ADManager Plus Özellikleri

 •  

  Active Directory Yönetimi

 •  

  Active Directory Raporları

 •  

  AD Atama / İş Akışı

 •  

  MS Exchange Yönetimi

Active Directory Yönetimi

Toplu hesap oluşturma ve değiştirme, atama ve temsil yoluyla Active Directory yönetimini basitleştirme.

AD Toplu Kullanıcı Yönetimi

CSV dosyaları kullanarak kullanıcı öz niteliklerini toplu olarak değiştirme, parolaları sıfırlama ve kullanıcıları ve nesneleri toplu olarak taşıma.

Active Directory Toplu Kullanıcı oluşturma

Kullanıcıları exchange posta kutusu ve terminal servisleri dâhil olmak üzere tüm özniteliklerle birlikte oluşturma ve konuşlandırma ve onları CSV içeri aktarma kullanarak gruplara atama.

Active Directory Toplu Kullanıcı değiştirme

Parolaları sıfırlama, kullanıcı kilidini açma, kullanıcıları taşıma, kullanıcıları silme/etkinleştirme/devre dışı bırakma, gruplara ekleme ve gruplardan çıkarma ve exchange ve terminal servislerini dâhil olacak şekilde öznitelikleri değiştirme.

Aktif Olmayan/Devre Dışı Bırakılmış Kullanıcı Hesap Yönetimi

Etkin olmayan ya da devre dışı bırakılmış hesapların bir listesini oluşturarak AD'nin temizlenmesi ve bunların kolaylıkla silinmesi, etkinleştirilmesi ya da taşınması.

Active Directory Parola Yönetimi

Çoklu kullanıcı hesaplarının parolalarının sıfırlanması, parola ayarlarının yapılandırılması ve parolalarının süresi dolan kullanıcıların etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.

Mobil Active Directory Kullanıcı Yönetimi

Mobil iOS ya da Android cihazınızdan parolaları sıfırlama, kullanıcı hesaplarının etkinleştirilmesi, devre dışı bırakılması, kilidinin açılması ve silinmesi.

Active Directory Bilgisayar Yönetimi

Bilgisayarları oluşturma, bilgisayarları toplu olarak etkinleştirme, devre dışı bırakma ve taşıma ve genel öz niteliklerini ve grup üyeliklerini toplu olarak değiştirme.

Daha fazla bilgi edin ⟩

MS Office 365 Yönetimi ve Raporlaması

ADManager Plus kullanarak tek bir konsoldan Office 365 kurulumundaki ve Active Directory'deki kullanıcılara ve gruplara yönelik raporları yönetme ve oluşturma.

Daha fazla bilgi edin ⟩
 
Daha Fazla Yükleyin 

Raporlardan Yönetim

Active Directory altyapısında 150'yi aşkın tam ve kapsamlı ön kurulumlu raporun oluşturulması, programlanması ve dışa aktarılması.

Şablon /CSV Tabanlı Yönetim

Özelleştirilmiş şablonlar uygulayarak ya da CSV verilerini içeri aktararak exchange öz nitelikleri dâhil olmak üzere toplu kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve değiştirilmesi.

Grup Yönetimi

Grupları, gruplardaki üyeleri ve dağıtım listelerini oluşturarak/taşıyarak/silerek/değiştirerek toplu grup yönetimi yapma ve organizasyonu ve exchange öz niteliklerini yapılandırma.

Daha fazla bilgi edin ⟩

Active Directory Kişi Yönetimi

Şablonlar ya da CSC tabanlı içe aktarma kullanarak Active Directory kişilerinin oluşturulması, değiştirilmesi ve silinmesi ve ayrıca kişilerin dışa aktarılması.

Daha fazla bilgi edin ⟩

Active Directory Grup Politikası Yönetimi

GPO kalıtımının ve bağlantılarının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması/yürürlüğe konulması/yürürlükten çıkarılması, yönetilmesi yoluyla AD'deki birden fazla GPO'nun yönetimi.

Daha fazla bilgi edin ⟩

Terminal Servisleri Yönetimi

Terminal servisleri ana klasörünün, profil yolunun, başlangıçtaki programların, oturum süresinin ve birden fazla kullanıcı hesabına yönelik uzaktan yönetim ayarlarının değiştirilmesi.

Active Directory OU (Organizasyonel Ünite) Yönetimi

OU'ların (organizasyonel üniteler) Active Directory içinde toplu olarak kolaylıkla yönetilmesi; birden fazla OU'nun yalnızca farenin tıklanmasıyla bir web-tabanlı konsoldan tek seferde oluşturulması, değiştirilmesi, taşınması ya da silinmesi.

Daha fazla bilgi edin ⟩

Google Uygulamaları Şartlandırması

Tek bir konsol kullanarak kullanıcı hesaplarının Google Apps ve Active Directory'de toplu ya da tekli kopya halinde şartlandırılması.

Daha fazla bilgi edin ⟩

AD Kullanıcı Fotoğraf Yönetimi

Tek bir konsol kullanarak kullanıcı hesaplarının Google Apps ve Active Directory'de topluca veya tek tek şartlandırılması.

AD Yedekleme ve Kurtarma

AD nesnelerinin yedeklerini oluşturup veri kaybı felaketlerine karşı koruma sağlayın ve tüm özelliklerini koruyarak geri yükleyin.

AD Dosya İzinleri Yönetimi

Active Directory Dosya İzinleri Yönetimi

Active Directory'deki kullanıcıların erişim kontrollerinin topluca sıkılaştırılarak NTFS ve paylaşım izinlerinin klasörler ve dosyalar için yönetimi.

Daha fazla bilgi edin ⟩

Active Directory NTFS İzinleri Yönetimi

İzinlerin değiştirilmesi, feshedilmesi ve organize edilmesi sayesinde kullanıcılara yönelik NTFS izinlerinin topluca yönetilmesi.

Daha fazla bilgi edin ⟩

Windows Paylaşım İzinleri Yönetimi

Organizasyondaki paylara yönelik kullanıcı erişiminin ve faaliyetinin klasörlere ve sunucu paylaşımlarına yönelik izinlerin değiştirilmesi ve feshedilmesi yoluyla kontrol edilmesi.

Daha fazla bilgi edin