Active Directory Dosya İzinleri Yönetimi

Bir ağdaki kaynakların paylaşılması söz konusu olduğunda, öncelikli ve en önemli endişe kaynağı, bu kaynaklara kimlerin erişimi olacağı ve ne seviyede erişimi olacağıdır. Bir active directory ortamındaki dosya sunucularının yönetilmesi çok sıkıcı olabilir ve her seferinde bir kullanıcı şeklinde yapılmak zorunda olduğu için bir sistem yöneticisi için en zaman alıcı faaliyettir.

Örneğin, yeni bir çalışanın kuruluşunuzdaki İK ekibine katılmış olduğunu varsayalım. Ona personel bilgileri, İK politikaları, şirket politikaları gibi paylaşılan kaynaklara erişim imkanı tanımak isteyeceksiniz ancak aynı zamanda bu çalışana finansal verilere erişim izni vermenize gerek yoktur ve başka bir örnek olarak verilerin yanlış yönlendirilmesine, kurcalanmasına veya kötüye kullanılmasına neden olabileceğinden çalışana herhangi bir kaynak için silme izni vermek istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla, erişim seviyesiyle ilgili birkaç sınırlama koymanız gerekir. Kullanıcının erişim kontrolü girişlerini dikkatle tanımlayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

ADManager Plus'taki dosya sunucusu yönetimi özelliği, yöneticilerin kullanıcıların NTFS'lerini ve paylaşım izinlerini topluca yönetmesine (yani atama, değiştirme, iptal etme) izin verir. Tüm yapmanız gereken, paylaşılan kaynağı seçmek ve kullanıcıların erişim kontrollerini incelemek ve ihtiyaçlarına göre tanımlamaktır. ADManager Plus Dosya sunucusu yönetimini kullanarak, Yöneticiler şunları yapabilirler:

  • Güvenlik riski olmadan kullanıcılara/gruplara gerekli kaynaklara erişim imkanı tanıma
  • İzinlerin “topluca değiştirilmesi”
  • Kaynaklarla ilgili izinleri etkili şekilde düzenleme, böylece ortamı düzenleme
  • Tamamı basit, tek ve merkezi bir penceredendir

ADManager Plus, dosya sunucu yönetimi bölümündeki operasyonların dört bölümünü sunar. Bunlar:

  • NTFS izinlerini değiştirme kullanıcıların ağda ve yerel olarak klasörlerde ve dosyalarda yapabilecekleri işlemleri tanımlamak için
  • NTFS izinlerini iptal etme NTFS izinlerini iptal etmek için
  • Paylaşım izinlerini değiştirme- başkalarının ortak klasörde hangi erişim türüne sahip olacağını belirlemek için
  • Paylaşım izinlerini iptal etme-paylaşım izinlerini iptal etmek için

Operasyonların iptali bölümü, bir çalışanın kuruluştan ayrıldığı senaryolarda çok kullanışlı olmaktadır. Yönetici, hangi izinleri iptal edeceğine veya hangi paylaşım izinlerinin iptal edilmesi gerektiğine kafa yormak zorunda kalmaz. Tüm yapması gereken, kullanıcı hesabını (diyelim ki Bob) seçmek ve izinlerden herhangi bir izni (bu durumda çalışanın ayrıldığı sıradaki tüm izinler) ve türünü (ret) seçin. İşi karmaşa olmadan hemen hallolur.

Ayrıca ADManager Plus'ın NTFS izinleriyle ilgili raporları vardır. Sunucudaki Paylaşımlar, klasör izinleri, hesaplar tarafından erişilebilen klasörler ve devralınamaz klasörler gibi raporlar. Bu raporlar erişim kontrollerine kapsamlı bir şekilde anında görünürlük kazandırırlar ve bu nedenle yöneticiler için yararlı olurlar. İzinlere yönelik bu anında görünürlük, güvenliklerini etkin bir şekilde artırmalarına yardımcı olabilir.