Tarkoituksenmukaisesti rakennettu Microsoftin ekosysteemeille.

ADManager Plus on verkkopohjainen ratkaisu kaikkiin hallintatarpeisiisi, kun käytössäsi on AD, Office 365, Exchange, G Suite ja Skype for Business/Lync, G Suite ja Office 365. Se yksinkertaista useita rutiinitehtäviä, kuten käyttäjien provisiointi, käyttämättömien tilien poistaminen ja NTFS:n hallinta- ja jako-oikeudet. Se tarjoaa myös yli 150 käyttövalmista raporttia, jotka koskevat muun muassa käyttämättömiä tai lukittuja AD-käyttäjätilejä, Office 365 -lisenssejä ja käyttäjien edellisiä kirjautumisaikoja. Voit suorittaa hallintatoimintoja suoraan näistä raporteista. Se sisältää mukautetun työnkulkujen rakenteen tukipyyntöjen käsittelemistä ja sääntöjen noudattamista varten ja automatisoi AD:n rutiinitehtäviä, kuten käyttäjien provisioinnin ja provisioinnin kumoamisen. ADManager Plus tarjoaa myös iOS- ja Android-mobiilisovellukset.

 • Active Directoryn hallinta
 • Active Directoryn (AD) hallinnasta tulee yksinkertaista ja vaivatonta ominaisuuksillamme, jotka on tarkoitettu erityisesti rutiinitehtäville, kuten useiden AD-, Office 365-, Exchange-, G Suite- ja Skype for Business/Lync -käyttäjätilien luomiseen kerralla tai käyttäjätilien, suojaus- ja jakeluryhmien, yhteyshenkilöiden ja tietokoneiden muokkaamiseen. Mukautettavat ja interaktiiviset provisiointi- ja uudelleenprovisiointimallit tekevät AD-tilien luomisesta ja muokkaamisesta helppoa nopeilla yksivaiheisilla toiminnoilla, toisin kuin työläät Microsoft-työkalut, kuten ADUC ja PowerShell.
 • Active Directory –raportointi
 • ADManager Plussan käyttövalmiiden raporttien kirjasto sisältää yli 150 raporttia, jotka noutavat tietoja AD:n kaikista näkökulmista yhdellä napsautuksella. Ne hakevat tärkeimmät tiedot, kuten käyttäjät, jotka eivät ole aktiivisia, joiden salasana on vanhentunut tai jotka on poistettu käytöstä, käyttäjien todelliset kirjautumisajat, jakeluluettelo, käyttöoikeusryhmät ja niiden jäsenet, NTFS:n ja jako-oikeuksien raportit sekä yhdenmukaisuusraportit (SOX, HIPAA, PCI, jne.). Lisäksi se sisältää raporttien ajoittajan, jolla voit luoda ja lähettää tarvittavat raportit sähköpostitse kaikille osakkaille haluamaasi aikaan.
 • Office 365 -hallinta ja –raportointi
 • ADManager Plus sallii järjestelmänvalvojien hallita pilvipohjaista Office 365 -järjestelmäänsä ja paikallista AD-järjestelmäänsä ja niiden raportointia helposti yhdestä konsolista. Sen avulla voit luoda käyttäjille Office 365 -tilejä samaan aikaan AD-tilien kanssa, luoda Office 365 -tilejä olemassa oleville AD-käyttäjille, kohdistaa tai kumota useita lisenssejä kerralla, hallita Exchange Online -käyttäjien postilaatikoita, jaettuja postilaatikoita, kokoustilojen postilaatikoita, laitteiston postilaatikoita, linkitettyjä postilaatikoita ja paljon muuta.
 • Lisäksi se tarjoaa Office 365 -raporttien kirjaston, jonka raportit koskevat kaikkia käyttäjiä, ei-aktiivisia käyttäjiä, käyttäjiä, jotka eivät ole koskaan kirjautuneet sisään, ActiveSync-käyttäjiä, lisensoituja ja lisensoimattomia käyttäjiä, lisenssien lisätietoja, jakelu- ja suojausryhmiä ja niiden jäseniä sekä jaettuja postilaatikoita. Kaikki nämä raportit voidaan generoida automaattisesti tiettynä ajankohtana ja lähettää sähköpostitse useille käyttäjille eri tiedostomuodoissa, kuten XLS, PDF, HTML ja CSV.
 • G Suite -hallinta ja –raportointi
 • ADManager Plus auttaa järjestelmänvalvojia luomaan käyttäjille G Suite -tilejä samalla, kun he luovat käyttäjätilejä Active Directoryssa. Se mahdollistaa useiden G Suite -käyttäjien luonnin kerralla yhdellä CSV-tiedoston tuonnilla, jopa automaattisesti. Se tarjoaa myös käyttövalmiita raportteja, jotka noutavat tietoja kaikista G Suite -käyttäjistä tai aktiivista ja lukituista G Suite -käyttäjistä. Nämä raportit voidaan myös generoida automaattisesti tiettynä ajankohtana raporttien ajoittajalla.
 • Hyväksymisiin perustuva Active Directory –työnkulku
 • Työnkulku auttaa järjestelmänvalvojia virtaviivaistamaan AD-tehtävät. Monitasoinen työnkulku sallii järjestelmänvalvojien määrittää AD-toiminnoille eri vaiheita, kuten pyyntö, tarkastus, hyväksyminen ja suoritus. Työnkulku yhdenmukaistaa AD-tehtävien suorittamisen ja auttaa järjestelmänvalvojia varmistamaan helposti, että pakollisia IT-standardeja ja organisaation käytäntöjä noudatetaan. Se sisältää tehtävien kohdistus- ja ilmoitusjärjestelmän, jonka avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää sääntöjä ja kohdistaa pyyntöjä automaattisesti asiaankuuluville teknikoille sekä lähettää AD-pyyntöjen tilaa koskevia sähköposti-ilmoituksia kaikille osakkaille. Työnkulku auttaa järjestelmänvalvojia myös määrittämään tukipyyntöihin perustuvan AD-hallintajärjestelmän.
 • Active Directoryn automatisointi
 • Järjestelmänvalvojat voivat automatisoida yksittäisiä AD-tehtäviä, kuten salasanojen nollauksen, tilien poistamisen käytöstä ja lukituksen avaamisen, Office 365 -lisenssien hallinnan tai jopa tietyin välein suoritettavan AD-tehtävien sarjan, esimerkiksi AD-puhdistuksen, johon sisältyy ei-aktiivisten käyttäjien havaitseminen, niiden poistaminen käytöstä, siirtäminen erilliseen organisaatioyksikköön ja niiden poistaminen. ADManager Plussan automatisointi säästää aikaa ja vaivaa sekä varmistaa virheettömän toimintatavan.
 • Skype for Business/Lync -hallinta ja –raportointi
 • AD:n lisäksi järjestelmänvalvojat voivat hallita myös Skype for Business/Lync -ympäristöään ja sen raportointia ADManager Plussan avulla. Se sallii järjestelmänvalvojien luoda yksittäisiä tai useita Skype for Business/Lync/LCS/OCS -käyttäjätilejä kerralla samalla, kun he luovat AD-käyttäjätilejä. Lisäksi se sallii järjestelmänvalvojien ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai poistaa käyttäjätilejä ja kohdistaa tai poistaa käyttäjille kohdistettuja käytäntöjä Skype for Business/Lync/LCS/OCS -ympäristöstään. ADManager Plus tarjoaa myös valmiiksi laadittuja raportteja, joiden avulla pysyt ajan tasalla organisaatiosi Skype for Business/Lync/LCS/OCS -käyttäjistä.
 • Integroinnit
 • ADManager Plus yksinkertaistaa AD:n hallintaa integroitumalla tukipalvelusovelluksiin, kuten ServiceDesk Plus, ServiceNow ja Zendesk, mikä helpottaa AD-käyttäjätilien hallintaa suoraan tukipalvelun työkalusta. Lisäksi se integroituu tietokantoihin, kuten Oracle ja MS SQL, jotta AD-käyttäjätili luodaan heti, kun tietokantaan lisätään uusi käyttäjätietue, sekä SIEM-sovelluksiin.
 • Active Directory -tukipalvelun delegointi
 • ADManager Plussan rooleihin ja organisaatioyksiköihin perustuva delegointi sallii järjestelmänvalvojien delegoida AD-tehtäviä turvallisesti tukipalvelun teknikoille, IT-osaston ulkopuolisille työntekijöille tai jopa tietotekniikkaa tuntemattomille henkilöille. AD-hallintaominaisuuksien profiileihin perustuvat käyttöoikeudet varmistavat, että teknikot suorittavat vain heille delegoituja tehtäviä oikeissa organisaatioyksiköissä, mikä tekee delegoinnista täysin turvallista. Järjestelmänvalvojien ei tarvitse enää tuhlata aikaansa suorittaakseen jopa päivä samoja rutiinitehtäviä, kuten nollatakseen salasanoja ja avatakseen tilien lukituksia. Lisäksi tukipalvelun käyttövalmiit tarkastusraportit tekevät kaikkien tukipalvelun teknikoiden suorittamien toimintojen valvomisesta helppoa.
 • Microsoft Exchange Server -hallinta ja raportointi
 • ADManager Plus auttaa järjestelmänvalvojia hallitsemaan Exchange-ympäristöjensä useita eri versioita (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 ja Exchange Online), eikä heidän tarvitse siirtyä useiden eri konsolien ja työkalujen välillä hallitakseen AD- ja Exchange-ympäristöjään. Järjestelmänvalvojat voivat suorittaa Exchange-hallintatehtäviä, kuten postilaatikon luonti, muokkaus ja siirto, postilaatikon oikeuksien hallinta, Exchange-käytäntöjen kohdistaminen tai kumoaminen, jne. useille käyttäjille ja ryhmille, jakeluryhmien ja dynaamisten jakeluryhmien luonti ja hallinta ja paljon muuta. Exchange-tehtäviä voidaan delegoida myös tukipalvelun teknikoille.
 • ADManager Plussan käyttövalmiit Exchange Server -raportit mahdollistavat Exchange-raportoinnin käyttöliittymästä vaivattomasti. Exchange-raporttien kirjasto sisältää raportteja, jotka koskevat postilaatikoiden käyttäjiä, jakeluluetteloa ja sen jäseniä, sähköpostia käyttäviä ryhmiä, OMA/OWA/ActiveSync-käyttäjiä ja paljon muuta. Lisäksi voit generoida nämä raportit automaattisesti ja lähettää ne sähköpostitse useille käyttäjille eri tiedostomuodoissa, kuten XLS, PDF, HTML ja CSV.
 • iOS- ja Android-mobiilisovellukset
 • ADManager Plus tarjoaa iOS- ja Android-mobiilisovellukset auttaakseen AD-järjestelmänvalvojia ja -teknikoita luomaan AD-käyttäjätilejä, nollaamaan käyttäjien salasanoja, aktivoimaan, deaktivoimaan ja poistamaan käyttäjä- ja tietokonetilejä sekä nollaamaan tietokoneita mistä tahansa, vaikka he olisivat liikkeellä.
 • Kaikki nämä Active Directory-, Office 365-, Exchange-, G Suite- ja Skype for Business/Lync -ympäristöille tarkoitetut hallinta- ja raporttiominaisuudet toimivat yhdestä konsolista, joten ADManager Plus on edelleen luottava kumppani kaikenkokoisten organisaatioiden järjestelmänvalvojille ympäri maailman ja kaikilla toimialoilla!

ADManager Plus Trusted By