สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำหรับระบบนิเวศของ Microsoft

ADManager Plus เป็นโซลูชันผ่านเว็บสำหรับความต้องการในการจัดการ AD, Office 365, Exchange, G Suite และ Skype for Business/Lync, G Suite, และ Office 365 ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้งานประจำวันต่างๆ ทำได้ง่าย เช่น pการเตรียมข้อมูลผู้ใช้, การทำความสะดาดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และ การจัดการสิทธิ์ NTFS และการแชร์ นอกจากนี้ยังให้รายงานกำหนดแบบล่วงหน้ามากกว่า 500 รูปแบบ รวมถึงรายงานผู้ใช้ AD ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือถูกล็อก สิทธิ์อนุญาตให้ใช้งาน Office 365 และเวลาการเข้าสู่ระบบล่าสุดของผู้ใช้ พร้อมด้วยตัวเลือกในตัวเพื่อทำงานการจัดการสิทธิ์การดำเนินการจากรายงานเหล่านี้ ให้โครงสร้างลำดับงานแบบกำหนดเอง สำหรับการออกตั๋วและการทำตามนโยบาย และการทำให้งานประจำวันบน AD เป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การกำหนดสิทธิ์แก่ผู้ใช้ และการยกเลิกสิทธิ์แก่ผู้ใช้ ADManager Plus ยังมีแอปโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android อีกด้วย

 • การจัดการ Active Directory
 • การจัดการ Active Directory (AD) กลายเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและง่ายดายด้วยคุณลักษณะที่ออกแบบมาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ได้บ่อยครั้ง เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้ใน AD, Office 365, Exchange, G Suite และ Skype for Business/Lync ได้พร้อมกัน ปรับแก้ไขบัญชีผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย และกลุ่มการแจกจ่าย ผู้ติดต่อ และคอมพิวเตอร์ การให้สิทธิ์แก่บัญชีแบบกำหนดเอง เชิงรับ และการยกเลิกสิทธิ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสร้างบัญชี AD และการปรับแก้ไปสู่การทำงานที่รวดเร็วแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งจะต่างไปจากเครื่องมือของ Microsoft เช่น ADUC และ PowerShell.
 • การสร้างรายงาน Active Directory
 • ADManager Plus ให้ไบลรารี่รายงานในตัวที่มีรายงานในตัวมากกว่า 150 แบบที่จะดึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทุกลักษณะของ AD เพียงแค่คลิกเดียว โปรแกรมจะดึงข้อมูล เช่น ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน รหัสผ่านหมดอายุ หรือผู้ใช้ที่ปิดใช้งาน เวลาเข้าสู่ระบบจริงของผู้ใช้ รายการแจกจ่าย และกลุ่มระบบความปลอดภัยและสมาชิก รายงาน NTFS และการแชร์ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย (SOX, HIPAA, PCI ฯลฯ) นอกจากนี้ยังโหลดข้อมูลด้วยตัวกำหนดเวลารายงาน เพื่อสร้างและส่งอีเมลรายงานที่ต้องการไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตามเวลาที่กำหนดไว้.
 • การจัดการและการสร้างรายงานบน Office 365
 • ADManager Plus ให้ระบบการจัดการและการสร้างรายงานขั้นสูงสำหรับ Office 365 ที่ติดตั้ง AD บนระบบคลาวด์ และกับ AD ที่ติดตั้งในสถานที่เช่นกัน ด้วยการควบคุมผ่านแผงควบคุมเดียวและทำได้อย่างง่ายดาย ให้ความสามารถในการสร้างสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับบัญชี Office 365 ในขณะสร้างบัญชี AD สร้างบัญชี Office 365 สำหรับผู้ใช้ AD เดิม มอบหมายหรือเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตให้ใข้งานในปริมาณมาก จัดการกล่องอีเมลผู้ใช้ Exchange Online กล่องอีเมลแบบใช้ร่วมกัน กล่องอีเมลของห้อง กล่องอีเมลของอุปกรณ์ กล่องอีเมลที่เชื่อมโยง ฯลฯ
 • นอกจากนี้ยังให้ไลบรารี่รายงานของ Office 365 ซึ่งรวมถึงรายงานของผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน ผู้ใช้ที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบ และผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน ActiveSync ผู้ใช้ที่ได้รับและไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้งานแ รายละเอียดของสิทธิ์อนุญาตให้ใช้งาน การแจกจ่าย และกลุ่มรักษาความปลอดภัยและสมาชิก และกล่องอีเมลแบบใช้ร่วมกัน รายงานเหล่านี้ทั้งหมดสามารถตั้งเวลาให้สร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ และส่งอีเมลไปยังหลายผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น CSV, PDF, HTML และ Excel
 • การจัดการและการสร้างรายงานบน G Suite
 • ADManager Plus ช่วยผู้ดูแลระบบในการจัดสร้างบัญชีผู้ใช้ใน G Suite เช่นกัน โดยสร้างพร้อมกันในขณะสร้างบัญชีผู้ใช้ใน AD ให้ความสามารถในการสร้างผู้ใช้ใน G Suite ในแบบเดี่ยว แบบกลุ่มจำนวนมาก ผ่านการนำเข้าไฟล์ CSV และแม้ต่สร้างโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการสร้างรายงานในตัวที่จะดึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ G Suite ทั้งหมด ผู้ใช้ G Suite ที่ไม่มีการใช้งาน และผู้ใช้ที่ถูกระงับ รายงานเหล่านี้ยังสามารถถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้โดยตัวกำหนดเวลารายงานอีกด้วย.
 • ลำดับงาน Active Directory อิงตามการอนุมัติ
 • ลำดับงานช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของงาน AD ลำดับงานแบบหลายระดับทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น คำขอ ทบทวน อนุมัติ และดำเนินการ สำหรับการทำงานบน AD การทำให้ขั้นตอนของการทำงานของงาน ลำดับงานบน AD เป็นขั้นตอนมาตรฐาน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมั่นใจในการปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานและนโยบายด้านไอทีที่จำเป็นขององค์กรได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมมาพร้อมตัวมอบหมายงานและตัวแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ให้มอบหมายคำขอโดยอัตโนมัติไปยังเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เกี่ยวข้อง และส่งอีเมลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะคำขอบน AD ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลำดับงานยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าระบบการจัดการ AD โดยอิงตามตั๋วได้อีกด้วย.
 • การทำให้เป็นอัตโนมัติของ Active Directory
 • ผู้ดูแลระบบสามารถทำให้งานบน AD แบบแยกเดี่ยวเป็นการทำงานอัตโนมัติได้ เช่น รีเซ็ตรหัสผ่าน หรือเปิดใช้ ปิดใช้ และปลดล็อกบัญชี การจัดการสิทธิ์อนุญาตให้ใช้งาน Office 365 หรือแม้แต่งานประจำวันบน AD ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลำดับที่เกิดตามมาของงาน เพื่อให้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุไว้ เช้น การทำความสะอาด AD ซึ่งรวมถึงการค้นหาผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน การปิดใช้งานผู้ใช้เหล่านั้น การย้ายผู้ใช้กลุ่มนั้นไปยังหน่วยเชิงองค์กรที่แยกออก (OU) และการลบผู้ใช้เหล่านั้น นอกจากจะให้การดำเนินงานทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของ ADManager Plus บบปราศจากข้อผิดพลาดแล้ว ยังช่วยให้ประหยัดเวลาและใช้งานง่ายอีกด้วย
 • การจัดการและการสร้างรายงานของ Skype for Business/Lync
 • นอกจาก AD แล้ว ผู้ดูแลระบบยังสมารถจัดการและสร้างรายงานสภาพแวดล้อมของ Skype for Business/Lync โดยใช้ ADManager Plus ซึ่งจะให้ความสามารถในการจัดสร้างบัญชีผู้ใช้ใน Skype for Business/Lync/LCS/OCS ในแบบผู้ใช้เดี่ยว หรือแบบกลุ่ม โดยสร้างพร้อมกันในขณะสร้างบัญชีใน AD และยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้ ปิดใช้ หรือลบบัญชีผู้ใช้ มอบหมาย มอบหมายใหม่ หรือลบนโยบายที่ได้มอบหมายให้กับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมของ Skype for Business/Lync/LCS/OCS ADManager Plus ยังให้รายงานแบบกำหนดรูปแบบมาสำเร็จเพื่อช่วยให้คุณติดตามผู้ใช้ที่เปิดใช้ หรือปิดใช้งาน Skype for Business/Lync/LCS/OCS ในองค์กรของคุณได้.
 • การผสานรวม
 • ในการทำให้สามารถจัดการ AD ง่ายขึ้น ADManager Plus iจะผสานรวมกับแอพพลิเคชันของฝ่ายความช่วยเหลือทางเทคนิค เช่น ServiceDesk Plus, ServiceNow และ Zendesk เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการบัญชีผู้ใช้ AD จากภายในเครื่องมือ ฐานข้อมูลของฝ่ายความช่วยเหลือทางเทคนิค เช่น Oracle and MS SQL เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใน AD โดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มระเบียนผู้ใช้เข้าไปในฐานข้อมูล และแอพพลิเคชัน SIEM.
 • การมอบอำนาจฝ่ายความช่วยเหลือทางเทคนิคของ Active Directory
 • บทบาทในการรักษาความปลอดภัยและการมอบหมายงานโดยอิงตามหน่วยองค์กรของโปรแกรม ADManager Plus ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถมอบหมายงาน AD ให้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เทคนิค หรือแม้แต่ผู้ใช้ปกติที่มีความรู้ทางเทคนิคได้อย่างปลอดภัย การเข้าถึงที่อิงตามโปรไฟล์ไปสู่คุณลักษณะการจัดการ AD ทำให้เจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นอย่างเดียว ใน OU ที่มอบหมาย ทำให้เป็นการมอบหมายงานที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำงานที่น่าเบือ่หรือซ้ำซากของพวกเขาอีกต่อไป เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่านและการปลดล็อกบัญชี นอกจากนี้ ยังมาพร้อมคุณลักษณะการรายงานการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งทำให้ได้รับรายงานการตรวจสอบการดำเนินการทั้งหมดของเจ้าหน้าที่เทคนิคได้อย่างง่ายดาย.
 • การจัดการและการสร้างรายงาน Microsoft Exchange Server
 • ADManager Plus ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการกับเวอร์ชันของสภาพแวดล้อมระบบ Exchange ที่หลากหลาย (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 และ Exchange Online) รวมถึงประหยัดเวลาในการจัดการกับการสลับไปมาระหว่างแผงควบคุมและเครื่องมือหลายตัวเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมระบบ AD และ Exchange ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานของการจัดการระบบ Exchange เช่น การสร้างกล่องอีเมล การแก้ไข และการย้ายข้อมูล การจัดการสิทธิ์ในกล่องอีเมล การมอบหมายหรือการเพิกถอนนโยบาย Exchange ฯลฯ สำหรับผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ การสร้างและการจัดการการแจกจ่ายและกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก และอีกมากมาย นอกจากนี้งานที่เฉพาะสำหรับ Exchange ยังสามารถมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายความช่วยเหลือทางเทคนิคอีกด้วย.
 • ADManager Plus มาพร้อมคุณสมบัติรายงานเฉพาะสำหรับ Exchange Server ในแนวคิดใหม่ ทำให้ Exchange สามารถสร้างรายงานกิจกรรมอิงตาม UI ได้อย่างง่ายดายและสมบูรณ์ ไลบรารี่รายงานบน Exchange ได้แก่ รายงานผู้ใช้ที่เปิดใช้งานกล่องอีเมล รายการแจกจ่ายและสมาชิก กลุ่มที่เปิดใช้กล่องอีเมล ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานr OMA/OWA/ActiveSync และอีกมากมาย รายงานทั้งหมดเหล่านี้ยังสามารถสร้างขึ้นและส่งอีเมลไปยังผู้ใช้หลายรายโดยอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ เช่น XLS, PDF, HTML และ CSV.
 • แอปโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android
 • ADManager Plus มีแอปโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Andriod เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบ AD และเจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ AD รีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน และลบบัญชีผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ และรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่ทุกเวลาแม้ในขณะเดินทาง.
 • กลุ่มคุณลักษณะการจัดการและการสร้างรายงานบนที่ครอบคลุมบนสภาพแวดล้อมของ Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite และ Skype for Business/Lync ที่จัดการได้จากแผงควบคุมเดียว ทำให้ ADManager Plus ยังคงเป็นเครื่องมือที่ไว้วางใจได้สำหรับผู้ดูแลระบบทั่วโลกในองค์กรทุกขนาดและในการขยายตัวแนวดิ่ง

ADManager Plus Trusted By