Construído para propósitos para os ecosistemas Microsoft.

ADManager Plus é unha solución baseada na web para todas as necesidades AD, Office 365, Exchange, G Suite, e Skype Empresarial/Lync, G Suite, así como xestión de Office 365. Simplifica tarefas rutineiras tales como provisión de usuarios, limpeza de contas inactivas e xestión de permisos compartidos e NTFS. Tamén ofrece máis de 150 informes xa empaquetados, incluíndo informes de contas inactivas ou bloqueadas de usuarios AD, licencias Office 365, últimas horas de inicio de sesión de usuarios, con opcións incorporadas para a xestión directa desde estes informes. Inclúe una estrutura personalizada de fluxo de traballo para lanzamento de tickets e cumprimentos, e automatiza tarefas rutineiras de AD coma abastecemento ou non abastecemento para usuarios. ADManager Plus tamén ofrece aplicación para móbiles de iOS Android.

 • Xestión de Active Directory
 • A xestión de Active Directory (AD) resulta moi sinxela e fluída grazas as súas características integradas para a realización de tarefas simultaneas frecuentes como crear contas de usuarios en AD, Office 365, Exchange, G Suite e Skype Empresarial/Lync; a modificación de contas de usuarios, seguridade e grupos de distribución, contactos e computadoras. Personalizable, provisionamento de contas dinámicas e o reprovisionamento de modelos fan que a creación e modificación de contas AD sexa rápida, con operacións nun só paso, non como as complexas ferramentas de Microsoft como ADUC e PowerShell.
 • Informes de Active Directory
 • As bibliotecas de informes integrados de ADManager PLUS inclúen uns 150 informes que buscan información detallada sobre todos os aspectos de AD, cun solo clic. Buscan datos importantes como inactividade, caducidade de contrasinal ou usuarios deshabilitados; a conexión en tempo real dos usuarios, listas de distribución, grupos de seguridade e os seus membros, informes NTFS e permisos compartidos, e informes de cumprimento (SOX, HIPAA, PCI, etc.). Tamén está cargado cun informe planificador que produce e envía correos cos informes a todos os interesados á hora acordada.
 • Información e Xestión de Office 365
 • ADManager Plus ofrece aos administradores o privilexio de xestionar e informar no seu Office 365 baseado na nube e tamén localmente e con facilidade en AD, dende una consola individual. Ofrece a capacidade de crear contas Office 365 para os usuarios mentres crea as contas AD, crea contas Office 365 para usuarios existentes de AD, asigna e rexeita licencias en masa; xestiona caixas de correo de usuarios Exchange online , caixas de correo compartidos, espazo nas caixas de correo, caixas de correo de equipamento, caixas de correo ligados, e moito máis.
 • Tamén ofrece unha biblioteca de informes de Office 365 que inclúe informes para todo tipo de usuarios, inactivos, nunca rexistrados e ActiveSync permite aos usuarios autorizados ou non autorizados, detalles de licencias, grupos de distribución e seguridade e caixas de correo compartidas. Todos estes informes pódense programar para producir de modo automático e ser enviados por correo a múltiples usuarios en diferentes formatos como CSV, PDF, HTML e Excel.
 • Información e Xestión de G Suite
 • ADManager Plus tamén axuda aos administradores a crear contas de usuarios en G Suite de forma simultanea mentres se crean contas de usuarios en AD. Ofrece a posibilidade de crear usuarios en G Suite de forma individual ou masiva vía importación de CSV, e mesmo automaticamente. Ofrece informes integrados para buscar detalles sobre todos os usuarios de G Suite, activos e cancelados. Estes informes tamén se poden producir sós a unha hora determinada mediante o informe planificador.
 • Fluxo de traballo baseado na autorización de Active Directory
 • O fluxo de traballo axuda aos administradores a axilizar a execución de tarefas AD. Esta xerarquización do fluxo de traballo permite aos administradores fixar distintos pasos, como peticións, revisións, aprobación e execución de operacións AD. Mediante a estandarización dos procesos para tarefas AD, o fluxo de traballo axuda aos administradores a garantir o cumprimento segundo os estándares obrigatorios de IT así como de políticas organizativos máis facilmente. Contén un cedente e informador de tarefas integrados que permite aos administradores fixar regras para asignar peticións aos técnicos correspondentes e enviar notificacións por correo electrónico coma peticións AD a todos os interesados. O fluxo de traballo tamén axuda aos administradores a establecer un sistema de xestión AD baseado no lanzamento de tickets.
 • Automatismo de Active Directory
 • Os administradores poden automatizar calquera tarefa independente de AD tales como restablecer contrasinais, habilitar ou deshabilitar contas, xestión de licencias Office 365, ou mesmo unha rutina completa de secuencias de tarefas AD, para ser executadas en intervalos específicos, coma limpeza AD a cal inclúe a localización de usuarios inactivos, o seu deshabilitamento, traslado a outra unidade organizativa (OU) e o seu borrado. Ademais de execución libre de error a automatización de ADManager Plus axuda a aforrar tempo e esforzos.
 • Xestión e Información para Skype Empresarial /Lync
 • Ademais de AD, os administradores poden xestionar e informar no seus ambientes de Skype empresarial/Lync utilizando ADManager Plus. Ofrece aos administradores a capacidade de crear contas de usuarios en Skype Empresarial/Lync/LCS/OCS de forma individual ou masiva, mentres crea contas de usuario en AD. Ademais, permite aos administradores habilitar, deshabilitar ou borrar contas de usuarios, asignar, reasignar, ou borrar as políticas asignadas aos usuarios nos seus ambientes de Skype Empresarial/Lync/LCS/OCS. ADManager Plus tamén ofrece informes preconfigurados para axudar ao seguimento de usuarios de Skype Empresarial/Lync/LCS/OCS habilitados ou deshabilitados na súa organización.
 • Integracións
 • Para simplificar a xestión AD, ADManager Plus integra aplicacións de axuda tales como ServiceDesk Plus, ServiceNow e Zendesk para facilitar a xestión de contas de usuario AD dende a ferramenta de axuda, bases de datos como Oracle e MS SQL para crear de forma automática contas de usuarios en AD tan pronto como un novo usuario se rexistra na base de datos e aplicacións SIEMS.
 • Delegación de departamento de axuda de Active Directory
 • O rol seguro de ADManager Plus e a delegación baseada en OU permite aos administradores delegar tarefas AD para axudar os técnicos de escritorio, aos non informáticos ou mesmo a usuarios principiantes. Cun acceso á xestión de características de AD, baseado en perfiles de xestión, garante que os técnicos leven a cabo só as tarefas asignadas, nos OUs designados facendo esta delegación totalmente segura. Os administradores xa non teñen que perder o seu tempo en tarefas insignificantes ou repetitivas como restablecemento de contrasinais e desbloqueo de contas. Ademais, con informes Audit con departamento de axuda integrado resulta sinxelo o seguimento de Audit de todas as accións levadas a cabo pola asistencia técnica.
 • Información e Xestión do Servidor Microsoft Exchange
 • ADManager Plus axuda aos administradores a conseguir múltiples versións dos ambientes Exchange (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 e Exchange Online) así como a aforrar os problemas das mutacións entre distintas consolas e ferramentas para xestionar os ambientes AD e Exchange. Os administradores poden levar a cabo tarefas de xestión Exchange como creación de caixa de correo, modificación, migración, xestión de dereitos do caixa de correo, asignación ou suspensión de políticas etc. para múltiples usuarios e grupos, a creación e xestión de distribución de grupos e máis. Tarefas específicas de Exchange tamén poden delegarse aos técnicos de asistencia.
 • Con informes específicos de servidor Exchange, ADManager Plus crea unha actividade sinxela e totalmente baseada en UI . A biblioteca de informes de Exchange inclúe informes de usuarios con caixa de correos, listas de distribución e membros, creación de grupos de correo, OMA/OWA/ActiveSync para a habilitación ou deshabilitamento de usuarios e moito máis. Todos estes informes poden producirse de forma automática e ser enviados por correo a múltiples usuarios en diferentes formatos como XLS, PDF, HTML e CSV.
 • Aplicacións para móbiles iOS e Android
 • ADManager Plus ofrece aplicacións para móbiles iOs e Android para axudar aos administradores AD e aos técnicos a crear contas de usuarios AD, restablecer contrasinais de usuarios, habilitar, deshabilitar e borrar contas de usuarios e computadores, restablecer computadoras dende calquera lugar, mesmo se están en marcha.
 • Con semellante conxunto de características para a xestión e información no Active Directory, os ambientes de Office 365, Exchange, G Suite, e Skype Empresarial/Lync desde unha consola individual, ADManager Plus continua a ser un afiliado de confianza para os administradores, globalmente, e en organización de todos os tamaños e mesmo verticais!

ADManager Plus Trusted By