Изградена по предназначение за екосистемите на Microsoft.

ADManager Plus е уеб базирано решение за всички нужди за управление на AD, Office 365, Exchange, G Suite и Skype for Business/Lync, G Suite, и Office 365. Улеснява няколко рутинни задачи като обезпечаване на потребители, почистване на неактивни акаунти и управление на разрешения за NTFS и споделяне. Предлага също така повече от 150 предварително подготвени отчети, включително отчети за неактивни или блокирани потребителски акаунти на AD, лицензи за Office 365 и времена на последно влизане на потребители с вградени опции за извършване на действия на управление директно от тези отчети. Включва персонализирана структура на работен поток за заявки и съответствие и автоматизира рутинни задачи на AD като обезпечаване и отмяна на обезпечаване на потребители. ADManager Plus предлага също мобилни приложения за iOS и Android.

 • Управление на Active Directory
 • Управлението на Active Directory (AD) става лесно и безпроблемно със специално създадени функции за често извършвани задачи като едновременно създаване на потребителски акаунти в AD, Office 365, Exchange, G Suite и Skype for Business/Lync; промяна на потребителски акаунти, групи за защита и разпределение, контакти и компютри. Шаблоните за обезпечаване и отмяна на обезпечаване на повторно активирани акаунти с възможност за персонализиране превръщат създаването и промяната на акаунти в AD в бързи операции с една стъпка, за разлика от тежките инструменти на Microsoft като ADUC и PowerShell.
 • Отчитане на Active Directory
 • Вградената библиотека с отчети на ADManager Plus включва повече от 150 отчета, които извличат подробна информация относно всеки аспект на AD с едно щракване на мишката. Те извличат важни данни като неактивни, дезактивирани потребители или такива с изтекли пароли; реалното време на влизане на потребители, списък за разпределение и групи за защита и техните членове, отчети за разрешения на NTFS и споделяне и отчети за съответствие (SOX, HIPAA, PCI и др.). Тази програма е заредена също с диспечер на отчети за генериране и изпращане по имейл на поисканите отчети до всички заинтересовани лица в посочено време.
 • Управление и отчитане на Office 365
 • ADManager Plus предлага на администраторите удобството да управляват и отчитат с лекота техния базиран на облак Office 365, както и локалния AD, от една конзола. Предлага възможността за създаване на акаунти за Office 365 за потребители, докато се създават техните акаунти в AD, създаване на акаунти в Office 365 за съществуващи потребители на AD, назначаване и отхвърляне на групови лицензи; управление на потребителски пощенски кутии в Exchange Online, споделени пощенски кутии, пощенски кутии за стаи, пощенски кутии за оборудване, свързани пощенски кутии и много повече.
 • Предлага също библиотека с отчети за Office 365, която включва отчети за всички потребители: неактивни, такива, които никога не са влизали, такива с активиран ActiveSync, лицензирани и нелицензирани потребители, данни за лицензи, групи за разпределение и защита и техните членове и споделени пощенски кутии. Всички тези отчети могат да бъдат планирани да бъдат автоматично генерирани и изпратени по имейл до множество потребители в различни формати като CSV, PDF, HTML и Excel.
 • Управление и отчитане на G Suite
 • ADManager Plus помага на администраторите да създават потребителски акаунти в G Suite едновременно, докато създават потребителски акаунти в AD. Предлага възможността за създаване на потребители в G Suite единично, групово чрез импортиране на CSV, и дори автоматично. Предлага също вградени отчети за извличане на данни относно всички потребители на G Suite, активни и преустановени потребители на G Suite. Тези отчети могат също да бъдат автоматично генерирани в посочен час чрез диспечер на отчети.
 • Базиран на одобрение работен поток на Active Directory
 • Работният поток помага на администраторите да улеснят изпълнението на задачи на AD. Работният поток на няколко нива позволява на администраторите да задават различни стъпки като заявка, преглед, одобрение и изпълнение за операции на AD. Чрез стандартизиране на процеса на извършване на задачи на AD, работният поток помага на администраторите по-лесно да гарантират съответствие със задължителните IT стандарти и организационни правила. Той разполага с вградена програма за назначаване на задачи и уведомяване, която позволява на администраторите да задават правила за автоматично назначаване на заявки към съответните техници и за изпращане на имейл известия относно състоянието на заявки на AD към всички заинтересовани лица. Работният поток също така администрира настройката на система за управление на AD, базирана на заявки.
 • Автоматизация на Active Directory
 • Администраторите могат да автоматизират всяка самостоятелна задача на AD като нулиране на пароли или активиране, дезактивиране и отключване на акаунти, управление на лицензи за Office 365, или дори цяла процедура на AD, която включва последователност от задачи, които да бъдат извършени при определени интервали, като почистване на AD, което включва търсене на неактивни потребители, тяхното дезактивиране, преместване в отделен организационен модул (OU) и изтриване. Освен изпълнението без грешки автоматизацията на ADManager Plus помага за пестене на време и усилия.
 • Управление и отчитане на Skype for Business/Lync
 • Освен с AD, администраторите могат също да управляват и отчитат в своята среда Skype for Business/Lync с помощта на ADManager Plus. Той предлага на администраторите възможността да създават единични или групови потребителски акаунти в Skype for Business/Lync/LCS/OCS, докато създават потребителски акаунти в AD. Освен това, той позволява на администраторите да активират, дезактивират или изтриват потребителски акаунти, да назначават, повторно да назначават или да изтриват правила, назначени на потребители в тяхната Skype for Business/Lync/LCS/OCS среда. ADManager Plus също така предлага предварително конфигурирани отчети, които да ви помогнат да следите активираните или дезактивираните потребители на Skype for Business/Lync/LCS/OCS във вашата организация.
 • Интеграции
 • За да улесни управлението на AD, ADManager Plus има интегрирани приложения за помощно бюро като ServiceDesk Plus, ServiceNow и Zendesk за улеснение на управлението на потребителски акаунти на AD директно от инструмента помощно бюро, база данни като Oracle и MS SQL за автоматично създаване на потребителски акаунти в AD, веднага когато бъде добавен нов потребителски запис в базата данни, и SIEM приложения.
 • Делегиране на помощно бюро на Active Directory
 • Защитената роля и базираното на организационен модул делегиране на ADManager Plus позволява на администраторите защитено да делегират задачи на AD в помощ на техниците на помощните бюра, лица, които не са в IT сферата, или дори технически незапознатите потребители. С помощта на базирания на профили достъп до функции за управление на AD, това гарантира, че техниците извършват само делегираните задачи в определените организационни модули, което прави това делегиране напълно защитено. Администраторите вече не трябва да губят време в извършване на банални или повтарящи се задачи като нулиране на пароли и отключване на акаунти. Освен това с помощта на вградените одитни отчети на помощното бюро вече можете лесно да получавате одитна пътека на всичките действия, извършени от техници на помощното бюро.
 • Управление и отчитане на Microsoft Exchange Server
 • ADManager Plus помага на администраторите да управляват няколко версии на техните Exchange среди (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 и Exchange Online), освен това им спестява неудобството да превключват между няколко конзоли и инструменти за управление на техните AD и Exchange среди. Администраторите могат да извършват задачи за управление на Exchange като създаване, промяна и мигриране на пощенска кутия, управление на права за пощенска кутия, назначаване или отхвърляне на правила за Exchange и т.н. за множество потребители и групи, създаване и управление на разпределение и динамично разпределение на групи и много повече. Специфичните задачи на Exchange могат да бъдат делегирани и към техници на помощното бюро.
 • С помощта на стандартни фабрични специфични за Exchange Server отчети, ADManager Plus прави отчитането на Exchange безпроблемна и напълно базирана на потребителски интерфейс дейност. Библиотеката с отчети на Exchange включва отчети на потребители с активирана пощенска кутия, списък за разпределение и членове, групи с активирана поща, потребители с активиран или дезактивиран OMA/OWA/ActiveSync и много повече. Всички тези отчети могат да бъдат автоматично генерирани и изпратени по имейл до множество потребители в различни формати като XLS, PDF, HTML и CSV.
 • Мобилни приложения за iOS и Android
 • ADManager Plus предлага мобилни приложения за iOS и Andriod, за да помогне на администраторите и техниците на AD да създават потребителски акаунти на AD, да нулират потребителски пароли, да активират, дезактивират и изтриват потребителски и компютърни акаунти, и да нулират компютри от всяко място, дори когато са в движение.
 • С толкова широка гама от функции за управление и отчитане на Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite и Skype for Business/Lync среди от една конзола, ADManager Plus продължава да бъде надежден партньор на администраторите по целия свят в организации с всякакъв мащаб!

 

 

 

ADManager Plus с доверие