Active Directory Grup Raporları

Active Directory Grup raporları, yöneticilerin Güvenlik Grupları, Dağıtım Grupları, nesneler açısından en büyük grupları vb. yalnızca birkaç tıkla hızlı görüntüleyebilmelerini sağlar. Bu raporlar, külfetli Active Directory raporlama için betik yazma işinden kurtulmanızı sağlarlar. Bu aracın GUI tabanlı, programlanabilir raporlarıyla Active Directory raporlaması çok kolaylaşır. Ayrıca bu araç, doğrudan raporlardan yönetim eylemleri gerçekleştirme kabiliyeti sağlayarak Active Directory yönetimini kolaylaştırır.

Yerel Exchange araçlarından ve PowerShell vb. araçlardan farklı olarak ADManager Plus, otomatik olarak veya ihtiyacınız olduğunda oluşturup dışa aktarabileceğiniz yakın zamanlarda oluşturulan, değiştirilen veya silinen grupla, da dahil olmak üzere aşağıdaki alışılmışın dışında grup tabanlı raporlar sunar:

  Güvenlik Grupları

Seçilen etki alanlarında kullanılabilen güvenlik gruplarının ayrıntılarını sağlar. Kaynaklara izinler atamak için kullanıcıları, bilgisayarları ve diğer grupları gruplandırmak için bir güvenlik grubu kullanılır.

  Dağıtım Grupları

Seçilen etki alanlarında kullanılabilen dağıtım gruplarının ayrıntılarını sağlar. Dağıtım grupları, e-posta dağıtım listeleri oluşturmak için kullanılır.

Grup Türleri ve Kapsamları

Grup Türleri ve Kapsamları

Grupların türüne ve kapsamına göre grupların ayrıntılarını sağlar. Diğer bir deyişle, bir grubun güvenlik mi, dağıtım grubu mu olduğu gibi grup türü bilgileri ve ayrıca Global, Yerel Etki Alanı veya Evrensel gibi grup kapsam bilgileri hakkında rapor verir.Bu araç ayrıca Active Directory'de oluşturulan, değiştirilen veya buradan silinen grupları takip etmek için de raporlar sunar.

Bu Active Directory raporlama aracının kabiliyetlerini ayrıntılı bir şekilde keşfetmek için deneme sürümünü ücretsiz olarak indirin .

Üyesiz Gruplar

Herhangi bir üyesi olmayan etki alanlarında grup listesi almaya yönelik rapor. Bu özellik, yöneticilerin boş olan ve artık kullanılmayan raporları görmesine yardımcı olur.

 Ayrıntılı Grup Üyeleri

Detailed Group Members

Belirtilen Active Directory grubunun üyesi olan tüm nesnelerin ve iç içe geçmiş grupların tam listesine ulaşmaya yönelik rapordur. Bu raporda öne çıkanlar:

  • İç içe geçmiş gruplar da dahil olmak üzere herhangi bir Active Directory grubunun tüm üyeleri - Kullanıcılar, Gruplar, Bilgisayarlar ve İrtibatlar - hakkında bilgi sağlar.
  • Aşağıdakileri yapmanıza imkân veren güçlü filtreleri vardır:
    • Yalnızca gerekli Active Directory nesnelerini seçin.
    • Seçili tüm nesneler için belirli özellikleri dahil edin/hariç tutun veya yalnızca raporlarda ihtiyaç duyduğunuz özellikleri seçin.
  • Alınan verileri tablo biçiminde görüntülemeye veya belirli ayrıntıları görüntülemek için özet olarak görüntülenebilen nesne özetini görüntülemeye yönelik seçenek.

En N Büyük Grup

İçerdikleri nesne sayısına göre etki alanındaki büyük grupları belirlemeye yönelik rapor.

Müdürlerle Gruplar

Grupları Müdürlerle görüntülemeye yönelik rapor. Bir grup müdürünün ilgili gruptaki kullanıcılar üzerinde tam kontrolü olacaktır.

Müdürsüz Gruplar

Grupları müdürsüz olarak görüntülemeye yönelik rapor. 150’den fazla önceden oluşturulmuş raporu keşfetmek için bu aracın deneme sürümünüücretsiz olarak indirin .

İç İçe Gruplar

İç İçe Gruplar

Belirli bir kullanıcının bir üye olduğu grupları belirlemeye yönelik rapor. Bu yalnızca iç içe geçmiş gruplardaki kullanıcıları listeler. Örneğin, kullanıcı John, kendisinin Etki Alanı Kullanıcı Grubunun üyesi olduğu Kullanıcılar grubunun bir üyesidir. Bu sebeple John aynı zamanda Etki Alanı Kullanıcı Grubunun da bir üyesidir.

Bu araç, önceden oluşturulmuş grup raporlarının yanı sıra basitleştirilmiş ve hızlı Active Directory raporlaması için kullanıcı raporları, bilgisayar raporları, grup politika nesneleri (GPO) raporları vb. de sağlar. Bu araç ayrıca Exchange Server’a özgü raporlarıyla Exchange raporlamasına da yardımcı olur.