Mục đích xây dựng cho hệ sinh thái Microsoft.

ADManager Plus là một giải pháp nền web cho tất cả nhu cầu quản lý AD, Office 365, Exchange, G Suite, và Skype for Business/Lync, G Suite, và Office 365. Nó đơn giản hóa một số tác vụ thường kỳ như cung cấp dịch vụ cho người dùng, dọn các tài khoản không có hoạt động, và quản lý sự cho phép NTFS và sự cho phép chia sẻ. Nó cũng cung cấp trên 150 báo cáo soạn sẵn, bao gồm báo cáo về các tài khoản người dùng AD không có hoạt động hoặc bị khóa, giấy phép Office 365, và số lần đăng nhập gần nhất của người dùng, với các tùy chọn tích hợp để thực hiện các thao tác quản lý ngay từ các báo cáo này. Nó gồm có một cấu trúc quy trình làm việc tùy chỉnh để lập yêu cầu và đảm bảo tuân thủ, và tự động hóa các tác vụ AD thường kỳ chẳng hạn như cung cấp dịch vụ và hủy dịch vụ cho người dùng. ADManager Plus cũng cung cấp các ứng dụng di động iOS và Android.

 • Quản Lý Active Directory
 • Quản lý Active Directory (AD) trở nên đơn giản và dễ dàng với các tính năng theo mục đích cụ thể dành cho các tác vụ thường được thực hiện như tạo tài khoản người dùng trong AD, Office 365, Exchange, G Suite và Skype for Business/Lync cùng lúc; điều chỉnh tài khoản người dùng, an ninh và nhóm phân phối, số liên lạc và máy tính. Các mẫu cung cấp dịch vụ và tái cung cấp dịch vụ tài khoản có thể tùy chỉnh được, mang tính phản ứng biến quy trình tạo và điều chỉnh tài khoản AD trở thành các thao tác nhanh, có một bước, không giống như các công cụ rắc rối của Microsoft như ADUC và PowerShell.
 • Báo Cáo Active Directory
 • Thư viện báo cáo tích hợp của ADManager Plus gồm có trên 150 báo cáo, chúng truy xuất thông tin chi tiết về mọi khía cạnh của AD bằng một cú nhấp chuột. Chúng truy xuất dữ liệu quan trọng như người dùng không có hoạt động, mật khẩu đã hết hạn hoặc đã bị vô hiệu; thời gian đăng nhập thực tế của người dùng, danh sách phân phối và nhóm an ninh và các thành viên của chúng, báo cáo cho phép NTFS và cho phép chia sẻ, và báo cáo về tuân thủ (SOX, HIPAA, PCI, v.v.). Nó cũng được trang bị một công cụ xếp lịch báo cáo để lập và gửi email các báo cáo được yêu cầu đến tất cả các bên liên quan vào thời điểm đã cho.
 • Quản Lý và Báo Cáo Office 365
 • ADManager Plus cung cấp cho các quản trị viên khả năng quản lý và báo cáo về Office 365 nền đám mây và về AD tại chỗ, từ một bảng điều khiển duy nhất, một cách dễ dàng. Nó cung cấp khả năng tạo tài khoản Office 365 cho người dùng trong khi tạo tài khoản AD của họ, tạo tài khoản Office 365 cho người dùng AD hiện hữu, chỉ định hoặc rút lại giấy phép hàng loạt; quản lý hộp thư người dùng Exchange Online, hộp thư dùng chung, hộp thư theo phòng, hộp thư thiết bị, hộp thư liên kết, và các tính năng khác.
 • Nó cung cung cấp một thư viện báo cáo Office 365 gồm có báo cáo về tất cả người dùng, người dùng không có hoạt động, chưa bao giờ đăng nhập và người dùng có hỗ trợ ActiveSync, người dùng có giấy phép và không có giấy phép, chi tiết giấy phép, nhóm phân phối và an ninh và các thành viên của chúng, và hộp thư dùng chung. Tất cả các báo cáo này có thể được xếp lịch tự động lập và email cho nhiều người dùng ở các định dạng khác nhau như CSV, PDF, HTML và Excel.
 • Quản Lý và Báo Cáo G Suite
 • ADManager Plus cũng giúp các quản trị viên tạo tài khoản người dùng trong G Suite, đồng thời tạo tài khoản người dùng trong AD. Nó cung cấp khả năng tạo người dùng trong G Suite riêng lẻ hoặc hàng loạt qua quy trình nhập CSV, và thậm chí có thể thực hiện tự động. Nó cũng cung cấp các báo cáo tích hợp để truy xuất những chi tiết về tất cả người dùng G Suite, người dùng G Suite có hoạt động và bị đình chỉ. Các báo cáo này cũng có thể được tự động lập vào thời điểm đã cho thông qua công cụ xếp lịch báo cáo.
 • Quy Trình Làm Việc Active Directory Theo Phê Duyệt
 • Quy trình làm việc giúp các quản trị viên đơn giản hóa quy trình thực thi các tác vụ AD. Quy trình làm việc nhiều cấp cho phép các quản trị viên đặt ra các bước khác nhau như yêu cầu, xem xét, phê duyệt và thực thi, cho các thao tác AD. Bằng cách chuẩn hóa quy trình thực hiện các tác vụ AD, quy trình làm việc giúp các quản trị viên đảm bảo sự tuân thủ đối với các tiêu chuẩn IT bắt buộc và các chính sách của tổ chức một cách dễ dàng. Nó có một công cụ chỉ định tác vụ và công cụ thông báo tích hợp cho phép các quản trị viên đặt ra các quy tắc để tự động chỉ định yêu cầu cho các kỹ thuật viên phù hợp, và gửi thông báo email về trạng thái của yêu cầu AD cho tất cả các bên liên quan. Quy trình làm việc cũng giúp các quản trị viên cài đặt hệ thống quản lý AD theo yêu cầu dịch vụ.
 • Tự Động Hóa Active Directory
 • Các quản trị viên có thể tự động hóa bất kỳ tác vụ AD độc lập nào chẳng hạn như cài đặt lại mật khẩu, hoặc cho phép, vô hiệu và mở khóa tài khoản, quản lý giấy phép Office 365, hoặc thậm chí toàn bộ quy trình AD liên quan đến một chuỗi tác vụ, cần thực thi ở các khoảng thời gian đã cho, chẳng hạn như dọn dẹp AD gồm có định vị người dùng không có hoạt động, vô hiệu họ, chuyển họ sang một đơn vị tổ chức (OU) riêng, và xóa họ. Ngoài việc thực thi không có lỗi, tính năng tự động hóa của ADManager Plus còn giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Quản Lý và Báo Cáo Skype for Business/Lync
 • Bên cạnh AD, các quản trị viên còn có thể quản lý và báo cáo về môi trường Skype for Business/Lync của mình dùng ADManager Plus. Nó cung cấp cho các quản trị viên khả năng tạo tài khoản người dùng trong Skype for Business/Lync/LCS/OCS riêng lẻ hoặc hàng loạt, trong khi tạo tài khoản người dùng trong AD. Ngoài ra, nó cho phép các quản trị viên cho phép, vô hiệu hoặc xóa tài khoản người dùng, chỉ định, tái chỉ định, hoặc xóa các chính sách được chỉ định cho người dùng trong môi trường Skype for Business/Lync/LCS/OCS của họ. ADManager Plus cũng cung cấp các báo cáo cấu hình sẵn để giúp bạn theo dõi người dùng có hỗ trợ hoặc vô hiệu Skype for Business/Lync/LCS/OCS trong tổ chức của bạn.
 • Tích hợp
 • Để đơn giản hóa quy trình quản lý, ADManager Plus tích hợp với các ứng dụng trợ giúp như ServiceDesk Plus, ServiceNow và Zendesk để tạo điều kiện quản lý tài khoản người dùng AD ngay từ trong công cụ trợ giúp, cơ sở dữ liệu như Oracle và MS SQL để tự động tạo tài khoản người dùng trong AD ngay khi một bản ghi người dùng mới được thêm vào cơ sở dữ liệu, và các ứng dụng SIEM.
 • Ủy Quyền Trợ Giúp Active Directory
 • Tính năng ủy quyền vai trò bảo mật và dựa trên OU của ADManager Plus cho phép các quản trị viên ủy quyền các tác vụ AD một cách bảo mật cho các kỹ thuật viên trợ giúp, người dùng ngoài bộ phận IT hoặc thậm chí cho người dùng không biết gì về kỹ thuật. Với quyền truy cập các tính năng quản lý AD theo hồ sơ, nó đảm bảo rằng các kỹ thuật viên chỉ thực hiện các tác vụ được ủy quyền, trong các OU được chỉ định, giúp cho quy trình ủy quyền này được bảo mật hoàn toàn. Các quản trị viên không còn phải lãng phí thời gian thực hiện các tác vụ nhàm chán hoặc lặp đi lặp lại chẳng hạn như cài đặt lại mật khẩu và mở khóa tài khoản. Ngoài ra, với các báo cáo kiểm tra trợ giúp tích hợp, dễ dàng theo dõi mọi thao tác thực hiện bởi các kỹ thuật viên trợ giúp.
 • Quản Lý và Báo Cáo Microsoft Exchange Server
 • ADManager Plus giúp các quản trị viên quản lý nhiều phiên bản của môi trường Exchange (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 và Exchange Online) cũng như giúp họ tránh phải chuyển qua lại giữa nhiều bảng điều khiển và công cụ để quản lý các môi trường AD và Exchange. Các quản trị viên có thể thực hiện các tác vụ quản lý Exchange như tạo, điều chỉnh và di chuyển hộp thư, quản lý quyền hộp thư, chỉ định hoặc rút lại Các Chính Sách Exchange v.v. cho nhiều người dùng và nhóm, tạo và quản lý các nhóm phân phối và các nhóm linh động và nhiều tác vụ khác. Các tác vụ liên quan đến Exchange cũng có thể được ủy quyền cho các kỹ thuật viên trợ giúp.
 • Với các báo cáo sử dụng ngay dành riêng cho Exchange Server, ADManager Plus biến quy trình báo cáo Exchange trở thành một hoạt động dễ dàng và hoàn toàn dựa trên UI. Thư viện báo cáo Exchange gồm có các báo cáo về người dùng có hỗ trợ hộp thư, danh sách phân phối và thành viên, các nhóm có hỗ trợ mail, người dùng có hỗ trợ hoặc vô hiệu OMA/OWA/ActiveSync, và các tính năng khác. Tất cả các báo cáo này cũng có thể được lập và email tự động cho nhiều người dùng ở các định dạng khác nhau như XLS, PDF, HTML và CSV.
 • Ứng Dụng Di Động iOS và Android
 • ADManager Plus cung cấp các ứng dụng di động iOS và Andriod để giúp các quản trị viên và kỹ thuật viên AD tạo tài khoản người dùng AD, cài đặt lại mật khẩu người dùng, cho phép, vô hiệu và xóa tài khoản người dùng và máy tính, và cài đặt lại máy tính, từ bất kỳ đâu, ngay cả khi họ đang di chuyển.
 • Với một loạt tính năng đa dạng như vậy để quản lý và báo cáo về các môi trường Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite, và Skype for Business/Lync, từ một bảng điều khiển duy nhất, ADManager Plus tiếp tục là một đồng minh đáng tin cậy của các quản trị viên trên toàn cầu, trong các tổ chức thuộc mọi quy mô và tầm cỡ!

ADManager Plus Trusted By