Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Raporty inspekcji zarządzania użytkownikami z ADAudit Plus ułatwiają generowanie raportów o akcjach związanych ze zmianą użytkownika w określonym terminie. Produkt został tak zaprojektowany, aby umożliwić intuicyjne wyodrębnianie pożądanych informacji o inspekcji użytkownika z dzienników zabezpieczeń w podglądzie zdarzeń na komputerach kontrolera domeny. Ułatwia również uzyskanie dostępu do odpowiednich danych na potrzeby inspekcji wewnętrznej. Raporty dotyczące zarządzania użytkownikami z programu ADAudit Plus umożliwiają administratorowi, menedżerowi IT, audytorowi IT lub innym osobom korzystającym z aplikacji wykonanie poniższych czynności związanych z inspekcją w czasie rzeczywistym.

Inspekcja akcji zmian użytkowników w czasie rzeczywistym

Zmiany cyklu życia użytkowników, np. utworzenie, usunięcie lub modyfikacja użytkowników. Te zmiany są wyodrębniane i raportowane w odpowiednim terminie z użyciem poniżej wymienionych raportów w ADAudit Plus.

 • Ostatnio utworzeni użytkownicy
 • Ostatnio usunięci użytkownicy
 • Ostatnio zmodyfikowani użytkownicy

Zmiany statusu hasła użytkowników, np. ustawienie lub zmiana hasła, zablokowanie konta lub odblokowanie informacji. Te zmiany są wyszczególnione za pośrednictwem następujących raportów:

 • Użytkownicy, którzy niedawno ustawili hasło
 • Użytkownicy, którzy niedawno zmienili hasło
 • Ostatnio zablokowani użytkownicy
 • Ostatnio odblokowani użytkownicy

Zmiany statusu użytkowników, np. włączenie lub wyłączenie użytkownika w wybranym czasie.

 • Ostatnio włączeni użytkownicy
 • Ostatnio wyłączeni użytkownicy

Inne raporty dotyczące zarządzania użytkownikami

Ostatnia modyfikacja dotycząca użytkowników

Zawiera listę ostatnio zmodyfikowanych właściwości dla wszystkich użytkowników w domenie. Podany jest również czas modyfikacji oraz użytkownik, który dokonał modyfikacji.

Raporty dotyczące działań administracyjnych użytkownika

Raport z działań administracyjnych/związanych z zarządzaniem użytkownika zawiera listę wszystkich działań administracyjnych/związanych z zarządzaniem podjętych przez wybranego użytkownika lub technika na użytkownikach, komputerach lub grupach w domenie. Zawiera różnorodne informacje o akcjach wykonywanych przez użytkowników w formie przejrzystego wykresu kołowego. Akcje związane z zarządzaniem użytkownikami, takie jak zmiana, usuwanie, wyłączanie, włączanie, ustawianie haseł i odblokowywanie konta, akcje związane z zarządzaniem komputerem, takie jak zmiana, usuwanie lub włączanie konta komputera, oraz akcje związane z zarządzaniem grupami wykonywane na grupach dystrybucyjnych i zabezpieczeń są poddawane inspekcji, raportowane i prezentowane w postaci wykresów.

Raporty o historii użytkowników

Raport o historii użytkownika zawiera informacje na temat wszystkich akcji zmiany wykonanych na wybranym użytkowniku w trakcie jego cyklu życia. Raportowane są zmiany dokonane na użytkowniku w trakcie jego cyklu życia.

Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here