Active Directory Dağıtım Listesi Raporu

Windows Active Directory veya Microsoft Exchange'deki gruplar, Dağıtım Grupları veya Güvenlik Grupları olabilirler. Dağıtım Listeleri veya Dağıtım Grupları, birden fazla kullanıcıyla daha hızlı ve daha kolay bir şekilde iletişim kurulmasını sağlar. Exchange (2003, 2007, 2010 ve 2013) ortamlarında Dağıtım Gruplarını Yönetme, oldukça zahmetli bir iştir.

Herhangi bir noktada, yöneticilerin şunları yapmaları kaçınılmazdır:

 • Tüm dağıtım listelerinin veya dağıtım gruplarının eksiksiz bir listesini edinmeleri,
 • CSV, Excel (XLS), PDF formatlarındaki dağıtım listesi üyelerini topluca dış aktarmaları,
 • Dağıtım gruplarından yalnızca aktif olmayan üyeleri/kullanıcıları alma,
 • Kuruluştaki tüm boş dağıtım gruplarını veya listelerini belirleme,
 • Dağıtım listelerinin tüm üye olmayanlarının güncel listesine sahip olma,
 • Dağıtım gruplarının veya iç içe geçmiş gruplarının üyeleri olan tüm kullanıcıları bilme,
 • Grup özelliklerini veya dağıtım listelerinin özelliklerini değiştirme,
 • Dağıtım listelerine üye ekleme veya üye silme,
 • Dağıtım listelerini güncelleme vb.

Ayrıntılı Exchange Dağıtım Listesi raporları veya Active Directory Dağıtım Grubu raporları, dağıtım listelerinin etkin yönetimi ve dağıtım listelerinin etkili bir şekilde temizlenmesi için hayati öneme sahiptir.

Derinlemesine bilgi ve birden fazla alanın, yani Windows Active Directory, Microsoft Exchange Server ve betikleri anlamak için yerel araçları, PowerShell betiklerini vb. kullanmayı gerektirdiğinden dağıtım listesi raporlarını sorgulamak ve almak zahmetli ve zor bir iştir.

ADManager Plus sayesinde aşağıdaki önceden oluşturulmuş raporlarla, dağıtım listeleri veya dağıtım grupları hakkında tüm gerekli bilgileri almanız veya oluşturmanız inanılmaz derecede kolay ve hızlıdır:

En iyi yanı, tüm dağıtım listesi raporlarının Excel (xls), CSV, PDF veya HTML formatında oluşturulup belirtilen zamanlarda e-postayla birden fazla kullanıcıya gönderilmesi planlanabilmektedir.

Dağıtım Grupları

Dağıtım Listeleri, dahili dağıtım listeleri veya harici dağıtım listeleri olabilirler ve daha sık posta listeleri olarak veya e-posta dağıtım listeleri oluşturmak için kullanılırlar.

Bu rapor, Exchange Server'daki tüm Dağıtım Gruplarını listeler ve daha da önemlisi, her dağıtım listesi için aşağıdakiler gibi çok önemli ayrıntıları görüntüler:

 • Dağıtım Grubu Adı.
 • Her grup için dağıtım listesinin ilgili üyeleri.
 • İç içe geçmiş dağıtım listeleri veya iç içe geçmiş dağıtım grupları vb.

Dağıtım Listesi Üyeleri

Bu rapor, en az bir dağıtım listesine veya bir dağıtım listesinin iç içe geçmiş gruplarından herhangi birine üye olan tüm kullanıcıları listeler. Bu rapor, her kullanıcı hakkında aşağıdaki bilgileri verir:

 • Görüntülenen isim
 • Adı Soyadı (kullanıcının)
 • Kullanıcının üye olduğu dağıtım grupları vs.

Deneme süresinde tüm özelliklere sınırsız erişim sunan deneme sürümünü ücretsiz indirerek bu Dağıtım Listesine özgü raporların yanı sıra bu araçtaki 150'den fazla raporu keşfedin.

Dağıtım Listesinin Üyeleri Olmayanlar

Bu rapor, aşağıdaki bilgilerle birlikte herhangi bir dağıtım listesinin üyeleri veya parçası olmayan tüm kullanıcıları listeler:

 • Adı Soyadı
 • Kullanıcının üyesi olduğu gruplar (dağıtım dışı gruplar) vb.

Bu özelliklerle sınırlı kalmaz; ADManager Plus, aşağıdakiler gibi çeşitli grup yönetim ve grup üyeliği yönetim faaliyetleri gerçekleştirmenize imkan verir:

 • Tek Active Directory grubu oluşturma
 • CSV içe aktarma seçeneğini kullanarak Active Directory gruplarını toplu veya yığın halinde oluşturma
 • CSV içe aktarma seçeneğini kullanarak gruplara üye ekleme
 • Active Directory gruplarını güncelleme
 • Bir grubun mevcut üyelerini silme
 • Tek grup değişikliği
 • Grupları topluca taşıma
 • Active Directory gruplarını toplu veya yığın halinde silme
 • Toplu grup değişikliği