi mühüm məlumatı təmin edir. O, eyni zamanda tələb edilən hesabatların yaradılması və müəyyən zamanda bütün əlaqədar şəxslərə e-poçtla göndərilməsi üçün hesab cədvəli ilə yüklənmişdir.
 • Office 365 İdarəetməsi və Hesabatlaşma
 • ADManager Plus adminlərə tək konsoldan asanlıqla bulud əsaslı Office 365 və yerində AD ilə hesabatlaşma və idarəetmə rahatlığı verir. O, istifadəçilər üçün AD hesabatlarının yaradılması, mövcud AD istifadəçiləri üçün Office 365 hesablarının yaradılması, kütləvi lisenziyaların təyin edilməsi ilə Office 365 hesabları yaratmaq; Exchange Online istifadəçilərinin poçt qutusularının idarə edilməsi, poçt qutularının paylaşılması, otaq poçt qutuları, avadanlıq poçt qutuları, əlaqəli poçt qutuları və s. imkanı təklif edir.
 • O, eyni zamanda bütün, qeyri-aktiv, heç zaman daxil olunmayan və ActiveSync aktiv olan istifadəçilərin, lisenziyalı və lisenziyasız ostofadəçilərin hesabatlarını, lisenziya məlumatı, paylaşma və təhlükəsizlik qrupları və onların üzvləri, eləcə də paylaşılan poçt qutularını ehtiva edən Office 365 hesabat kitabxanası təklif edir. Bütün bu hesabatlar avtomatik olaraq yaradılmaya qurula və CSV, PDF, HTML və Excel kimi fərqli formatlarla çoxsaylı istifadəçilərə e-poçtla göndərilə bilər.
 • G Suite İdarəetməsi və Hesabatlaşma
 • ADManager Plus administratorlara AD-də istifadəçi hesabları yaradan zaman G Suite-də də istifadəçi hesabları yaratmaq imkanı verir. O, CSV idxalı ilə və hətta avtomatik olaraq tək və ya kütləvi şəkildə G Suite-də istifadəçilər yaratmaq imkanı da təklif edir. O, eyni zamanda bütübn G Suite istifadəçiləri, aktiv və dayandırılmış G Suite istifadəçiləri barədə məlumatlatı təmimn etmək üçün daxili hesabatlar təklif edir. Bu hesabatlar eyni zamanda hesabat cədvəli vasitəsilə müəyyən vaxtda avtomatik yaradıla bilər.
 • Təsdiq əsaslı Active Directory İş axını
 • İş axını administratorlara AD tapşırıqların icrasını yayımlamağa kömək edir. Çoxsəviyyəli iş axını administratorlara AD əməliyyatlarının sorğulanması, yoxlanması, təsdiq və icra edilməsi kimi müxtəlif addımları icra etməyə imkan verir. AD tapşırıqlarının keçirilməsi prosesini standartlaşdırmaqla, iş axını administratorlara vacib İT standartların və təşkilatı siyasətlərin uyğunluğunu asan təmin etməyə kömək edir. Onun daxildə qurulmuş tapşırıq təyinatçısı və məlumatlandırıcı vardır ki, o da administratorlara müəyyən texniki işçilərə avtomatik təyinat sorğuları qurmağa və AD sorğularının statusları barədə e-poçt bildirişləri bütün əlaqədar şəxslərə göndərmək imkanı verir. İş axını eyni zamanda adminlərə bilet əsaslı AD idarəetmə sistemini qurmağa kömək edir.
 • Active Directory Avtomatlaşması
 • Adminlər avtomatik olaraq şifrələrin sifırlanması və ya hesabların aktiv, qeyri-aktiv edilməsi və kiliddən açılması, Office 365 lisenziyalarının idarə edilməsi kimi və ya AD tapşırıqları avtomatlaşdıra və ya qeyd edilmiş intervealla icra edilməli olan ardıcıl tapşırıqlar kimi, məsələn, AD təmizləməsi (yəni, qeyri-aktiv istifadəçilərin müəyyən, qeyri-aktiv edilməsi, ayrıca təşkilati hissəyə köçürülməsi və ya silinməsi) bütün AD işlərini icra bilər. Xətasız icradan əlavə ADManager Plus avtomatlaşması vaxt və səyə qənaət etməyə kömək edir.
 • Skype for Business/Lync İdarəetməsi və Hesabatlaşma
 • AD ilə yanaşı adminlər ADManager Plus ilə Skype for Business/Lync mühotlərində idarəetmə və hesabatlaşma da apara bilər. O, adminlərə AD-də istifadəçi hesabları yaradan zaman təki və ya kütləvi şəkildə Skype for Business/Lync/LCS/OCS-da istifadəçi hesabatları yaratmaq imkanı da təklif edir. Bundan əlavə o, adminlərə istifadəçi hesablarını aktiv, qeyri-aktiv etmək və ya silmək, Skype for Business/Lync/LCS/OCS mühitində istifadəçilərə təyin edilmiş siyasətləri təyin etmək, təkrar təyin etmək və silmək imkanı da verir. Eyni zamanda ADManager Plus təşkilatnızda Skype for Business/Lync/LCS/OCS aktiv və ya qeyri-aktiv olan istifadəçiləri izləməyə kömək edən hesabatlar təklif edir.
 • İnteqrasiyalar
 • AD idarəetməsini sadələşdirmək üçün ADManager Plus ServiceDesk Plus, ServiceNow və Zendesk kimi kömək mərkəzi proqramları ilə birləşərək AD istifadəçi hesablarını birbaşa alət mərkəzi alətindən idarə edir, məlumat bazasına və SIEM proqramlarına yeni istifadəçi əlavə edilən kimi Oracle və MS SQL kimi məlumat bazalarından AD-da avtomatik istifadəçi hesabları yaradır.
 • Active Directory Kömək mərkəzinin Bölüşdürülməsi
 • ADManager Plus təhlükəsiz rolu və OU-əsaslı bölüşdürmə adminlərə kömək mərkəzinin texniki işçiləri, qeyri-İT və ya hətta texniki sahədə anlamayan istifadəçilərə AD tapşırıqlarını təhlükəsiz bölüşdürmək imkanı verir. AD idarəetmə funksiyalarına profil əsaslı çıxışla texniki işçilərin yalnız xüsusi OU-lərdə bölüşdürülmüş tapşırıqları tam qorumaqla icra etməsi təmin edilir. Adminlər artıq vaxtalarını şifrələrin sıfırlanması və hesabların kiliddən açılması kimi təkrar və lazımsız tapşırıqların icrasına sərf etməli olmur. Bundan əlavə daxildə qurulmuş kömək mərkəzinin audit hesabatları ilə kömək mərkəzinin texniki işçilərinin icra etdikləri bütün işləri audit tərəfindən yoxlamaq daha asandır.
 • Microsoft Exchange Server İdarəetməsi və Hesabatlaşma
 • ADManager Plus administratorlara Exchange mühitinin (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 və Exchange Online) çoxsaylı versiyalarını idarə etməyə, eləcə də onların çoxsaylı konsollar və alətlər arasında problemsiz keçidini təmin etməyə və AD və Exchange mühitlərini idarə etməyə kömək edir. Administratorlar çoxsaylı istifadəçilər və qruplar üçün poçt qutusunun yaradılması, dəyişdirilməsi və miqrasiyası, poçt qutusu üzrə hüquqların idarə edilməsi, Exchange Policies və sairənin təyin edilməsi, paylanışın və dinamik paylanış qruplarının yaradılması və s. kimi Exchange idarəetmə tapşırıqlarını icra edə bilər. Exchange-ə xas tapşırıqlar kömək mərkəzinin texniki işçilərinə də verilə bilər.
 • Yeni Exchange Server-ə xas hesabatlarla ADManager Plus Exchange hesabatlaşmasını asanlaşdırır və tamamilə UI əsaslı fəaliyyət edir. Exchange hesabat kitabxanasına poçt qutusu aktiv olan istifadəçilərin hesabatları, paylanma siyahısı və üzvlər, poçtu aktiv olan qruplar, OMA/OWA/ActiveSync aktiv və ya qeyri-aktiv olan istifadəçilər və s. daxildir. Bütün bu hesabatlar avtomatik olaraq yaradıla və çoxsaylı istifadəçilərə XLS, PDF, HTML və CSV kimi formatlarda e-poçtla göndərilə bilər.
 • iOS və Android Mobil Proqramları
 • ADManager Plus AD adminlər və texniki işçilərinə AD istifadəçi hesabları yaratmaq, istifadəçi şifrələrini sıfırlamaq, istifadəçi və kompüter hesablarını aktiv, qeyri-aktiv etmək və silmək və kompüterləri istənilən yerdən sıfırlamaqda kömək etmək üçün iOS və Andriod mobil proqramları təklif edir.
 • Bu cür geniş idarəetmə və hesabatlaşma funksiyaları ilə Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite və Skype for Business/Lync mühitlərində tək konsoldan istifadə edərək ADManager Plus davamlı olaraq bütün ölçü və şaqullərdə qlobal təşkilatlar üzrə administrator tərəfindən etibar edilir!

 

 

 

ADManager Plus Etibarlıdır