Een SSL-certificaat installeren in ADManager Plus

Doel: Een SSL-certificaat installeren in ADManager Plus

Oplossing: Stappen voor het toepassen van een SSL-certificaat in ADManager Plus

 1. Schakel SSL in de ADManager Plus-client in.
 2. Maak een aanvraag voor certificaatondertekening (CSR = Certificate Signing Request).
 3. Verstrek het SSL-certificaat.
 4. Koppel het certificaat aan ADManager Plus.
 • Stap 1: SSL in de ADManager Plus-client inschakelen

  1. Meld aan bij ADManager Plus, klik op het tabblad Beheer en klik op de sectie Verbinding.
  2. Controleer de optie SSL inschakelen. Het poortnummer 8443 wordt automatisch geselecteerd.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan en start het product opnieuw om de wijzigingen door te voeren.
 • Stap 2: Maak een aanvraag voor certificaatondertekening (CSR = Certificate Signing Request)

  1. Stop ADManager Plus (Start → All Programs → ADManager Plus → Stop ADManager Plus)
  2. Open command prompt and browse to the <installation_directory>\ManageEngine\ADManager Plus\jre\bin path.
  3. Execute the following command to create a Keystore.

   keytool -genkey -alias tomcat -keypass <your key password> -keyalg RSA -validity 1000 -keystore <domainName> .keystore

   Replace <your key password> with a password of your choice. Replace the <domainName> with the name of your domain.

  4. Type in your keystore password. To avoid any confusion, try giving the same password as your 'keypass'.

   You will be prompted to answer the following questions:

   Sr. No. Question Answer
   1. What is your first name and last name? Enter the NetBIOS or FQDN of the server in which ADManager Plus is configured.
   2. What is the name of your Organizational Unit? Enter the name of the OU of your choice.
   3. What is the name of your Organization? Provide the legal name of your organization.
   4. What is the name of your City or Locality? Enter the City or Locality name as provided in your organization's registered address.
   5. What is the name of your State or Province? Enter the name of your State or Province as provided in your organization's registered address.
   6. What is the two-letter country code for this unit? Provide the two-letter code of the country your organization is located in.
  5. In the same path, execute the following command to create a CSR with Subject Alternative Name (SAN).

   keytool -certreq -alias tomcat -keyalg RSA -ext SAN=dns:server_name,dns:server_name.domain.com,dns:server_name.domain1.com -keystore <domainName>.keystore -file <domainName>.csr

   Replace the <domainName> with the name of your domain and provide the appropriate Subject Alternatives Names.

 • Stap 3: Verstrek het SSL-certificaat

  1. Issue the SSL certificate using an internal CA.

   An internal CA is a member server or domain controller in a specific domain, that has been assigned the role of a CA.

   1. Connect to the Microsoft Certificate Services of your internal CA and click on the Request a certificate link.

   2. Click on 'Advanced certificate request' and select the Submit a certificate by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded PKCS #7 file option.

   3. Copy the content from your '.csr' file and paste it under the Saved Request field.
   4. Select the Web Server as the Certificate Template and click Submit.

   5. Click on the Download Certificate Chain link to download the issued 'PKCS #7 Certificates' types. The downloaded certificate will be of the p7b file format.
   6. Copy and paste this '.p7b' file at the <installation_directory>\ManageEngine\ADManager Plus/ jre/bin location.
   7. Return to the Microsoft Certificate Services and click on the Home link at the top-right corner of the page.
   8. Click on the Download a CA certificate, chain certificate or CRL link to download the CA root certificate. `
   9. Click on the Download CA certificate link to download and save the root certificate that is in the '.cer' format.
   10. Copy and paste the '.cer' file at the <installation_directory>\ManageEngine\ADManager Plus\jre\bin location.
   11. Open command prompt, browse to the <installation_directory>\ManageEngine\ADManager Plus\ jre\bin path and execute the following query to import the internal CA certificate into the '.keystore' file.

    Keytool import trustcacerts alias tomcat file certnew.p7b keystore <keystore_name>.keystore

    Replace the <keystore_name> with the name of your keystore.

   12. In the same path, execute the following query to add the internal CA's root certificate to the list of trusted CAs in the Java cacerts file.

    keytool -import -alias <internal CA_name> -keystore ..\lib\security\cacerts -file certnew.cer

    Note: Open the '.cer' file to get the name of your internal CA. When prompted, provide 'changeit' as the keystore password.

  2. Issue the SSL certificate using external CAs.
   1. To request a certificate from an external CA, submit the CSR to that CA.
   2. Unzip the certificates returned by your CA and place them in the <installation_directory>/ManageEngine/ADManager Plus/jre/bin folder
   3. Open the command prompt and navigate to the <installation_directory>/ManageEngine/ADManager Plus/jre/bin folder
   4. Run the respective commands from the given list as applicable to your CA:
    1. For "GoDaddy" certificates
     1. keytool -import -alias root -keystore <domainname>.keystore -trustcacerts -file gdrootg2.crt
     2. keytool -import -alias cross -keystore <domainname>.keystore -trustcacerts -file gdrootg2_cross.crt
     3. keytool -import -alias intermed -keystore <domainname>.keystore -trustcacerts -file gdig2.crt
    2. For "Verisign" certificates
     1. keytool -import -alias intermediateCA -keystore <domainName>.keystore -trustcacerts -file <your intermediate certificate.cer>
     2. keytool -import -alias tomcat -keystore <domainName>.keystore -trustcacerts file admanager.cer
    3. For "Comodo" certificates
     1. keytool -import -trustcacerts -alias root -file AddTrustExternalCARoot.crt -keystore <domainName>.keystore
     2. keytool -import -trustcacerts -alias addtrust -file UTNAddTrustServerCA.crt -keystore <domainName>.keystore
     3. keytool -import -trustcacerts -alias ComodoUTNServer -file ComodoUTNServerCA.crt - keystore <domainName>.keystore
     4. keytool -import -trustcacerts -alias essentialSSL -file essentialSSLCA.crt -keystore <domainName>.keystore
    4. For Entrust certificates
     1. keytool -import -alias Entrust_L1C -keystore <keystore-name.keystore> -trustcacerts file entrust_root.cer
     2. keytool -import -alias Entrust_2048_chain -keystore <keystore-name.keystore> - trustcacerts -file entrust_2048_ssl.cer
     3. keytool -import -alias -keystore <keystore-name.keystore> -trustcacerts -file <domain-name.cer>
    5. For Thawte certificates
     1. Purchased directly from Thawte:

      keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -file <certificate-name.p7b> -keystore <keystore-name.keystore>

     2. Purchased through the Thawte reseller channel:
      1. keytool -import -trustcacerts -alias thawteca -file <SSL_PrimaryCA.cer> -keystore <keystore-name.keystore>
      2. keytool -import -trustcacerts -alias thawtecasec -file <SSL_SecondaryCA.cer> - keystore <keystore-name.keystore>
      3. keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -file <certificate-name.cer> -keystore <keystore-name.keystore>

  Note: If you use an external CA which is not in the aforementioned list, please contact your CA for the required commands.

 • Stap 4: Koppel uw SSL-certificaat met ADManager Plus.

  1. Copy the '.keystore' file from the <installation_directory>\ManageEngine\ADManager Plus\jre\bin location and paste it at the <installation_directory>\ManageEngine\ADManager Plus\conf location.
  2. At the <installation_directory>\ManageEngine\ADManager Plus\conf location, locate the 'server.xml' file and take a backup of that file.
  3. Open the server.xml file using an editor and navigate to the last connector tag.
  4. Replace the value of the keystore file with the location of your keystore ('./conf/<keystore_name>.keystore).
  5. Replace the value of the 'keystorePass' with the password given during keystore creation.
  6. Save the server.xml file and start ADManager Plus (Start → All Programs → ADManager Plus → Start ADManager Plus).
  7. Once the ADManager Plus service has started, launch the ADManager Plus client.

 

Ondersteuning aanvragen

Meer hulp nodig? Vul dit formulier in en wij nemen meteen contact met u op.

 • Naam
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer
 • Land
 • Problem Description
 •  
  Wanneer u op 'Verzenden' klikt, gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens conform ons Privacybeleid
 •  

Ze vertrouwen ons

1 enkele oplossing voor het beheer en rapportage van uw AD