Narzędzie do raportowania Azure

Zyskaj pełen ogląd wszystkich zmian i przypadków logowania w usłudze Azure Active Directory (AD).

Łatwa kontrola wszystkich działań w Azure AD

Inspekcja logowania

Monitoruj pomyślne i nieudane próby logowania. Wykrywaj blokady konta, logowanie za pomocą wyłączonych kont, błędy logowania za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego i nie tylko.

Inspekcja zmian dotyczących użytkownika i urządzenia

Przeprowadzaj inspekcję działań związanych z zarządzaniem użytkownikiem oraz urządzeniem i zdobywaj informacje na temat zmian haseł użytkownika.

Inspekcja członkostwa w grupie oraz zmian roli:

Śledź zmiany członkostwa w grupach oraz grupach dynamicznych, a także przypisuj role użytkownikom oraz usuwaj je.

Inspekcja zmian w aplikacji:

Kontroluj aplikacje, które zostały dodane, uaktualnione oraz usunięte. Ponadto śledź zgody przyznane interfejsom API.

Przyspieszenie inspekcji, wykrywanie podejrzanej aktywność i demonstracja zgodności

Inspekcja zmian licencyjnych

Śledź zmiany w licencjach użytkowników oraz grupowych. Monitoruj licencje pod kątem wygaśnięcia.

Alerty dotyczące zabezpieczeń

Otrzymuj powiadomienia e-mail oraz SMS na temat krytycznych zdarzeń, na przykład gdy użytkownikowi przypisano rolę administratora globalnego.

Raporty zgodności gotowe do inspekcji

Prowadź kompleksowy dziennik inspekcji uwzględniający wszystkie aktywności, aby zrealizować wymogi ustaw SOX, HIPAA, normy PCI DSS, rozporządzenia RODO oraz ustaw FISMA i GLBA.

Widok skorelowany

Pozyskuj informacje kontekstowe, na przykład lokalną nazwę wyróżniającą użytkownika czy identyfikatory SID oraz GUID.

Pełna widoczność aktywności Azure AD jest tylko kilka kliknięć stąd

 • 1
   

  Maintain a comprehensive audit trail of who did what, when, and from where.

  1
   

  You can also automate the generation and delivery of reports to meet compliance needs with ease.

  Instant security alerts

  You can also automate the generation and delivery of reports to meet compliance needs with ease.

 • 1
   

  Get notified via email and SMS of suspicious activities such as multiple failed logon attempts, which may be a sign of a brute-force attack.

  1
   

  Define thresholds based on the volume of events and time of occurrence to spot suspicious activities.

  Audit-ready reports

  Get notified via email and SMS of suspicious activities such as multiple failed logon attempts, which may be a sign of a brute-force attack.

  Define thresholds based on the volume of events and time of occurrence to spot suspicious activities.

Inne istotne aspekty raportów Azure

 • Zapisuj dane z inspekcji Azure AD przez wymagany okres, aby zrealizować wymogi zgodności (Azure pozwala przechowywać dane inspekcyjne tylko przez maksymalnie 30 dni).
 • Pobieraj bardziej kontekstowe informacje na temat użytkowników, takie jak ich lokalną nazwę wyróżniającą, identyfikatory SID oraz GUID (w Azure wyświetlane są tylko następujące informacje użytkownika: Nazwa oraz Nazwa wyświetlana).
 • Dowiaduj się, skąd pochodzi zmiana — lokalnej usługi AD czy Azure AD.
 • Pobieraj stare i nowe parametry zmian w obiektach Azure AD.

Bez trudu uzyskuj pełen ogląd wszystkich działań Azure AD za pomocą ADAudit Plus

Pobierz bezpłatną wersję próbną

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here