Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji wykonanych na różnych obiektach AD za pomocą narzędzia monitorowania AD ADAudit Plus

Inicjowanie inspekcji zabezpieczeń AD

Uzyskaj informacje o krytycznych zmianach, w tym o tworzeniu, usuwaniu, zmianach uprawnień i innych zmianach dokonanych na użytkownikach, grupach, jednostkach organizacyjnych, komputerach i innych obiektach AD w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmian zasad grupy

Wzmacniaj zabezpieczenia sieci firmy, śledząc wszystkie zmiany dokonane w krytycznych obiektach zasad grupy (GPO), takich jak hasło, blokada konta, przypisanie praw użytkownika i innych zasadach.

Środki zaradcze pozwalające obsługiwać blokady

Unikaj wielokrotnego blokowania kont poprzez prowadzenie inspekcji i diagnozowanie źródeł nieaktualnych poświadczeń, takich jak nieprawidłowe mapowanie napędów, zaplanowane zadania, aplikacje, usługi i inne.

Monitorowanie aktywności związanej z logowaniem pracowników etatowych

Analizuj produktywność zasobów poprzez prowadzenie inspekcji danych dotyczących logowania i wylogowywania, w tym szczegółów dotyczących tego, kto, kiedy i na jak długo się loguje.

Zaawansowane informacje dotyczące zagrożeń i możliwość monitorowania zabezpieczeń Active Directory

Unikanie nadużywania uprawnień

Śledź i przeglądaj akcje prowadzone przez określone konta użytkowników z wysokimi uprawnieniami lub grupy administratorów w przypadku nieuzasadnionych zmian AD, a także wykrywaj nadużycia uprawnień.

Wysyłanie powiadomień o podejrzanych akcjach użytkowników

Wyzwalaj natychmiastowe powiadomienia w postaci wiadomości e-mail/SMS w przypadku wykrycia niebezpiecznych akcji użytkownika, takich jak wielokrotne zmiany w schemacie AD, ról FSMO, zmiany uprawnień na poziomie domeny i inne.

Wykorzystanie uczenia maszynowego do wykrywania zagrożeń

Korzystaj z analizy zagrożeń opartej na UBA, aby wykryć nietypowe zachowania użytkowników, w tym nietypowy czas lub liczbę nieudanych prób logowania, nagły skok blokad lub aktywności związanych z zarządzaniem użytkownikami i wiele innych.

Automatyzacja reakcji na zdarzenia

Przeglądaj i naprawiaj zagrożenia związane z bezpieczeństwem, takie jak zagrożenia ze strony informatorów za pomocą wstępnie zdefiniowanych, zautomatyzowanych reakcji, które mogą spowodować zamknięcie systemu nieuprawnionego pracownika i odłączenie jego sesji.

Zwiększenie wydajności pracowników z użyciem narzędzi do monitorowania w czasie rzeczywistym

 • 1
   
  Wykrywaj luki w zabezpieczeniach

  Natychmiast wykrywaj i usuwaj luki w zabezpieczeniach, np. dotyczące kont użytkowników z hasłami, które nigdy nie wygasają.

  2
   
  Poznaj więcej szczegółów

  Śledź dane logowania określonej grupy lub jednostki organizacyjnej użytkowników z użyciem dodatkowych danych dotyczących nazwy użytkownika, adresu IP, hosta itp.

  Monitor all login data

  Track user login activity
  Log and schedule periodic reports on the complete login audit trail of every AD user in your organization.
  Drill down deeper
  Track the login data of a specific group or OU of users with additional details on username, IP address, host, etc.

 • 1
   
  Szukaj znaków ostrzegawczych

  Monitoruj, kiedy użytkownik włącza, uruchamia ponownie lub wyłącza komputer w celu odfiltrowania godzin aktywnego użytkowania.

  Notify about critical changes

  Szukaj znaków ostrzegawczych
  Configure alert trigger conditions such as new members added or removed from high privileged security groups.

 • 1
   
  Spot security vulnerabilities

  Instantly spot and handle security loopholes such as user accounts with passwords that never expire.

  2
   
  Track password changes

  Keep a close eye on employee password change and reset attempts along with their frequency to spot when rogue users try to take control of your user accounts.

  3
   
  Compliance made easy

  Use the multiple out-of-box reports offered by ADAudit Plus to address the requirements of regulatory mandates including the GDPR, HIPAA, SOX, and more.

  AD monitoring tool

  Spot security vulnerabilities
  Instantly spot and handle security loopholes such as user accounts with passwords that never expire.
  Track password changes
  Keep a close eye on employee password change and reset attempts along with their frequency to spot when rogue users try to take control of your user accounts.
  Compliance made easy
  Use the multiple out-of-box reports offered by ADAudit Plus to address the requirements of regulatory mandates including the GDPR, HIPAA, SOX, and more.

Zachowaj bezpieczeństwo serwerów Active Directory i Windows oraz stacji roboczych, a także zgodność, korzystając z ADAudit Plus

Active directoryFile serverWindows serverWorkstation
Zmiany inspekcji

Odbieraj powiadomienia w czasie rzeczywistym o zmianach zachodzących lokalnie i w Azure Active Directory.

Śledzenie logowania użytkowników

Uzyskaj pełny wgląd w aktywność związaną z logowaniem użytkownika: od nieudanych prób zalogowania się po historię logowania.

 
Rozwiązywanie problemów z blokadami kont

Natychmiast wykrywaj blokady i znajdź ich główną przyczynę, śledząc źródło uwierzytelnienia, które nie powiodło się.

 
Monitoruj użytkowników z uprawnieniami

Uzyskaj skonsolidowane dzienniki inspekcji dotyczące aktywności podejmowanych przez administratora i innych użytkowników z uprawnieniami.

Inspekcja serwerów Windows

Monitoruj lokalne aktywności związane z logowaniem i wylogowywaniem się, zmiany użytkowników lokalnych, grup, praw użytkownika i nie tylko.

Śledź wydajność pracowników

Zobacz, ile czasu pracownicy spędzają przy swoich stacjach roboczych.

 
Inspekcja serwera plików

Prowadź inspekcję dostępu do wszystkich plików na serwerach plików Windows, klastrach trybu failover, NetApp i środowiskach EMC.

 
Inspekcja uprawnień do plików

Prowadź inspekcję wszystkich zmian uprawnień do plików i folderów. Sprawdź, kto, kiedy i skąd dokonał tych zmian.

Monitorowanie integralności plików

Monitoruj i wysyłaj alerty o nieuzasadnionym dostępie do plików lub modyfikacji za pomocą inspekcji zmian w czasie rzeczywistym.

 
Monitorowanie zmian w plikach

Uzyskaj natychmiastowy wgląd we wszystkie modyfikacje i próby uzyskania dostępu do krytycznych plików, które nie powiodły się.

Wymagania dotyczące zgodności

Twórz gotowe raporty dotyczące zgodności z przepisami, takimi jak HIPAA, PCI DSS, RODO i innymi.

Analiza kryminalistyczna

Szybciej badaj zdarzenia związane z bezpieczeństwem, korzystając z przydatnych i dokładnych danych z inspekcji.

Inspekcja serwerów Windows

Prowadź inspekcję i monitoruj wszystkie działania użytkowników w środowisku serwera Windows w czasie rzeczywistym.

Inspekcja urządzeń wymiennych

Monitoruj użycie magazynów wymiennych, takich jak urządzenia USB, i raportuj aktywności związane z plikami.

 
Monitorowanie drukarki

Monitoruj użycie drukarki, aby dowiedzieć się, kto drukował pliki krytyczne w sieci Windows.

 
Inspekcja ADFS

Monitoruj i raportuj udane oraz nieudane próby uwierzytelnienia ADFS w czasie rzeczywistym.

 
Śledzenie procesu inspekcji

Śledź tworzenie i kończenie krytycznych procesów dotyczących zdarzeń i uzyskaj informacje o osobach, które zainicjowały akcje, i o terminie tych akcji.

Monitorowanie integralności plików

Monitoruj i wysyłaj alerty o nieuzasadnionym dostępie do plików lub modyfikacji za pomocą inspekcji zmian w czasie rzeczywistym.

 
Inspekcja stacji roboczych

Prowadź inspekcje, wysyłaj alerty i sporządzaj raporty o krytycznych działaniach użytkowników na stacjach roboczych w czasie rzeczywistym.

 
Monitorowanie logowania i wylogowania

Monitoruj i śledź wszystkie działania związane z logowaniem i wylogowywaniem się użytkowników w celu wykrycia nietypowych sesji użytkowników.

 
Monitorowanie integralności plików

Utrzymaj integralność plików, śledząc zmiany w systemie, plikach programu i innych.

 
Monitorowanie historii logowania użytkownika

Śledź, rejestruj i przechowuj dzienniki inspekcji ze szczegółami dotyczącymi historii logowania wszystkich użytkowników.

 
Śledzenie procesu inspekcji

Śledź tworzenie i kończenie krytycznych procesów dotyczących zdarzeń i uzyskaj informacje o osobach, które zainicjowały akcje, i o terminie tych akcji.

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy pracowników

Mierz wydajność swoich pracowników, śledząc ich czas bezczynności i rzeczywisty czas pracy.

 
Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here