Inspekcje klastra trybu failover serwera plików Windows

Inspekcje klastra trybu failover serwera plików Windows

Czas przestoju serwera może powodować znaczne koszty, czasami tysiące dolarów, dlatego najważniejsze jest zabezpieczenie wysokiej dostępności infrastruktury IT. Ponieważ przewidzenie możliwej awarii Serwera Windows jest niemożliwe, przygotuj się dzięki failover cluster danych serwera Windows.

ManageEngine ADAudit Plus daje Ci władzę, abyś kontrolował i zarządzał kluczowymi klastrami failover serwera plików Windows. Klastrowanie failover serwera Windows pozwala na przeniesienie punktu dostępu z jednego serwera (węzła) do innego w ramach klastra, i w ten sposób przeciwdziałać przestojowi Serwera. Klastry oznaczają grupę komputerów podłączonych w LAN lub WAN, pracujących razem dla wspólnego zdania z pojedynczym punktem dostępu do klienta i aplikacji.

Klastry trybu failover Windows zaprojektowane są dla sieci magazynowania (SAN), które wspierają GUID, tabelę partycji (GPT), dyski dla partycji większych niż 2+ terabajtów w magazynie klastra i korzystające z bezpiecznych komend SCSI. Punkt dostępu klastra klienta jest pojedynczym punktem dostępu pozwala na dodanie / ograniczenie zakresu do udziałów i pomaga w łatwemu udostępnianiu plików / folderów.

Dowiedz się wszystkiego o internetowych inspekcjach serwerów i raportowaniu w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu ADAudit Plus...

Korzyści internetowej inspekcji klastra trybu failover serwera pliku Windows

 • Inspekcja klastrów serwerów plików zapewnia bezpieczne, wolne od przestojów i zgodne z wymaganiami ustawowymi środowisko sieciowe
 • Spełniaj wymagania zgodności z ustawą SOX, HIPAA, PCI, GLBA.
 • Szeroka gama możliwości inspekcji, alertów i opartych o filtry raportów.
 • Szczegółowa analiza kryminalistyczna zatwierdzonych i niezatwierdzonych zmian w strukturze plików i folderów.
 • Automatyczne śledzenie zmian przez zaplanowane raporty.
 • Dostosowywane raporty, które są oparte o kategorię audytu plików o serwer i użytkownika
 • W Raportach opartych o profil można wybrać kombinację raportów inspekcji plików + serwera + użytkowników.
 • Dziennik inspekcji z odpowiedziami na cztery krytyczne pytania — "Kto wprowadził jaką zmianę w serwerze plików, kiedy i skąd".

Harmonogram raportów inspekcji klastra trybu failover serwera plików Windows oraz niezwłoczne alerty

Przeprowadź inspekcję i monitoruj pełne konfiguracje klastrów trybu failover serwera plików Windows dzięki prostym, szczegółowym, łatwym do zrozumienia raportom zgodności i klastra failover oraz alertom dotyczącym niezgodności.

Zmiana uprawnień folderów w klastrze Windows trybu failover

Zmiana uprawnień folderów w klastrze Windows trybu failover

Dzięki temu raportowi monitoruj historie dostępu/modyfikacji plików krytycznych dla firmy. Prześledź modyfikacje plików do zmian uprawnień folderów/plików. Monitoruj modyfikacje sieciowe plików/folderów, udziałów i uprawnień!

Pliki zmodyfikowane w klasterze trybu failover Windows

Śledź „właścicieli”” plików Windows oraz przeszukuj atrybuty, takie jak „czas modyfikacji”, śledź ślad modyfikacji dla poszczególnych plików; Nazwa UNC powinna w jasny sposób określać ścieżkę Serwera plików Windows.

Pliki zmodyfikowane w klasterze trybu failover Windows
Nieudana próba usunięcia pliku w klastrze Windows trybu failover

Nieudana próba usunięcia pliku w klastrze Windows trybu failover

Krytyczne nie jest prawidłowe działanie, ważne jest, kiedy robi się źle. Bądź na bieżąco z błędnymi / nieautoryzowanymi próbami usunięcia udostępnianych plików. Z ponad 35 atrybutami filtrów, nigdy nie popełnisz błędu.

Wszystkie zmiany plików lub folderów w Klastrze trybu Failover Windows

Uzyskaj pogląd na raporty klastra trybu failover w pojedynczym raporcie, pozwalając na podział uwagi na sprawy, które uznaje się za krytyczne. Raporty z harmonogramu i alerty e-mail wysyłane są po działaniach, które uznasz za kluczowe i dla których ustawisz alerty.

Wszystkie zmiany plików lub folderów w Klastrze trybu Failover Windows

Inspekcje - Monitorowanie - Raportowanie serwera plików Windows klastra trybu Failover, uzyskanie zgodności, ADAudit Plus z prostymi raportami opartymi o filtry oraz niezwłoczne alerty e-mail, zabezpiecza Twoje otoczenie sieciowe serwerów z rozmachem!

Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here