Maken van dynamische distributiegroep

ADManager Plus is een plaats waar u meerdere platformen kunt beheren, zoals Active Directory, Exchange, Office 365 of Skype voor Bedrijven (Lync 2015). Nog een groot voordeel van de allesomvattende functionaliteit van ADManager Plus is dat u hiermee dynamische distributiegroepen kunt maken in Exchange Server 2007, 2010, 2013 en 2016 en op query's gebaseerde distributiegroepen in Exchange Server 2003.

Als het gaat om het maken van dynamische distributielijsten (DDL's) met systeemeigen tools, moet u eerst de groep maken en deze vervolgens wijzigen om alle instellingen te configureren, terwijl PowerShell meerdere lange en gecompliceerde scripts vereist. Met ADManager Plus kunt u alle DDL-kenmerken tijdens het maken in één venster instellen met een paar eenvoudige acties van aanwijzen en klikken.

Tijdens het proces van maken kan heel veel worden geconfigureerd, inclusief verplichte eigenschappen (naam, container, alias en bijbehorende beheergroep) en andere eigenschappen zoals manager, MailTip, groepsmoderators, goedkeuringsinstellingen, verzendmachtigingen, typen ontvangers, regels of voorwaarden (gebruikt om lidmaatschapscriteria te definiëren in de DDL, zoals afdeling, kantoor, stad) en meer.

Sjablonen om het eenvoudiger te maken

ADManager Plus standaardiseert en stroomlijnt het maken van DDL's met behulp van sjablonen. U kunt de standaard of vooraf gedefinieerde kenmerkwaarden opslaan in een DDL-aanmaaksjabloon en die sjabloon vervolgens gebruiken om de kenmerken van nieuwe DDL's automatisch bij te werken met de opgegeven waarden.

De sjabloonstructuur bestaat uit tabs (algemeen, filters en Exchange) en elke tab heeft relevante velden. U kunt de lay-out en velden van de sjabloon eenvoudig naar wens aanpassen met eenvoudige acties voor slepen en neerzetten. Met de opties voor aanpassing kunt u:

  • Tabs toevoegen of verwijderen.
  • Velden van de tabs toevoegen of verwijderen.
  • Tabs en velden hernoemen.
  • Maak een tab of veld stil actief (verberg voor gebruikers tijdens het maken van groepen, maar werk de kenmerken in AD bij).
  • Maak een kenmerk verplicht, alleen-lezen of bewerkbaar.

Delegeren naar uw helpdesk

U kunt het maken van DDL's delegeren naar technici van de helpdesk. Met de niet-invasieve functie helpdeskdelegatie kunt u specifieke taken toewijzen aan niet-administratieve gebruikers zonder hun rechten in Active Directory te verhogen. Dit vermindert de lasten voor beheerders en zorgt tegelijkertijd voor volledige beveiliging in het DDL-aanmaakproces.

U kunt bovendien de kenmerken selecteren waarvoor een helpdesktechnicus waarden mag toewijzen. U kunt bijvoorbeeld een technicus machtigen om waarden in te voeren voor verplichte kenmerken, maar niet voor velden zoals "Berichten afwijzen van". U kunt ook technicus-specifieke sjablonen maken, zodat een bepaalde technicus alleen bepaalde kenmerken kan wijzigen. Daarmee behoudt u de uiteindelijke controle en kunnen de gedelegeerden alleen waarden toewijzen voor de kenmerken die ze zijn toevertrouwd.

Naast het maken van DDL's kunnen helpdesktechnici ook de taak toegewezen krijgen om DDL-aanmaaksjablonen te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Alleen de hoogtepunten

  • Maak en configureer een dynamische distributiegroep en al zijn kenmerken tegelijk, zonder scripts.
  • Standaardiseer het DDL-aanmaakproces en behoud controle over wie waarden mag opgeven voor welke kenmerken met volledig aanpasbare sjablonen.
  • Delegeer op een veilige manier het beheer van het maken van DDL's of DDL-aanmaaksjablonen aan specifieke helpdesktechnici of niet-administratieve gebruikers.

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD