Yardım Masası Yetkilendirmesi

Yardım Masası Yetkilendirmesi

Bir Active Directory sistem yöneticisi; parola sıfırlama, kullanıcı kilidi açma, kullanıcıları yeniden isimlendirme, bilgisayarları/kullanıcıları taşıma, genel özellikleri değiştirme vb. ile alakalı çağrılara yanıt vermek için zamanını verimsizce kullanır. Active Directory etkinlikleri, kolay olmalarına rağmen, çok fazla zaman alırlar. ADManager Plus' Yardım Masası Yetkilendirmesi, sistem yöneticisi dışındaki kullanıcıların bu basit AD görevlerini sistem yöneticisi dahil olmadan halletmelerine yardımcı olan tamamen güvenli bir özelliktir.

Bu aracın yetkilendirme özelliğinin aşırı yükü sırtınızdan atmanıza nasıl yardımcı olacağını öğrenmek için tüm özelliklere bir ay boyunca tam erişim sağlayan ücretsiz sürümü indirin.

OU Tabanlı Yetkilendirme: OU tabanlı sistem yönetimi, sistem yöneticisinin görevlerini Active Directory üzerinde atanan organizasyonel birimin kapsamında kalan belirli bir organizasyonel birime, örneğin yardım masası kullanıcılarına, yetki verilen eylemleri (parola sıfırlama, uzak kullanıcı oturum açma izinleri, Terminal Services özellikleri gibi) gerçekleştirme izni vererek bu yetkilendirme işini tamamen güvenli hale getirir. Bu da güvenlik ayarlarının bozulmamasını ve yetkilendirmenin sorunsuz işlemesini sağlar.

Senaryo 1: İnsan Kaynakları (İK) Müdürü /Yöneticisi, yeni kullanıcı hesapları oluşturabilir

Active Directory yardım masası yetkilendirme özelliği, şirketinize ani yeni çalışan girişine neden olan bir işe alma sürecindeyken özellikle faydalı olabilir. Dolayısıyla, yeni kullanıcı hesaplarının şartlandırılması, önemli bir öncelik ve zaman alan bir faktör haline gelir. Sistem yöneticisi, Active Directory üzerinde yeni kullanıcı hesaplarının oluşturulması için insan kaynakları personelini yetkilendirerek gecikme süresi ve kendisinin sürece dahil olmasını azaltabilir. AD Yardım Masası Yetkilendirme modülü, insan kaynakları personeline yalnızca kendisinin yetkilendirildiği görevleri görebileceği ve yapabileceği bir oturum açma imkânı verir. ADManager Plus'un İK açısından faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Senaryo 2: Yardım masası teknisyeni hesapları açabilir ve parolayı sıfırlayabilir

Kullanıcıların karşılaştığı en yaygın ve sık tekrarlanan meseleler, hesap kilitlenmeleri ve parola sorunlarıdır. Parola sıfırlama veya hesap kilidini açma gibi rutin talepler, yöneticinin verimli olabileceği zamanın çoğunu alır. Bu sorunla başa çıkmak için, sistem yöneticisi, ADManager Plus’a giriş yapması ve yetki verilen görevleri yapması için teknisyenlere yetki vererek bu AD etkinliklerini devredebilir.

ADManager Plus’u kullanarak Active Directory Yardım Masası Yetkilendirmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz sürümü indirin.

Yardım Masası Teknisyenleri için Etki Alanları Arası Active Directory Yönetimi

Etki alanları arası yönetim seçeneği, AD sistem yöneticilerine yardım masası teknisyenleri için Çoklu Etki Alanı Desteği sunma izni verir. Bu özellik, yardım masasının aslında ait olduğu etki alanından bağımsız olarak farklı ormanlarda belirli AD etki alanlarının yönetimi açısından yardım masası personeline sınırlamalar getirilmesi açısından sistem yöneticilerine yardımcı olur. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Active Directory Yardım Masası Yetkilendirmesi hakkındaki çevrimiçi yardım menümüze göz atabilirsiniz.

Teknisyen Denetim Günlüğü: Hangi Active Directory nesnelerinin hangi yardım masası teknisyeni tarafından oluşturulduğu, silindiği veya değiştirildiğini takip etmek için denetim günlükleri kullanabilir.

Yardım Masası Kullanıcısı Ekleme
Yardım Masası Kullanıcısı Ekleme
Yardım Masası Rolleri
Yardım Masası Rolleri

Yardım Masası Yetkilendirmesi için daha fazla detay..

'ADManager Plus yardım masası yetkilendirmesi' demosunu izleyin.