Gebruikersrapporten van Windows Active Directory

ADManager Plus helpt Active Directory-beheerders bij het verkrijgen van volledige en diepgaande informatie over alle Active Directory-gebruikers of gebruikersaccounts via de vooraf gebouwde specifieke rapporten voor gebruikersobjecten die kunnen worden gepland om automatisch te worden gegenereerd op vereiste momenten en georganiseerd in meerdere categorieën, zoals:

Rapporten algemene AD-gebruikers:

 • Rapport Alle gebruikers: complete lijst van alle gebruikers in de Active Directory.
 • Gebruikers met rapportlijst lege kenmerken van alle gebruikersaccounts die zijn gemaakt tijdens het opgegeven tijdsbestek.
 • Rapport Gebruikers met dubbele kenmerken: Lijst van alle gebruikers in het domein die dubbele kenmerken hebben.
 • Rapport Recentelijk gecreëerde gebruikers: lijst met alle gebruikersaccounts die zijn gecreëerd tijdens het opgegeven tijdsbestek.
 • Rapport van recentelijk verwijderde gebruikers somt alle gebruikers op die tijdens de opgegeven periode uit de AD zijn verwijderd.
 • Recentelijk gewijzigde gebruikers toont alle gebruikersaccounts die zijn gewijzigd tijdens de opgegeven periode.
 • Rapport Alle managers: lijst van alle managers in de organisatie.
 • Rapport Gebruikers met aanmeldscripts: lijst van alle gebruikers die aanmeldscripts hebben die zijn gekoppeld aan hun accounts.
 • Rapport inbel-toegang: bevat alle gebruikers die inbeltoegang, enz., hebben toegestaan.
 

Statusrapporten gebruikersaccount:

 • Rapport Inactieve gebruikers: somt alle gebruikers op die inactief zijn geweest tijdens het opgegeven aantal dagen.
 • Rapport Uitgeschakelde gebruikers: levert de lijst met alle uitgeschakelde gebruikersaccounts in het domein.
 • Rapport Vergrendelde gebruikers: volledige lijst met alle vergrendelde gebruikersaccounts in het domein.
 • Rapport Gebruikers met verlopen account: uitgebreide lijst van alle gebruikersaccounts die zijn verlopen.
 • Rapport Gebruikers met recent verlopen account: geeft alle gebruikersaccounts weer die tijdens de opgegeven periode zijn verlopen.
 • Rapport Binnenkort aflopende gebruikersaccounts: geeft de lijst weer van alle gebruikersaccounts waarvan het wachtwoord afloopt gedurende de daarvoor aangegeven termijn, enz.
Verken de Exchange-rapportagefuncties van ADManager Plus met de gratis proefversie!

Aanmeldrapporten AD-gebruikers:

 • Rapport Laatste werkelijke aanmelding: toont de laatste aanmeldtijd voor alle gebruikers in het domein.
 • Rapport Recent aangemelde gebruikers : somt alle AD-gebruikers op die waren aangemeld bij het ??domein, onlangs of tijdens de opgegeven periode.
 • Rapport Gebruikers nooit aangemeld: geeft alle gebruikers weer die zich nog nooit hebben aangemeld bij het ??domein.
 • Rapport Aanmelduren: een lijst van alle gebruikers die zich kunnen aanmelden of gebruikers waarvoor aanmelden wordt geweigerd tijdens een bepaalde periode op de dag.
 

Gebruikersrapporten op basis van wachtwoord:

 • Gebruikersrapport met verlopen wachtwoord: somt alle gebruikers op van wie de wachtwoorden zijn verstreken.
 • Gebruikersrapport Wachtwoord gewijzigd: geeft alle gebruikers weer waarvan het wachtwoord is veranderd in de opgegeven periode.
 • Rapport Gebruikerswachtwoorden die binnenkort vervallen: geeft alle gebruikers weer waarvan het wachtwoord vervallen binnen het opgegeven aantal dagen.
 • Rapport Onlangs verkeerde aangemelde gebruikers: een lijst van alle gebruikers die onjuiste of slechte wachtwoorden hebben ingevoerd tijdens de opgegeven periode.
 • Rapport Gebruikers met een wachtwoord dat nooit verloopt: geeft alle gebruikers weer van wie de wachtwoorden nooit zullen verlopen.
 • Rapport Gebruikers die wachtwoorden niet kunnen veranderen: een lijst van alle gebruikers in het domein die hun wachtwoord niet kunnen wijzigen.
 

Geneste rapporten:

 • Rapport Gebruikers in groepen: Dit rapport somt alle gebruikers op die leden zijn van de opgegeven groepen.
 • Rapport Groepen voor gebruikers: Lijst van alle groepen waarin de opgegeven gebruikers leden zijn.
 

ADManager Plus levert ook vooraf gebouwde rapporten die gedetailleerde gegevens ophalen over ander belangrijke Active Directory-objecten, zoals AD Groups, AD Computers en AD Contacts.

 
 

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD