Active Directory Gebruikersaanmeldingsrapporten

Gebruikersaanmeldingsrapporten leveren aanmeldingsgegevens van gebruikersaccounts in Active Directory (datum en tijd dat een gebruiker aangemeld is op het Windows-netwerk) op een overzichtelijke en probleemloze manier. Deze informatie is van essentieel belang voor netwerkbeheerders voor het bijhouden van gebruikersactiviteiten in de Active Directory-omgeving. Maar ook voor het uitzoeken van wie gedurende een bepaalde tijd niet aangemeld is geweest, het weergeven van aanmeldingen van externe gebruikers, het monitoren van de werkelijk laatste aanmeldingstijd van gebruikers, waaronder de datum en tijd van aanmelding, voor het uitvoeren van taken als het verwijderen of opschonen van inactieve of uitgeschakelde gebruikers, het wijzigen van toegestane aanmeldingstijden, etc. in bulk. De systeemeigen hulpprogramma's van Microsoft Windows Active Directory, Powershell, etc. geven niet de gegevens van de werkelijk laatste aanmelding van meerdere domeinen als een van de domeincontrollers de gebruikersaanmelding heeft geverifieerd maar de aanmeldingsgegevens nog niet gerepliceerd zijn.

ADManager Plus neemt de complexiteit van rapportage weg door beheerders van Active Directory de mogelijkheid te geven om aanmelding en afmelding van gebruikers te monitoren middels de Active Directory-gebruikersaanmeldingsrapporten. De opgehaalde aanmeldingsgegevens zijn gesynchroniseerde gegevens die simultaan zijn opgehaald van de verschillende domeincontrollers en servers. Gebruikersaanmeldingsrapporten bevatten gegevens over aanmeldingen en afmeldingen van gebruikers, zoals gebruikers die de afgelopen x dagen niet zijn aangemeld, laatste aanmelding op domeincontroller, werkelijke laatste aanmeldingstijden, enz. ADManager Plus levert de volgende gebruikersaanmeldingsrapporten met actuele gegevens van gebruikersaanmeldingen in het netwerk:

 • Rapport Inactieve gebruikers
 • Rapport Recent aangemelde gebruikers
 • Rapport Nooit aangemelde gebruikers
 • Rapport Werkelijk laatste aanmeldingstijd van gebruiker
 • Rapport Gebruikers gebaseerd op aanmeldingsuren
 • Rapport Voor aanmelding ingeschakelde gebruikers

Deze aanmeldingsrapporten voor Windows 2000/2003, waarvoor het genereren en exporteren ervan ook geautomatiseerd kan worden, kunnen een aanvulling zijn op het beheer door het verzamelen van nauwkeurige aanmeldingsgegevens van gebruikers in de Active Directory van uw organisatie. Omdat ADManager Plus op web is gebaseerd, is extern beheer en rapportage van Active Directory goed mogelijk. U kunt de gratis download van de 30-dagen proefversie van deze software gebruiken om te zien hoe deze rapporten u kunnen helpen met een beter beheer van gebruikersaccounts.

Inactive User Reports

Rapport Inactieve gebruikers

Gebruikers in Active Directory die voor een bepaalde tijd inactief zijn geweest moeten regelmatig worden geïdentificeerd. De lijst met inactieve AD-gebruikers wordt bepaald op basis van de laatste aanmeldingstijd van gebruikers. Alle geconfigureerde domeincontrollers worden gescand op laatste aanmeldingstijd zodat de gegevens ook nauwkeurig zijn.

Recently Logged On Users Report

Rapport Recent aangemelde gebruikers (Aanmeldingstijd van gebruikers)

Het rapport Recent aangemelde gebruikers geeft gegevens over alle gebruikers in Active Directory die gedurende de afgelopen x dagen aangemeld zijn geweest. Gebruikers in AD die recent aangemeld zijn geweest, worden bepaald op basis van hun laatste aanmeldingstijd/afmeldingstijd. Voor de nauwkeurigheid worden alle geconfigureerde domeincontrollers gescand op laatste aanmeldingstijd van gebruikers.

User Never Logged On Reports

Rapport Nooit aangemelde gebruikers

Het rapport Nooit aangemelde gebruikers geeft een lijst met alle gebruikers die zich nog nooit hebben aangemeld in het ​​domein. De laatste aanmeldingstijd van een gebruiker kan niet bijgewerkt worden in het domein voordat de gebruiker minimaal één keer is aangemeld. Het rapport Nooit aangemelde gebruikers werkt met dit gegeven van de Active Directory.

Logon Hour Based Report

Rapport Op basis van aanmeldingsuren

Het rapport Op basis van aanmeldingsuren geeft volledige informatie over toegestane aanmeldingsuren van gebruikers in Active Directory. Met ADManager Plus kunt u rapporten genereren voor toegestane en niet toegestane aanmeldingsuren voor de geselecteerde dagen en tijd.

Real Hour Based Reports

Rapport Werkelijk laatste aanmeldingstijd

Het Rapport Werkelijk laatste aanmeldingstijd geeft de werkelijk laatste aanmeldingstijd van gebruikers. Het geeft met andere woorden de werkelijke datum en tijd dat de gebruikers het laatst op het netwerk zijn aangemeld. Alle geconfigureerde domeincontrollers worden gescand om te zorgen dat de gegevens nauwkeurig zijn.

Enabled Users Report

Rapport Ingeschakelde gebruikers

Het rapport Voor aanmelding ingeschakelde gebruikers genereert een lijst met alle gebruikers in Active Directory die actief zijn. Dat betekent dat de gegevens van alle AD-gebruikers die regelmatig op het netwerk aanmelden in het rapport worden weergegeven. Het rapport Ingeschakelde gebruikers is een aanvulling op het rapport Inactieve gebruikers.

Dit hulpprogramma vereenvoudigt ook het beheer van Active Directory dankzij de mogelijkheid van 'beheer vanuit rapporten'. Hierdoor kunt u vanuit de rapporten gebruikersbeheertaken uitvoeren zoals inschakelen, uitschakelen, ontgrendelen en verwijderen van gebruikersaccounts. ADManager Plus werkt ook als een effectief automatisch hulpprogramma voor beheer en rapportage van Active Directory. En als hoogtepunt: u kunt dit alles bereiken met acties op basis van GUI en geen enkele regel script.

Uitgelichte rapporten

 • Active Directory-gebruikersrapporten
 • Active Directory-wachtwoordrapporten
 • Active Directory-computerrapporten
 • Active Directory-groepsrapporten
 • Active Directory-beveiligingsrapporten
 • Active Directory-rapportenplanning
 • Office 365-gebruikersrapporten
 • Active Directory Exchange-rapporten
 • Active Directory GPO-rapporten
 • Active Directory OU-rapporten
 • Active Directory NTFS-rapporten
 • Active Directory-beleidsrapporten
 • Active Directory-rapporten - SOX-naleving
 • Office 365-licentierapporten
Andere functies

Active Directory-wachtwoordbeheer

Wachtwoord opnieuw instellen en eigenschappen van wachtwoord instellen vanuit een enkele console via het web, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van uw AD! Delegeer ook uw mogelijkheden voor het opnieuw instellen van wachtwoorden naar uw helpdesktechnici!

Gebruikersrapporten voor Active Directory

Uitgebreide rapportage over Active Directory-gebruikers en gebruikersattributen. Genereer rapporten in gebruikersactiviteit in uw Active Directory. Voer gebruikersbeheeracties uit vanaf de rapportinterface!

Office 365-rapporten

Vooraf gedefinieerde gebruikerspecifieke rapporten van O365: alle gebruikers en inactieve gebruikers, op licenties gebaseerde rapporten: gebruikers zonder licentie / licentie, licentiegegevens en groepsgebaseerde rapporten: distributielijsten, beveiligingsgroepen, enz.

Active Directory-workflow

Een mini Active Directory ticketbeheer en compliance toolkit binnen ADManager Plus! Definieer een rigide maar toch flexibele samenstelling voor elke taak in uw AD. Span de teugels van uw AD-beveiliging aan.

Opschonen van Active Directory

Verwijder de inactieve, verouderde en ongewilde objecten in uw Active Directory om het veiliger en efficiënter te maken...geholpen door de opschoonmogelijkheden voor AD van ADManager Plus.

Automatisering Active Directory

Volledige automatisering van kritieke AD-taken, zoals leveren van gebruikers, opschonen van inactieve gebruikers, enz. U kunt er ook de volgorde van opvolgtaken mee bepalen en uitvoeren, en mengen van werkstroom voor een briljante gecontroleerde automatisering.

Nieuwe functies nodig? Laat het ons weten
Als u geïnteresseerd bent in andere functies van ADManager Plus, horen wij het graag. Klik hier om door te gaan

 •  
 • -Select-
 • Wanneer u op 'Downloaden' klikt, gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens conform ons Privacybeleid.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

Ze vertrouwen ons