කිසිදු බාධාවකින් තොරව දින 30 ක නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් බාගන්න!

32-bit / 127MB

 බාගත  

64-bit / 129MB

 බාගත  

ඔබේ භාෂාවෙන් ADManager Plus ක්රියා කිරීමට සකසා ගන්නේ කෙසේද?

ඉංග්රීසි වලට අමතරව, ADManager Plus ජර්මන්, ඉතාලි, ඕලන්ද, ප්රංශ. තුර්කි, ස්පාඤ්ඤ, චීන සහ ජපාන භාෂා වලින් ද ලබා ගත හැකිය. ඔබ ADManager Plus බාගත කර ගෙන ස්ථාපිත කරන විට එය පුරු දු පරිදි ස්ථාපිත කෙරෙන්නේ ඉංග්රීසී භාෂාවෙනි. ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසුව ඔබට භාෂාව වෙනස් කර ගත හැකිය. ADManager Plus ස්ථාපිත කිරීම සම්පූර්ණ වූ පසු, එය සාමාන්යයෙන් භාවිතා කරන බ්රවුසරය තුළ විවෘත වනු ඇත. ලොග් ඉන් කිරීමෙන් අනතුරුව, භාවිතාකරු නාමයට කෙළින්ම පහළින් පිහිටි මගේ ගිණුම සම්බන්ධකය ක්ලික් කර, භාෂාව තෝරාගන්න යනන ඩ්රොප් ඩවුන් බොක්ස් එකෙන් අවශ්ය භාෂාව තෝරන්න.

 තවත් බාගත කිරීමේ විකල්පයඅනුවාදය 7.0 7011 ගොඩනැගීම

තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට හෝ ADManager Plus සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සහ යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා ගැනීමට support@admanagerplus.com.

ADManager Plus විශ්වාසයි