Narzędzie do inspekcji systemu Windows Server

ADAudit Plus z kompleksowymi funkcjami raportowania inspekcji pozwala administratorowi monitorować informacje użytkowników domeny dotyczące dostępu do udostępniania plików w systemie Windows. Bezpiecznie śledź aktywność użytkowników oraz sprawdzaj czas trwania logowania użytkowników, przeglądając i planując raporty. Raporty są wyświetlane w formie łatwych do zrozumienia, szczegółowych informacji graficznych. Wybieraj spośród wielu raportów systemu Windows Server i otrzymuj alerty Active Directory w skrzynce odbiorczej o autoryzowanych/nieautoryzowanych zdarzeniach.

Zalety zaawansowanych raportów inspekcji i alertów

ADAudit Plus z kompleksowymi funkcjami raportowania inspekcji pozwala administratorowi monitorować informacje użytkowników domeny dotyczące dostępu.

Profile raportów 
Profile raportów 
The administrator is presented with a host of preconfigured reports and all an administrator has to do is, select the report, to view the simple, yet detailed report information as simple graphs and structured data, emphasizing on every access logged. When in need of further 'filtered' reports, an administrator can also configure/create Profile raportów .
Profile alertów za pośrednictwem poczty elektronicznej
ADAudit Plus dodatkowo ułatwia pracę administratora w ramach innego przydatnego rozwiązania, jakim są „Alerty”. Funkcja ta generuje krytyczne alarmy w oparciu o określone zdarzenia w profilu raportu. Po zarejestrowaniu zmiany/nieautoryzowanego dostępu do administratorów jest wysyłane powiadomienie e-mail, co pozwala im zachować ostrożność. Profile alertów są wstępnie skonfigurowane i zostają aktywowane po instalacji. Administrator może również skonfigurować/utworzyć niestandardowe profile alertów odpowiednio do wymagań.
Profile alertów za pośrednictwem poczty elektronicznej
Dowiedz się więcej o inspekcji logowania/wylogowania na serwerze członkowskim oraz innych funkcjach inspekcji...
Planowanie raportów

Planowanie raportów

W ramach planowania raportów administrator może zaplanować raporty, wybierając częstotliwość raportowania co godzinę, codziennie, tygodniowo i tak dalej, aby okresowo otrzymywać raporty do wymienionych adresatów z opcjami eksportu raportów do pożądanych formatów XLS, CSV, PDF i HTML. Te 4 powszechne formaty przechowywania/udostępniania danych pomagają w łatwym udostępnianiu raportów inspekcji zmian na całym świecie.

Z ManageEngine ADAudit Plus monitorowanie serwera członkowskiego to dla administratora bułka z masłem.

Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here