Sukurtas pagal paskirtį „Microsoft“ ekosistemoms.

„ADManager Plus“ – tai internetinis sprendimas visiems AD, „Office 365“, „Exchange“, „G Suite“ ir „Skype for Business“ / „Lync“, „G Suite“, ir „Office 365“ valdymo poreikiams. Jis supaprastina tokias kasdienes užduotis kaip rūpinimasis naudotojais, nenaudojamų paskyrų šalinimas ir NTFS ir bendrinimų leidimų tvarkymas. Jis suteikia galimybę naudotis daugiau kaip 150 iš anksto paruoštų ataskaitų, įskaitant ataskaitas apie neaktyvias arba užblokuotas AD naudotojų paskyras, „Office 365“ licencijas, paskutinio naudotojų prisijungimo laiką, be to, naudojant šiose ataskaitose integruotas parinktis valdymo veiksmus galima atlikti tiesiog iš ataskaitų. Jame yra pritaikoma darbo procesų struktūra užklausoms ir atitikčiai ir automatizuojamos kasdienės AD užduotys, pvz., naudotojų priežiūra ir šios priežiūros nutraukimas. „ADManager Plus“ turi ir „iOS“ bei „Android“ mobiliesiems įrenginiams skirtas programėles.

 • „Active Directory“ valdymas
 • Valdyti „Active Directory“ (AD) tampa paprasta ir lengva, nes yra specialiai integruotų funkcijų dažnai atliekamoms užduotims: pvz., galima vienu metu sukurti naudotojų paskyras AD, „Office 365“, „Exchange“, „G Suite“ ir „Skype for Business“ / „Lync“, keisti naudotojų paskyras, saugumo ir platinimo grupes, kontaktus ir kompiuterius. Dėl pritaikomos, reaguojančios paskyrų priežiūros ir pakartotinės priežiūros šablonų, AD paskyrų kūrimas ir keitimas tampa greitomis, vieno veiksmo operacijomis, visiškai neprimenančiomis gremėzdiškų „Microsoft“ įrankių, pvz., ADUC ir „PowerShell“.
 • „Active Directory“ ataskaitų teikimas/li>
 • Integruotoje „ADManager Plus“ ataskaitų bibliotekoje yra daugiau kaip 150 ataskaitų, kuriose vienu pelės spustelėjimu surenkama išsami informacija apie kiekvieną AD aspektą. Gaunami tokie svarbūs duomenys kaip neaktyvūs naudotojai, naudotojai, kurių slaptažodis nebegalioja arba kurie yra išjungti, naudotojų realusis prisijungimo laikas, platinimo sąrašas ir saugumo grupės ir jų nariai, NTFS ir bendrinimo leidimų ataskaitos bei atitikties ataskaitos (SOX, HIPAA, PCI ir kt.) Čia taip pat yra ataskaitų grafikas, kad būtų galima nurodytu laiku sukurti ir išsiųsti el. paštu reikiamas ataskaitas visiems suinteresuotiesiems asmenims.
 • „Office 365“ valdymas ir ataskaitų teikimas-7
 • „ADManager Plus“ suteikia administratoriams galimybę lengvai vienoje konsolėje valdyti ir teikti ataskaitas per savo debesijos pagrindu veikiančią „Office 365“ ir vidinę AD sistemą. Jie gali iškart sukurti „Office 365“ naudotojų paskyras kurdami AD paskyras, sukurti „Office 365“ paskyras jau esamiems AD naudotojams, masiškai priskirti ir atšaukti licencijas, valdyti „Exchange Online“ naudotojų pašto dėžutes, bendrinamas pašto dėžutes, kambario pašto dėžutes, įrangos pašto dėžutes, susietas pašto dėžutes ir t. t.
 • Taip pat yra „Office 365“ ataskaitų biblioteka, kurioje rasite ataskaitų apie visus, neaktyvius, niekada neprisijungusius ir „ActiveSync“ įjungtus naudotojus, licencijuotus ir nelicencijuotus naudotojus, licencijos informaciją, platinimo ir saugumo grupes ir jų narius ir apie bendrinamas pašto dėžutes. Visas šias ataskaitas galima suplanuoti, kad jos būtų automatiškai sugeneruotos įvairiais formatais, pvz., CSV, PDF, HTML ir „Excel“, ir išsiųstos keliems naudotojams.
 • „G Suite“ valdymas ir ataskaitų teikimas
 • „ADManager Plus“ padeda administratoriams sukurti naudotojų paskyras „G Suite“ tuo pat metu, kai kuriama naudotojo paskyra AD. Galima sukurti „G Suite“ naudotoją atskirai, masiškai per CSV importą ir net automatiškai. Taip pat yra galimybė naudojantis integruotomis ataskaitomis surinkti duomenis apie visus „G Suite“ naudotojus, aktyvius ir laikinai pašalintus „G Suite“ naudotojus. Šias ataskaitas taip pat galima automatiškai sugeneruoti nurodytu laiku per ataskaitų grafiką.
 • Patvirtinimais pagrįsta „Active Directory“ darbo eiga
 • Darbo eiga padeda administratoriams supaprastinti AD užduočių vykdymą. Naudodami kelių lygių darbo eigą administratoriai gali nustatyti AD operacijoms skirtingus etapus, pvz., užklausos, peržiūros, patvirtinimo ir vykdymo. Dėl standartizuoto AD užduočių vykdymo proceso darbo eiga padeda administratoriams lengvai užtikrinti privalomų IT standartų ir organizacijos politikos atitiktį. Ji turi integruotą užduočių priskyrimo ir pranešimų siuntimo įrankį, kurį naudodami administratoriai gali nustatyti taisykles, kad automatiškai priskirtų užklausas atitinkamiems meistrams ir nusiųstų pranešimus el. paštu apie AD užklausų būseną visiems suinteresuotiesiems asmenims. Darbo eiga taip pat padeda administratoriams nustatyti užklausomis pagrįstą AD valdymo sistemą.
 • „Active Directory“ automatizavimas
 • Administratoriai gali automatizuoti bet kurią pavienę AD užduotį, pvz., nustatyti iš naujo slaptažodžius arba įjungti, išjungti ir atrakinti paskyras, tvarkyti „Office 365“ licencijas ar net visą AD režimą, susijusį su užduočių seka, pvz., AD valymą, kuris apima neaktyvių naudotojų aptikimą, jų išjungimą, perkėlimą į atskirą organizacijos padalinį ir ištrynimą, vykdyti nurodytais intervalais. „ADManager Plus“ automatizavimas ne tik užtikrina užduočių vykdymą be klaidų, bet ir sutaupo laiko ir pastangų.
 • „Skype for Business“ / „Lync“ valdymas ir ataskaitų teikimas
 • Naudodami „AD “ administratoriai gali valdyti ir teikti ataskaitas per savo „Skype for Business“ / „Lync“ aplinką. Administratoriai gali kurti naudotojo paskyras per „Skype for Business“ / „Lync“ / LCS / OCS po vieną arba masiškai, tuo pat metu, kai kuria naudotojų paskyras AD. Be to, savo „Skype for Business“ / „Lync“ / LCS / OCS aplinkoje administratoriai gali įjungti, išjungti arba ištrinti naudotojų paskyras, priskirti, perskirstyti ar panaikinti naudotojams priskirtą politiką. „ADManager Plus“ taip pat yra iš anksto sukonfigūruotų ataskaitų, kad būtų lengviau sekti „Skype for Business“ / „Lync“ / LCS / OCS aplinkoje įjungtus arba išjungtus naudotojus jūsų organizacijoje.
 • Integravimas
 • Siekiant supaprastinti AD valdymą, „ADManager Plus“ integruojamas į darbalaukio programas, pvz., „ServiceDesk Plus“, „ServiceNow“ ir „Zendesk“, kad būtų lengviau valdyti AD naudotojų paskyras tiesiai per darbalaukio įrankį, į duomenų bazes, pvz., „Oracle“ ir „MS SQL“, kad automatiškai sukurtų naudotojų paskyras AD, kai tik duomenų bazėje atsiranda naujas naudotojo įrašas, ir į SIEM programas.
 • „Active Directory“ pagalbos centro delegavimas
 • Naudodami „ADManager Plus“ saugųjį vaidmenimis ir organizacijos padaliniais pagrįstą delegavimą, administratoriai gali saugiai deleguoti AD užduotis pagalbos centro meistrams, ne IT skyriaus darbuotojams ir net techniškai neišprususiems naudotojams. AD valdymo funkcijos veikia pagal profilius, meistrai atlieka tik deleguotas užduotis paskirtuose organizacijos padaliniuose, todėl toks delegavimas yra visiškai saugus. Administratoriams nebereikia gaišti laiko kasdienėms ir pasikartojančioms užduotims, pvz., iš naujo nustatyti slaptažodžius ir atrakinti paskyras. Be to, naudojant integruotas pagalbos centro audito ataskaitas lengva atsekti visus pagalbos centro meistrų atliktus veiksmus.
 • „Microsoft Exchange Server“ valdymas ir ataskaitų teikimas
 • „ADManager Plus“ padeda administratoriams valdyti kelias „Exchange“ aplinkos versijas („Exchange“ 2003, 2007, 2010, 2013 ir „Exchange Online“) ir jiems nebereikia vargti perjungiant įvairias konsoles ir įrankius, kad galėtų valdyti AD ir „Exchange“ aplinkas. Administratoriai gali vykdyti „Exchange“ valdymo užduotis, pvz., kurti, keisti ir perkelti pašto dėžutes, valdyti pašto dėžučių teises, priskirti ir atšaukti „Exchange“ politiką ir kt. keliems naudotojams ir grupėms, taip pat kurti ir valdyti platinimo ir dinaminio platinimo grupes ir kt. Specifines „Exchange“ užduotis taip pat galima deleguoti pagalbos centro meistrams.
 • Naudojant jau paruoštas specialias „Exchange Server“ ataskaitas, su „ADManager Plus“ „Exchange“ ataskaitų teikimas tampa lengva ir visiškai naudotojo sąsaja pagrįsta veikla. „Exchange“ ataskaitų bibliotekoje yra ataskaitų apie įjungtus pašto dėžučių naudotojus, platinimo sąrašą ir narius, įjungtas pašto grupes, įjungtus arba išjungtus OMA / OWA / „ActiveSync“ naudotojus ir kt. Visas šias ataskaitas taip pat galima automatiškai sugeneruoti įvairiais formatais, pvz., XLS, PDF, HTML ir CSV, ir išsiųsti keliems naudotojams.
 • „iOS“ ir „Android“ mobiliosios programėlės
 • „ADManager Plus“ siūlo „iOS“ ir „Andriod“ mobiliąsias programėles, kad AD administratoriams ir meistrams iš bet kurios vietos, net būnant kelyje, būtų lengviau kurti AD naudotojų paskyras, iš naujo nustatyti naudotojų slaptažodžius, įjungti, išjungti ir ištrinti naudotojų ir kompiuterių paskyras ir iš naujo nustatyti kompiuterius.
 • Turėdamas tiek daug funkcijų „Active Directory“, „Office 365“, „Exchange“, „G Suite“ ir „Skype for Business“ / „Lync“ aplinkoms vienoje konsolėje valdyti ir ataskaitoms teikti, „ADManager Plus“ ir toliau lieka patikimas pagalbininkas administratoriams visame pasaulyje, visų dydžių ir struktūrų organizacijose!

ADManager Plus Trusted By