Construit în scopuri pentru ecosistemele Microsoft.

ADManager Plus este o soluție web pentru toate necesitățile de administrare AD, Office 365, Exchange, G Suite și Skype for Business/Lync, G Suite, și Office 365. Aceasta simplifică câteva activități de rutină precum acordare acces la utilizatori, ștergere conturi inactive, și administrare permisiuni la NTFS și partajări. De asemenea, aceasta oferă peste 150 de rapoarte încorporate, inclusiv rapoarte despre conturile utilizator AD inactive sau blocate, licențele Office 365 și ora ultimei logări a fiecărui utilizator, cu opțiuni încorporate de a efectua acțiuni de administrare direct din aceste rapoarte. Aceasta conține o structură de flux de lucru particularizată pentru tichete și conformitate șiautomatizează activități AD de rutină, precum acordarea accesului utilizatorilor. ADManager Plus oferă, de asemenea, aplicații pentru mobil pentru iOS și Android.

 • Administrare Active Directory
 • Administrarea Active Directory (AD) devine simplă și ușoară cu funcționalitățile încorporate pentru realizarea activităților efectuate frecvent, precum crearea conturilor de utilizatori în AD, Office 365, Exchange, G Suite și Skype for Business/Lync simultan; modificarea conturilor de utilizatori, a grupurilor de securitate și distribuție, a contactelor și computerelor. Șabloanele particularizabile, reactive, de acordare și refuzare acces pentru conturi transformă crearea și modificarea conturilor AD într-o operație rapidă, dintr-un singur pas, spre deosebire de anumite instrumente Microsoft greoaie, precum ADUC și PowerShell.
 • Raportare Active Directory
 • Biblioteca de rapoarte încorporate în ADManager Plus include peste 150 de rapoarte care oferă informații detaliate despre fiecare aspect din AD cu un singur clic de mouse. Acestea extrag date vitale, precum utilizatori inactivi, dezactivați sau cu parolă expirată, ora reală de conectare a utilizatorilor, grupurile de securitate și listele de distribuție și membrii acestora, permisiunile pentru NTFS și partajări și rapoarte de conformitate (SOX, HIPAA, PCI etc.). Soluția este echipată și cu un planificator de rapoarte pentru a genera și a trimite pe e-mail rapoartele cerute pentru toți cei interesați la momentul de timp specificat.
 • Administrare și raportare Office 365
 • ADManager Plus oferă administratorilor luxul de a administra și raporta din Office 365 bazat pe cloud și, de asemenea, din AD local, dintr-o singură consolă, cu ușurință. Acesta oferă posibilitatea de a crea conturi Office 365 pentru utilizatori chiar în timpul creării conturilor AD, de a crea conturi Office 365 pentru utilizatorii AD existenți, de a aloca sau a revoca licențe în lot; de a administra căsuțele poștale ale utilizatorilor Exchange Online, căsuțele poștale partajate, căsuțele poștale pentru camerele de conferințe, căsuțele poștale pentru echipamente, căsuțele poștale legate și multe altele.
 • De asemenea, oferă o bibliotecă de rapoarte Office 365 ce include rapoarte despre toți utilizatorii, utilizatorii inactivi, utilizatorii ne cu s-au conectat niciodată și utilizatorii activați în ActiveSync, utilizatorii licențiați și nelicențiați, detaliile de licență, grupurile de distribuție și de securitate și componența acestora și despre căsuțele poștale partajate. Toate aceste rapoarte pot fi generate automat și trimise prin e-mail către mai mulți utilizatori în formate variate, cum ar fi CSV, PDF, HTML și Excel.
 • Administrare și raportare G Suite
 • ADManager Plus ajută administratorii să creeze conturile de utilizatori și în G Suite, simultan cu crearea conturilor de utilizatori în AD. Acesta oferă posibilitatea de a crea utilizatorii în G Suite printr-un singur import CSV, sau chiar și automat. De asemenea, soluția oferă rapoarte încorporate pentru a extrage detaliile despre toți utilizatorii G Suite, utilizatori activi și cei suspendați. Aceste rapoarte pot fi generate și automat la momentul specificat de timp cu ajutorul utilitarului de planificare rapoarte.
 • Flux de lucru Active Directory pe bază de aprobare
 • Fluxurile de lucru ajută administratorii să eficientizeze execuția activităților AD. Fluxul de lucru pe mai multe niveluri permite administratorilor să seteze pași diferiți, cum ar fi solicitare, examinare, aprobare și execuție, pentru operațiile AD. Prin standardizarea procesului de efectuare a activităților AD, fluxul de lucru ajută administratorii să asigure cu ușurință conformitatea cu standardele IT și politicile organizaționale obligatorii. Soluția dispune de un utilitar de notificare și alocare activități ce permite administratorilor să seteze reguli pentru alocarea automată a solicitărilor la tehnicienii relevanți și trimiterea de notificări prin e-mail legate de starea solicitărilor AD celor interesați. Fluxurile de lucru ajută, de asemenea, administratorii să configureze un sistem de administrare AD pe bază de tichete.
 • Automatizare Active Directory
 • Administratorii au posibilitatea de a automatiza orice activitate AD independentă, cum ar fi resetarea de parole sau activarea, dezactivarea și deblocarea conturilor, administrarea licențelor Office 365 sau chiar o întreagă rutină AD ce implică o secvență de activități ce urmează să fie executată la intervalele specificate, cum ar fi curățarea AD care include localizarea utilizatorilor inactivi, dezactivarea acestora, mutarea lor într-o unitate organizațională (UO) separată și ștergerea acestora. Pe lângă lipsa erorilor în execuție, automatizarea ADManager Plus economisește timp și efort.
 • Administrare și raportare Skype for Business/Lync
 • În afară de AD, administratorii pot să administreze și să scoată rapoarte și despre mediul Skype for Business/Lync folosind ADManager Plus. Acesta oferă administratorilor posibilitatea de a crea conturi de utilizatori în Skype for Business/Lync/LCS/OCS individual sau în lot, chiar în timpul creării conturilor de utilizatori în AD. Mai mult decât atât, permite administratorilor să activeze, să dezactiveze sau să șteargă conturile de utilizatori, să aloce, să realoce sau să șteargă politicile alocate utilizatorilor în mediul Skype for Business/Lync/LCS/OCS. ADManager Plus oferă, de asemenea, rapoarte preconfigurate pentru a vă ajuta să țineți evidența utilizatorilor Skype for Business/Lync/LCS/OCS activați sau dezactivați în organizația dvs.
 • Integrări
 • Pentru a simplifica administrarea AD, ADManager Plus se integrează cu aplicații de help desk cum sunt ServiceDesk Plus, ServiceNow și Zendesk pentru a facilita administrarea conturilor de utilizatori AD direct din instrumentul de help desk, baze de date precum Oracle și MS SQL pentru a automatiza crearea conturilor de utilizatori în AD de îndată ce o nouă înregistrare utilizator este adăugată în baza de date, și cu aplicații SIEM.
 • Delegarea Help desk Active Directory
 • Delegarea pe bază de UO și rol de securitate din ADManager Plus permite administratorilor să delege în siguranță activitățile AD pentru a ajuta tehnicienii de help desk, utilizatorii ce nu sunt din domeniul IT sau cei cu cunoștințe tehnice reduse. Cu ajutorul accesului pe bază de profil la funcționalitățile de administrare AD, se asigură faptul că tehnicienii îndeplinesc doar sarcinile delegate, în UO-urile delegate, asigurând astfel securitatea deplină a delegării. Administratorii nu trebuie să își mai piardă timpul cu sarcini banale sau repetitive precum resetarea parolelor sau deblocarea conturilor. Mai mult decât atât, cu rapoarte de audit încorporate, este ușor de obținut dovezile de auditare pentru toate acțiunile efectuate de tehnicienii de help desk.
 • Administrare și raportare Microsoft Exchange Server
 • ADManager Plus ajută administratorii să gestioneze versiuni multiple de Exchange (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 și Exchange Online) și îi scutește de bătaia de cap a comutării între mai multe console și instrumente pentru administrarea mediilor lor AD și Exchange. Administratorii pot să efectueze activități de administrare Exchange, cum ar fi crearea, modificarea și migrarea de căsuțe poștale, administrarea drepturilor, alocarea sau revocarea politicilor Exchange pentru mai mulți utilizatori sau mai multe grupuri, crearea și administrare a grupurilor de distribuție dinamică și multe altele. De asemenea, activitățile specifice Exchange pot fi delegate la tehnicienii de helpdesk.
 • Cu rapoarte specifice Exchange Server gata pregătite, ADManager Plus face raportarea Exchange o activitate ușoară și realizabilă doar din interfața web. Biblioteca de rapoarte Exchange include rapoarte despre utilizatorii care au acces la căsuța poștală, liste de distribuție și membrii acestora, grupuri cu acces la e-mail, utilizatori activați sau dezactivați pe OMA/OWA/ActiveSync și multe altele. Toate aceste rapoarte pot fi generate și automat și trimise prin e-mail către mai mulți utilizatori în formate variate, cum ar fi XLS, PDF, HTML și CSV.
 • Aplicații pentru mobil pe iOS și Android
 • ADManager Plus oferă aplicații pentru mobil pe iOS și Android pentru a ajuta administratorii și tehnicienii AD să creeze conturi de utilizatori AD, să reseteze parolele de utilizatori, să activeze, să dezactiveze și să șteargă conturi de utilizatori și computere și să reseteze computere, de oriunde, chiar dacă se află pe drum.
 • Cu atât de multe funcționalități de administrare și raportare din mediile Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite și Skype for Business/Lync, dintr-o singură consolă, ADManager Plus continuă să fie un aliat de nădejde al administratorilor, în toată lumea, în organizații de toate mărimile și din toate verticalele!

ADManager Plus Încredere în