Traceren van veranderingen aan Active Directory-objectkenmerk met ADAudit Plus

ADAudit Plus controleert elke wijziging aan het Active Directory-kenmerk in real-time met constante waakzaamheid. Ken elke wijziging aan gebruiker, computer, groepen en organisatie-eenheid en blijf op de hoogte van ongeoorloofde pogingen en ontvang waarschuwingen voor elke wijziging van kenmerken. Controleer nu wijzigingen aan AD-objecten en bekijk de waarden van kenmerken vóór en na met gedetailleerde auditrapporten van 'wie’ wat' 'wanneer' en 'waar’ heeft gedaan! De beveiligingskenmerken, zoals wijzigingen aan toegangscontrolelijsten (ACL's), kunnen in één rapport worden bekeken en helpen om onmiddellijk opnieuw in te stellen in plaats van uitgebreid te moeten kijken. Het ophalen van de waarde vóór van het kenmerk helpt om snel een rampzalige situatie op het gebied van IT-beveiliging en compliance te voorkomen die anders uit de hand zou kunnen lopen.

Active Directory Before / After Attribute Values Report

ADAudit Plus helpt u bij het bewaken van de cruciale 'Uitgebreide beveiligingskenmerken' en 'Uitgebreide gebruikerskenmerken'. Bedreigingen voor IT-beveiliging vormen een bedrijfskritisch probleem. Stelt u zich een Red Alert-situatie voor van een ongeautoriseerde wijziging. ADAudit Plus waarschuwt de beheerders onmiddellijk over de wijzigingen in de Windows Active Directory. Door onmiddellijk te kunnen wijzen op de laatst gewijzigde AD-kenmerken, is de oplossing direct beschikbaar en heeft u bij het probleem de touwtjes in handen. De geavanceerde auditrapporten helpen u niet alleen om de wijzigingen aan AD-objecten bij te houden en de objecten in de Windows Active Directory-omgeving te bewaken. Maar u kunt de resultaten ook naar xls-, html-, pdf- en csv-indelingen exporteren voor gedetailleerde analyse en computerforensisch onderzoek.

Oude/nieuwe kenmerken uit de geavanceerde auditrapporten over AD-wijzigingen

Belangrijkste voordelen van geavanceerde auditrapporten over wijzigingen aan AD

Veranderingen aan uitgebreide gebruikerskenmerken

Veranderingen aan uitgebreide gebruikerskenmerken/-machtigingen

Het rapport Veranderingen aan uitgebreide gebruikerskenmerken toont details veranderingen aan gebruikersobjecten/machtigingen. Filter resultaten met verschillende aanraakpunten van gebeurtenissen.

Nieuwe/oude waarde gebruikerskenmerk

Audits van de nieuwe en oude waarden van de verschillende gebruikerskenmerken zullen helpen om snel terug te keren naar de vorige juiste instelling in het geval van ongeoorloofde/foutieve wijzigingen.

Nieuwe/oude waarde gebruikerskenmerk
Veranderingen aan uitgebreide groepskenmerken

Veranderingen aan uitgebreide groepskenmerken/-machtigingen

Houd alle wijzigingen in groepsobjecten/-machtigingen bij. Elk(e) lidnaam/groepstype/bereik en nog veel meer, samen met opmerkingen van de gebruiker die de wijzigingen aanbrengt.

Nieuwe/oude waarde van groepskenmerk

Cruciale audits van de groepskenmerken, omdat elke wijziging fungeert als nachtmerrie qua beveiliging van de groepsobjecten. Stel waarschuwingen in en bekijk vooraf geconfigureerde rapporten samen met de waarden vóór en na om de wijzigingen te controleren.

Group Attribute New and Old Value
Veranderingen aan uitgebreide computerkenmerken

Veranderingen aan uitgebreide computerkenmerken/-machtigingen

Computers fungeren als gateway voor domeintoegang en het bewaken van alle veranderingen aan kenmerken/machtigingen met meerdere controlepunten voor kenmerken zorgt voor een gedetailleerd gebeurtenisrapport.

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory