მიზნობრივი აგებულია Microsoft- ის ეკოსისტემებისთვის.

ADManager Plus არის ვებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება ყველა AD, Office 365, Exchange, G Suite და Skype for Business/Lync, G Suite, ასევე Office 365-ის მართვის საჭიროებისთვის. იგი ამარტივებს ისეთ რუტინულ ამოცანებს, როგორიცაა მომხმარებლების რეგისტრაცია, არააქტიური ანგარიშების წაშლა და NTFS-ის და გაზიარების ნებართვების მართვა. იგი ასევე გთავაზობთ 150-ზე მეტ წინასწარ პაკეტირებულ ანგარიშს, მათ შორის ანგარიშებს არააქტიური ან დაბლოკილია AD მომხმარებლების ანგარიშების, Office 365 ლიცენზიებისა და მომხმარებლის ბოლო შესვლის დროის შესახებ, უშუალოდ ამ ანგარიშებიდან მართვის ქმედებების შესრულების ჩაშენებული შესაძლებლობებით. იგი მოიცავს ინდივიდუალური სამუშაო პროცესის სტრუქტურას მოთხოვნებისა და შესაბამისობისთვის და უზრუნველყოფს რუტინული AD ამოცანების ავტომატიზაციას, მაგალითად, მომხმარებლების რეგისტრაციის და რეგისტრაციიდან მოხსნის ამოცანების. ADManager Plus ასევე გთავაზობთ მობილურ აპლიკაციებს iOS-ისა და Android-ისთვის.

 • Active Directory-ს მართვა
 • Active Directory-ს (AD) მართვა მარტივდება სპეციალური ჩაშენებული ფუნქციების წყალობით ხშირად შესასრულებელი ამოცანებისთვის, როგორიცაა მომხმარებლის ანგარიშების შექმნა ერთდროულად AD, Office 365, Exchange, G Suite-სა და Skype for Business/Lync-ში; მომხმარებლის ანგარიშების, უსაფრთხოებისა და გავრცელების ჯგუფების, კონტაქტებისა და კომპიუტერების შეცვლა. ანგარიშების რეგისტრაციისა და რეგისტრაციიდან მოხსნის მორგებადი, რეაგირებადი შაბლონების წყალობით, AD ანგარიშის შექმნა და შეცვლა სწრაფად ხერხდება ერთეტაპიანი ოპერაციის შედეგად, Microsoft-ის ისეთი რთული ხელსაწყოების განსხვავებით, როგორიცაა ADUC და PowerShell.
 • Active Directory-ს ანგარიშების წარმოება
 • ADManager Plus-ის ჩაშენებული ანგარიშების ბიბლიოთეკა 150-ზე მეტ ანგარიშს მოიცავს, რომელიც უზრუნველყოფს დეტალურ ინფორმაციას AD-ის თითოეული ასპექტის შესახებ მაუსის ერთი დაწკაპუნებით. ანგარიშები უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან მონაცემებს, როგორიცაა ინფორმაცია არააქტიური, გამორთული ან ვადაგასული პაროლების მქონე მომხმარებლების შესახებ; მომხმარებლის რეალურ დროში შესვლის, გავრცელების სიის, უსაფრთხოების ჯგუფებისა და მათი წევრების შესახებ, NTFS და გაზიარების ნებართვების ანგარიშებს და ანგარიშებს შესაბამისობის შესახებ (SOX, HIPAA, PCI და ა.შ.). მასში ასევე ჩატვირთულია ანგარიშის დამგეგმავი, რომელიც მითითებულ დროს აგენერირებს და ელფოსტის უგზავნის საჭირო ანგარიშებს ყველა მონაწილეს.
 • Office 365 მართვა და ანგარიშების წარმოება
 • ADManager Plus სთავაზობს ადმინისტრატორებს ადვილად მართვისა და ანგარიშების წარმოების შესაძლებლობას ღრუბლოვან Office 365-ში და ლოკალურ AD-ში, ერთი კონსოლიდან. იგი უზრუნველყოფს Office 365 ანგარიშების შექმნის შესაძლებლობას მომხმარებლებისთვის უშუალოდ AD-ში ანგარიშების შექმნისას, Office 365 ანგარიშების შექმნის შესაძლებლობას არსებული AD მომხმარებლებისთვის, ლიცენზიების პაკეტურად მინიჭებისა და გაუქმების შესაძლებლობას; Exchange Online-ის მომხმარებლების საფოსტო ყუთების, გაზიარებული საფოსტო ყუთების, ოთახის საფოსტო ყუთების, მოწყობილობის საფოსტო ყუთების, მიბმული საფოსტო ყუთების მართვის შესაძლებლობას და სხვ.
 • იგი ასევე გთავაზობთ Office 365 ანგარიშების ბიბლიოთეკას, რომელიც მოიცავს ანგარიშებს ყველა, არააქტიურ მომხმარებლებზე, ასევე იმ მომხმარებლების შესახებ, რომელთა სახელით არასოდეს განხორციელებულა შესვლა სისტემაში, ActiveSync-ში ჩართულ მომხმარებლებზე, ლიცენზირებულ და არალიცენზირებულ მომხმარებლებზე, ლიცენზიის დეტალებზე, გავრცელების და უსაფრთხოებისა ჯგუფებისა და მათი წევრების შესახებ და, ასევე, გაზიარებულ საფოსტო ყუთებზე. შესაძლებელია ყველა ამ ანგარიშის ავტომატური გენერირების დაყენება დანიშნულ დროს და ელფოსტით გადაგზავნა რამდენიმე მომხმარებლისთვის სხვადასხვა ფორმატით, როგორიცაა CSV, PDF, HTML და Excel.
 • G Suite მართვა და ანგარიშების წარმოება
 • ADManager Plus ეხმარება ადმინისტრატორებს მომხმარებლის ანგარიშების შექმნაში ერთდროულად G Suite-ში, AD-ში მომხმარებლის ანგარიშების შექმნისას. იგი გთავაზობთ შესაძლებლობას, შექმნათ მომხმარებლები G Suite-ში ინდივიდუალურად, პაკეტურად CSV იმპორტის საშუალებით და ავტომატურადაც კი. იგი ასევე გთავაზობთ ჩაშენებულ ანგარიშებს G Suite-ის ყველა მომხმარებლის შესახებ, ასევე აქტიური და შეჩერებული მომხმარებლების შესახებ დეტალების მისაღებად. ასევე შესაძლებელია ამ ანგარიშების ავტომატური გენერირება მითითებულ დროს ანგარიშის დამგეგმავის საშუალებით.
 • ნებართვაზე დაფუძნებული Active Directory-ს სამუშაო პროცესი
 • სამუშაო პროცესი ადმინისტრატორებს საშუალებას აძლევს, მოახდინოთ AD ამოცანების შესრულების ოპტიმიზაცია. მრავალდონიანი სამუშაო პროცესი საშუალებას აძლევს ადმინისტრატორებს, დააყენონ სხვადასხვა ნაბიჯები AD ოპერაციებისთვის, როგორიცაა მოთხოვნა, შემოწმება, დამტკიცება და შესრულება. AD ამოცანების შესრულების პროცესის სტანდარტიზაციით სამუშაო პროცესი ადმინისტრატორებს საშუალებას აძლევს, ადვილად უზრუნველყონ შესაბამისობა სავალდებულო IT სტანდარტებთან და ორგანიზაციის წესებთან. ხელსაწყოში ჩაშენებულია დავალებების განაწილების და შეტყობინების საშუალება, რომელიც საშუალებას აძლევს ადმინისტრატორებს, დააყენონ წესები მოთხოვნების შესაბამის ტექნიკოსებზე მიმაგრებისთვის და გაუგზავნონ ელფოსტის შეტყობინებები AD მოთხოვნების სტატუსის შესახებ ყველა მონაწილეს. სამუშაო პროცესი ასევე საშუალებას აძლევს ადმინისტრატორებს, დააყენონ მოთხოვნაზე დაფუძნებული AD მართვის სისტემა.
 • Active Directory-ს ავტომატიზაცია
 • ადმინისტრატორებს შეუძლიათ ნებისმიერი სტაციონარული AD ამოცანის ავტომატიზირება, მაგალითად პაროლების აღდგენის, ანგარიშების ჩართვის, გამორთვის და განბლოკვის, Office 365 ლიცენზიების მართვის ან მთლიანი AD პროცესის, რომელშიც ჩართულია დავალებების თანმიმდევრობა, შესრულების ავტომატიზირება მითითებული ინტერვალებით. ასეთი ამოცანის მაგალითია AD გასუფთავება, რომელიც მოიცავს არააქტიური მომხმარებლების ძებნას, მათ გამორთვას, გადაყვანას ცალკე ორგანიზაციულ ერთეულში და წაშლას. შეცდომების არშემცველი შესრულების პროცესის გარდა, ADManager Plus-ის ავტომატიზაცია ასევე ზოგავს დროსა და ენერგიას.
 • Skype for Business/Lync მართვა და ანგარიშების წარმოება
 • AD-ის გარდა, ადმინისტრატორებს ასევე შეუძლიათ მართვა და ანგარიშების წარმოება ADManager Plus-ის გამოყენებით საკუთარ Skype for Business/Lync გარემოში. იგი სთავაზობს ადმინისტრატორებს შესაძლებლობას, შექმნან მომხმარებლის ანგარიშები Skype for Business/Lync/LCS/OCS-ში, ინდივიდუალურად ან პაკეტურად, უშუალოდ AD-ში მომხმარებლის ანგარიშების შექმნის დროს. გარდა ამისა, იგი საშუალებას აძლევს ადმინისტრატორებს, ჩართონ, გამორთონ ან წაშალონ მომხმარებლის ანგარიშები, მიამაგრონ, გააუქმონ ან წაშალონ მომხმარებლებზე მიმაგრებული წესები საკუთარ Skype for Business/Lync/LCS/OCS გარემოში. ADManager Plus ასევე გთავაზობთ წინასწარ კონფიგურირებულ ანგარიშებს Skype for Business/Lync/LCS/OCS-ში ჩართული ან გამორთული მომხმარებლების აღრიცხვისთვის თქვენს ორგანიზაციაში.
 • ინტეგრაციები
 • AD მართვის გასამარტივებლად ADManager Plus ინტეგრირდება ტექნიკური დახმარების პროგრამებთან, როგორიცაა ServiceDesk Plus, ServiceNow და Zendesk, რაც აადვილებს AD მომხმარებლების ანგარიშების მართვას უშუალოდ ტექნიკური დახმარების ხელსაწყოში, მონაცემთა ბაზებში, როგორიცაა Oracle და MS SQL, AD-ში მომხმარებლების ანგარიშების ავტომატურად შესაქმნელად მონაცემთა ბაზაში და SIEM პროგრამებში ახალი მომხმარებლის ჩაწერისას.
 • Active Directory-ს ტექნიკური დახმარების დელეგირება
 • ADManager Plus-ის როლების უსაფრთხო და OU-ზე დაფუძნებული დელეგირება საშუალებას აძლევს ადმინისტრატორებს, უსაფრთხოდ მოახდინონ AD ამოცანების დელეგირება ტექნიკური დახმარების ტექნიკოსებზე, არა-IT და ტექნიკურად გამოუცდელ მომხმარებლებზეც კი. პროფილზე დაფუძნებული წვდომით AD-ის მართვის ფუნქციებზე, იგი უზრუნველყოფს იმას, რომ ტექნიკოსები შეასრულებენ მხოლოდ დელეგირებულ ამოცანებს, დანიშნულ OU-ებში, აბსოლუტურად უსაფრთხოდ. ადმინისტრატორები აღარ დახარჯავენ დროს რუტინული ან რეგულარული ამოცანების შესრულებაში, როგორიცაა პაროლების აღდგენა და ანგარიშების განბლოკვა. გარდა ამისა, ჩაშენებული ტექნიკური დახმარების აუდიტის ანგარიშების წყალობით, თქვენ ადვილად მიიღებთ ტექნიკური დახმარების ტექნიკოსების მიერ შესრულებული ყველა ქმედების აუდიტის მონაცემებს.
 • Microsoft Exchange Server-ის მართვა და ანგარიშების წარმოება
 • ADManager Plus ეხმარება ადმინისტრატორებს მათი Exchange გარემოს სხვადასხვა ვერსიის (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 და Exchange Online) მართვაში, ასევე AD-ისა და Exchange გარემოს სამართავად სხვადასხვა კონსოლებსა და ხელსაწყოებს შორის გადართვის საჭიროების თავიდან აცილებაში. ადმინისტრატორებს შეუძლიათ Exchange მართვის ამოცანების შესრულება, როგორიცაა საფოსტო ყუთის შექმნა, შეცვლა და მიგრირება, საფოსტო ყუთის უფლებების მართვა, Exchange წესების დანიშვნა და გაუქმება და ა.შ. რამდენიმე მომხმარებლისა და ჯგუფებისთვის, გავრცელებისა და დინამიური გავრცელების ჯგუფების შექმნა და მართვა და სხვ. ასევე შესაძლებელია Exchange-ის სპეციფიური ამოცანების დელეგირება ტექნიკური დახმარების ტექნიკოსებზე.
 • Exchange Server-ის მოდერნიზებული სპეციფიური ანგარიშების წყალობით, ADManager Plus უზრუნველყოფს Exchange-ის ანგარიშების წარმოების ადვილ და მთლიანად მომხმარებლის ინტერფეისზე დაფუძნებულ აქტივობას. Exchange ანგარიშების ბიბლიოთეკა მოიცავს ანგარიშებს მომხმარებლებზე და წევრებზე, რომლებსაც ჩართული აქვთ საფოსტო ყუთები, ჯგუფებზე ჩართული საფოსტო ყუთებით, OMA/OWA/ActiveSync-ში ჩართულ ან გამორთულ მომხმარებლებზე და სხვ. შესაძლებელია ყველა ამ ანგარიშის ავტომატური გენერირება და ელფოსტით გადაგზავნა რამდენიმე მომხმარებლისთვის სხვადასხვა ფორმატით, როგორიცაა XLS, PDF, HTML და CSV.
 • მობილური აპლიკაციები iOS-ისა და Android-ისთვის
 • ADManager Plus გთავაზობთ მობილურ აპლიკაციებს iOS-ისა და Android-ისთვის, რომლებიც AD ადმინისტრატორებსა და ტექნიკოსებს ეხმარება AD მომხმარებლის ანგარიშების შექმნაში, მომხმარებლის პაროლების აღდგენაში, მომხმარებლისა და კომპიუტერული ანგარიშების ჩართვაში, გამორთვასა და წაშლაში, კომპიუტერების საწყისი პარამეტრების წარდგენაში ნებისმიერი ადგილას და ნებისმიერ დროს.
 • მართვისა და ანგარიშების წარმოების ფუნქციების ფართო ასორტიმენტის წყალობით Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite და Skype for Business/Lync გარემოში, ერთი კონსოლიდან, ADManager Plus ადმინისტრატორების სანდო ასისტენტია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ყველა ზომისა და სფეროს ორგანიზაციაში!

ADManager Plus Trusted By