Audyt Netapp Filer

ADAudit Plus pomaga w centralnych inspekcjach, monitorowaniu i raportowaniu w czasie rzeczywistym zmian filtra NetApp udziałów CIFS. ADAudit Plus raportuje i wysyła alerty o każdym możliwym zdarzeniu w Windows i NetApp Filer, tworzeniu plików / folderów, modyfikowaniu i usuwaniu, zmianie uprawnień itd. Administratorzy mogą w łatwy sposób monitorować i przeglądać wstępnie skonfigurowane raporty i raporty okresowe dzięki niezwłocznym powiadomieniom, które mogą być skonfigurowane w przypadku naruszeniu zasad bezpieczeństwa sieciowego oraz dla dostępu do krytycznych obiektów. Alerty zawierają dokładną analizę zdarzeń, co ułatwia szybką ocenę sytuacji dla lepszej obsługi. ADAudit Plus również pozwala organizacjom spełnienie zgodności bezpieczeństwa i potrzeb IT, dzięki funkcji archiwizacji danych, co pozwala na tworzenie raportów historii. Również, raporty mogą być eksportowane do formatów XLS, HTML, PDF i CSV dla przesyłania raportów podczas inspekcji.

Najważniejsze cechy inspekcji plików w NetApp Filer korzystając z ADAudit Plus

 • Monitoruj NetApp Filer w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieciowego i zapewniania zgodności.
 • Kontroluj zmiany w plikach i folderach w Net App dzięki dokładnym i niezawodnym, opartym o filtry możliwościom raportowania inspekcji.
 • Szczegółowa analiza kryminalistyczna zatwierdzonych i niezatwierdzonych zmian w strukturze plików i folderów.
 • Możliwość planowania raportów i alertów przez e-mail w przypadku zmian krytycznych.
 • Spełniaj wymagania zgodności z ustawą SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA, GLBA.
 • Przesyłaj raporty z inspekcji w formatach XLS, CSV, PDF oraz HTML.

Inspekcje pamięci masowych NetApp

Funkcja inspekcji NetApp Filer dostępna jest jako Dodatek.
Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here