Import danych do Active Directory

Import AD Users using CSV

Czasami organizacje zatrudniają dużą liczbę pracowników, stażystów lub studentów w tym samym czasie. Dodawanie każdego z nich z osobna w Active Directory jest wyczerpujące, podatne na błędy i uciążliwe, a korzystanie z PowerShell do zbiorowego inicjowania obsługi kont AD jest zbyt skomplikowane, aby mogło być wykorzystane w praktyce. Za pomocą ADManager Plus można importować wartości atrybutów wielu użytkowników z pliku CSV i w kilku kliknięciach utworzyć ich konta użytkowników AD.

Poza tworzeniem użytkownika można użyć opcji importu z CSV do tworzenia i modyfikacji innych obiektów AD. Co więcej, można standaryzować i usprawniać tworzenie i modyfikacje oparte na CSV za pomocą szablonów.

Można nawet konfigurować atrybuty AD i Exchange użytkowników za pomocą tego samego pliku CSV. Opcja importu z CSV jest również dostępna w przypadku zarządzania licencjami usługi Office 365, umożliwiając zbiorcze przypisywanie, usuwanie lub zastępowanie licencji usługi Office 365. Ponadto można wykorzystać to narzędzie do określenia obiektów, dla których powinny być generowane raporty oraz obiektów, na których powinny być wykonywane automatyczne zadania AD.

Tworzenie i modyfikowanie obiektów AD

Następujące obiekty Active Directory mogą być zbiorczo tworzone i modyfikowane za pomocą opcji importu z CSV narzędzia ADManager Plus:

 • Użytkownicy
 • Komputery
 • Grupy
 • Kontakty
 • Jednostki organizacyjne

Korzystając z jednego pliku CSV, można zrobić o wiele więcej niż tylko stworzyć lub zmodyfikować obiekt o standardowych atrybutach. Można:

 • określić jednostkę organizacyjną, w której ma się znajdować dany obiekt;
 • skonfigurować atrybuty Exchange w tym samym czasie co atrybuty AD;
 • skonfigurować właściwości takie jak usługi terminalowe, atrybuty kontaktów i inne.

Podczas importowania danych z CSV, można również:

 • wybrać atrybuty używane do lokalizacji obiektów w AD oraz atrybuty do modyfikacji (spośród tych wymienionych w pliku CSV) podczas modyfikacji;
 • zdecydować, czy podczas modyfikacji dodawać, czy nadpisywać atrybuty o wielu wartościach; można również zdecydować się, czy wartość atrybutu w AD ma zostać wyczyszczona czy też nie, jeśli jego wartość w pliku CSV jest pusta;
 • uzyskać podgląd wartości atrybutów obiektów przed wykonaniem zarządzania. Można modyfikować żądane atrybuty nawet po ich zaimportowaniu, aby zapewnić, że obiekty są tworzone lub modyfikowane według potrzeb.

Automatyzacja zadań AD

Opcja importu z CSV do ADManager Plus rozszerza również inne ważne funkcje ADManager Plus, takie jak automatyzacja. Użyj wstępnie zdefiniowanego raportu lub pliku CSV, aby określić obiekty, na których poszczególne zadania AD (takie jak czyszczenie AD oraz inicjowanie obsługi użytkowników) powinny być wykonywane automatycznie. Aby dowiedzieć się więcej na temat automatyzacji, kliknij tutaj.

Generowanie raportów

Generuj raporty, które zawierają wszystkie szczegóły dotyczące użytkowników lub komputerów określonych w pliku CSV. Podczas gdy zwykłe raporty ADManager Plus wyświetlają listę kont, które spełniają określone kryteria (np. nieaktywne, zablokowane lub ostatnio zmodyfikowane), raporty generowane za pomocą importu z CSV wyświetlają wszystkie szczegóły dotyczące obiektów, które zostały określone w pliku CSV. Można również dostosować raporty, aby wyświetlały tylko wymagane szczegóły.

Zarządzanie Office 365

Dzięki opcji importu pliku CSV w narzędziu ADManager Plus zarządzanie licencjami w pakiecie Office 365 oraz inicjowanie obsługi użytkowników jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Niezbędne dane można łatwo zaimportować z pliku CSV, dzięki czemu można zbiorczo przypisać lub usunąć licencje Office 365. Można również zbiorczo tworzyć konta użytkowników — jednocześnie w AD i Office 365. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji ADManager Plus w zakresie zarządzania i tworzenia raportów Office 365, kliknij tutaj.

Tworzenie plików CSV: Tworzenie i poprawna konfiguracja pliku CSV jest bardzo łatwa. Pierwszy wiersz pliku CSV (tj. nagłówek) powinien zawierać nazwy atrybutów LDAP zdefiniowane w Active Directory, a kolejne wiersze powinny mieć odpowiadające im wartości. Przykład:

imię,inicjały,nazwisko,stanowisko,dział,nr kontrolny konta użytkownika
John,M,Martin,Starszy analityk,Dział Sprzedaży,512
Sally,R,Jones,Analityk,Dział Sprzedaży,512
Bill,D,Williams,Kierownik Sprzedaży,Dział Sprzedaży,512

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here