Przenoszenie konta użytkownika w Active Directory za pomocą skryptów PowerShell

Czytaj aby dowiedzieć się, jak przenosić użytkownika w Active Directory (AD) za pomocą PowerShell i jak można to łatwiej zrobić za pomocą Active Directory.

Windows PowerShell

Przenoszenie konta użytkownika w AD za pomocą PowerShell:

 • Określ domenę, w której jest użytkownik, który ma zostać przeniesiony.
 • Utwórz i skompiluj skrypt do przenoszenia użytkownika AD między jednostkami organizacyjnymi. Wykonaj skrypt w programie PowerShell.
 • Przykładowy skrypt przenoszenia konta użytkownika w AD
 •  Copied
  C:\PS>Move-ADObject "8d0bbb44-d826-4ed8-3d5c-2c634560pkt32" -TargetPath "OU=Managed,DC=Example,DC=Com"
  Kliknij, aby skopiować cały skrypt
 • Aby zbiorczo przenieść użytkowników AD, należy napisać inny skrypt.

ADManager Plus

Przenoszenie konta użytkownika w Active Directory:

 • Przejdź do obszaru Zarządzanie > Zarządzanie użytkownikami > Przenieś użytkowników.
 • Wybierz użytkowników i jednostki organizacyjne do których mają zostać przeniesione komputery. Można również zaimportować tę listę z pliku CSV. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Zrzut ekranu

Move a User Account in Active Directory using ADManager Plus

» Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny

Chociaż przenoszenie użytkowników AD między jednostkami organizacyjnymi za pomocą natywnych narzędzi, takich jak PowerShell, wygląda na proste, wiąże się z kilkoma ograniczeniami, takimi jak:

 • Skrypt PowerShell można uruchamiać tylko na komputerach, na których zainstalowano rolę Active Directory Domain Services.
 • Wymagany jest nowy skrypt, jeśli ma zostać przeniesionych kilku użytkowników AD.
 • Składnia, parametry i iteracje muszą być prawidłowe. Literówka lub niepoprawna składnia mogą być trudne do zauważenia i skorygowania, zwłaszcza gdy skrypt jest długi.
 • Użytkownika AD można przenieść, tylko wtedy, gdy jest znana azwa wyróżniająca lub identyfikator GUID konta AD.
 • Nie można delegować modyfikacji kont AD ani innych zadań związanych z zarządzaniem kontami AD do techników działu pomocy technicznej.

ADManager Plus umożliwia wykonywanie tych samych zadań za pomocą kilku kliknięć w konsoli internetowej z graficznym interfejsem użytkownika. Dostępne są także opcje przenoszenia kilku użytkowników jednocześnie za pomocą szablonów lub poprzez import pliku CSV..

Przenieś użytkowników zbiorczo do innych jednostek organizacyjnych za pomocą pliku CSV.

  Uzyskaj 30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • Rozpocznij zażądanie, raportowanie i automatyzację AD bez skryptów za pomocą ADManager Plus.
 •  
 • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Zasadami ochrony prywatności.
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie