Målrettet for Microsoft økosystemer.

ADManager Plus er en nettbasert løsning for administrasjonsbehov man måtte ha for AD, Office 365, Exchange, G Suite og Skype for Business/Lync, G Suite, og Office 365. Den forenkler mange rutineoppgaver som for eksempel brukeropprettelse, rydding av sovende kontoer og vedlikehold og deling av NTFS. Den tilbyr også mer enn 150 forhåndsdefinerte rapporter, inkludert rapporter om inaktive eller utlåste AD-brukerkontoer, Office 365-lisenser og siste påloggingstidspunkter for brukere, med innebygde alternativer for å utføre administrasjonsoperasjoner rett fra disse rapportene. Den inneholder en egendefinert struktur for arbeidsflyt for henvendelser og samsvar og automatiserer rutinemessige AD-oppgaver som opprettelse og sletting av brukere. ADManager Plus tilbyr også mobilapper for iOS og Android.

 • Active Directory-rettighetsadministrasjon
 • Det blir enkelt å administrere Active Directory (AD) med tilpassede funksjoner for oppgaver som ofte utføres, som opprettelse av brukerkontoer i AD, Office 365, Exchange, G Suite og Skype for Business/Lync samtidig; endring av brukerkontoer, sikkerhets- og distribusjonsgrupper, kontakter og datamaskiner. Reaktiv opprettelse og deaktivering av kontoer som kan tilpasses og gjenopprettingsmaler gjør AD-kontoopprettelser og -endringer om til raske, ett-trinns operasjoner, i motsetning til tungvinte Microsoft-verktøy som ADUC og PowerShell.
 • Active Directory-rapporter
 • ADManager Plus' innebygde rapportbibliotek inneholder mer enn 150 rapporter som innhenter detaljer informasjon om alle sidene ved AD med ett enkelt museklikk. De henter viktige data som inaktive, passordlåste eller deaktiverte brukere, den ekte påloggingstiden til brukere, distribusjonslister og sikkerhetsgrupper og deres medlemmer, rapporter om NTFS og delingstillatelser og samsvarsrapporter (SOX, HIPAA, PCI osv.). Den er også utstyrt med tidsinnstilte rapporter som kan generere og sende nødvendige rapporter via e-post til alle interessenter ved angitte tidspunkt.
 • Office 365-administrasjon og –rapportering
 • ADManager Plus gir administratorer muligheten til enkelt å administrere og lage rapporter om sin skybaserte Office 365-løsning, i tillegg til lokal AD, fra ett enkelt konsoll. Det gir muligheten til å opprette Office 365-kontoer samtidig som AD-kontoene deres opprettes, opprettelse av Office 365-kontoer for eksisterende AD-brukere, tilordning eller tilbaketrekking av mange lisenser samtidig, administrasjon av Exchange Online-brukerpostkasser, delte postkasser, rompostkasser, utstyrspostkasser, sammenkoblede postkasser og mer.
 • Det tilbyr også et Office 365-rapportbibliotek med rapporter om alle, inaktive, aldri påloggede og ActiveSync-aktiverte brukere, lisensierte og ulisensierte brukere, lisensdetaljer, distribusjons- og sikkerhetsgrupper og deres medlemmer, i tillegg til delte postkasser. Alle disse rapportene kan også tidsplanlegges til automatisk å genereres og sendes via e-post til flere brukere i forskjellige formater som CSV, PDF, HTML og Excel.
 • G Suite-administrasjon og –rapportering
 • ADManager Plus gjør det også enklere for administratorer å opprette brukerkontoer i G Suite samtidig som brukernes kontoer opprettes i AD. Det tilbyr muligheten til å opprette mange brukere i G Suite i én enkelt CSV-import, og den kan til og med gjøre det automatisk. Den tilbyr også innebygde rapporter som henter informasjon om alle G Suite-brukere, aktive brukere og brukere som er midlertidig stoppet. Disse rapportene kan også autogenereres ved spesielle tidspunkter ved hjelp av tidsplanlagte rapporter.
 • Godkjenningsbasert Active Directory-arbeidsflyt
 • Arbeidsflyter gjør det enklere for administratorer å strømlinjeforme kjøringen av AD-oppgaver. Arbeidsflyten har flere nivåer og gir administratorer muligheten til å angi forskjellige trinn som forespørsel, gjennomgang, godkjenning og kjøring av AD-operasjoner. Ved å standardisere prosessen for gjennomføring av AD-oppgaver, hjelper arbeidsflyter administratorer å sikre at de handler i samsvar med obligatoriske IT-standarder og organisasjonsregler. Den har innebygde funksjoner for tilordning og varsling av oppgaver som gir administratorer muligheter til å angi regler for automatisk tildeling av forespørsler til relevante teknikere og sending av e-postvarslinger om statusen til AD-forespørslene til alle interessentene. Arbeidsflyt gir også administratorer muligheten til å konfigurere et henvendelsesbasert AD-administrasjonssystem.
 • Active Directory-automatisering
 • Administratorer kan automatisere alle enkeltstående AD-oppgaver, som tilbakestilling av passord eller aktivering, deaktivering eller opplåsning av kontoer, administrasjon av Office 365-lisenser eller til og med en hel AD-rutine som omfatter en rekke oppgaver som skal kjøres ved angitte intervaller, som for eksempel AD-opprydding, noe som omfatter å finne inaktive brukere, deaktivere dem og flytte dem til en egen organisasjonsenhet (OU) og slette dem. I tillegg til feilfri kjøring, sparer også ADManager Plus’ automatisering både tid og arbeid.
 • Skype for Business/Lync-administrasjon og –rapportering
 • I tillegg til AD, kan også administratorer administrere og lage rapporter om sitt Skype for Business/Lync-miljø ved hjelp av ADManager Plus. Det gir administratorer muligheten til å opprette brukerkontoer i Skype for Business/Lync/LCS/OCS enkeltvis eller mange samtidig, samtidig som brukerkontoene opprettes i AD. Videre gir deg administratorer muligheten til å aktivere, deaktivere eller slette brukerkontoer, tildeling eller fjerning eller sletting av regler for brukere i sine Skype for Business/Lync/LCS/OCS-miljøer. ADManager Plus tilbyr også forhåndskonfigurerte rapporter slik at du kan holde oversikten over Skype for Business/Lync/LCS/OCS-aktiverte eller -deaktiverte brukere i organisasjonen din.
 • Integrasjoner
 • For å forenkle AD-administrasjonen kan ADManager Plus integreres med helpdesk-programmer som ServiceDesk Plus, ServiceNow og Zendesk for å forenkle administrasjonen av AD-brukerkontoer rett fra helpdesk-verktøyet, databaser som Oracle og MS SQL for automatisk opprettelse av brukerkontoer i AD så fort en ny bruker er lagt til i databasen og SIEM-applikasjoner.
 • Active Directory helpdesk-delegering
 • ADManager Plus' sikre rolle- og OU-baserte delegering gir administratorer muligheten til sikker delegering av AD-oppgaver for å hjelpe helpdesk-teknikere, andre ansatte og til og med brukere uten tekniske ferdigheter. Med profilbasert tilgang til ADs administrasjonsfunksjoner sørger den for at teknikere bare utfører de delegerte oppgavene i de aktuelle OU-ene slik at delegeringen er fullstendig trygg. Administratorer trenger ikke lenger kaste bort tiden med å utføre kjedelige eller gjentakende oppgaver som tilbakestilling av passord og opplåsning av kontoer. Videre med innebygde revisjonsrapporter for helpdesken, er det enkelt å få et revisjonsspor med alle handlingene som utføres av helpdesk-teknikere.
 • Microsoft Exchange Server-administrasjon og –rapportering
 • ADManager Plus gjør det mulig for administratorer å administrere flere versjoner av Exchange-miljøene sine (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 og Exchange Online), i tillegg til at de slipper å bygge mellom flere konsoller og verktøy for å administrere sine AD- og Exchange-mijøer. Administratorer kan utføre Exchange-administrasjonsoppgaver som opprettelse av postbokser, endring og migrering, administrasjon av postkasserettigheter, tilordning eller tilbaketrekking av Exchange-regler osv. for flere brukere og grupper, opprettelse og administrasjon av distribusjon og dynamiske distribusjonsgrupper og mer. Spesifikke Exchange-oppgaver kan også delegeres til helpdesk-teknikere.
 • Med ferdiglagde Exchange Server-rapporter, gjør ADManager Plus det enkelt å lage Exchange-rapporter og du kan gjøre alt i et enkelt grafisk brukergrensesnitt. Biblioteket med Exchange-rapporter inneholder rapporter om brukere med postkasser, distribusjonslister og medlemmer, e-postaktiverte grupper OMA/OWA/ActiveSync-aktiverte eller -deaktiverte brukere og mer. Alle disse rapportene kan også automatisk genereres og sendes via e-post til flere brukere i forskjellige formater som XLS, PDF, HTML og CSV.
 • iOS- og Android-mobilapper
 • ADManager Plus tilbyr iOS- og Android-mobilapper for å gjøre det enklere for AD-administratorer og teknikere å opprette AD-brukerkontoer, tilbakestille brukerpassord, aktivering, deaktivering eller sletting av bruker- og datamaskinkontoer, i tillegg til tilbakestilling av datamaskiner, fra hvor som helst, selv om de er på reise.
 • Med et slikt omfattende utvalg funksjoner for administrasjon og rapportering fra Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite og Skype for Business/Lync-miljøer fra ett enkelt konsoll, fortsetter ADManager Plus å være en tiltrodd alliert for administratorer i hele verden, i organisasjoner av alle størrelser!

ADManager Plus klarert av