Monitorowanie baz danych

Różne organizacje polegają dziś na intuicyjnym monitorowaniu baz danych w celu zapewnienia optymalnej wydajności ich aplikacji krytycznych dla działalności firmy. Podczas gdy większość narzędzia monitorujących bazy danych generują powiadomienia w przypadku problemów z wydajnością, to idealne narzędzie monitorujące bazy danych nie tylko wysyła alerty, ale zapewnia również wyczerpujący wgląd w przyczyny źródłowe problemów i pomagają w szybkim ich rozwiązaniu.

Applications Manager to monitor baz danych wybierany przez tysiące administratorów do wszystkich zadań związanych z zarządzaniem wydajnością baz danych oraz do zapewnienia ciągłości dostarczania usług biznesowych.

 • Rozpocznij monitorowanie baz danych w kilka minut. Automatycznie odnajduj, kategoryzuj i rozpocznij monitorowanie swoich magazynów danych RDBMS, NoSQL, przechowywanych w pamięci, rozproszonych i big data.
 • Dogłębne kolekcjonowanie metryk zapewnia wyczerpujące monitorowanie baz danych. Rozwiązuj problemy szybciej dzięki wglądowi na poziom kodu.
 • Oprogramowanie monitorujące bazy danych pozwala na dokonywanie poinformowanych decyzji dzięki inteligentnej analityce.

 

 

Monitorowanie baz danych w czasie rzeczywistym

Database Performance Monitoring Tools
MS SQL Database Monitoring
SQL Database Monitoring
 Oracle Database Monitoring
 
 
 
 

Applications Manager oferuje głęboki wgląd w główne wskaźniki wydajności baz danych, co zapewnia zrozumienie przez administratorów stanu wydajności ich baz danych w każdej chwili, umożliwia im dostrojenie baz danych w oparciu o otrzymany wgląd oraz wykrywanie wszelkich anomalii baz danych zanim będą mieć one wpływ na użytkowników. Monitoruj atrybuty baz danych mające krytyczny wpływ na działania biznesowe oraz wizualizuj je na dostosowanym do swoich potrzeb pulpicie nawigacyjnym.

 • Wykorzystanie CPU
 • Użycie pamięci
 • Statystyki połączeń
 • Szczegóły pamięci podręcznej buforów
 • Wydajność zapytań
 • Pule zasobów
 • Sesje użytkownika
 • Szczegółowe informacje o blokadach
 • Błędy użytkowników i systemu

 


 

Applications Manager automatycznie odnajduje bazy danych wywoływane przy pomocy następujących technologii:

DB Technologies Monitor
 

Zagłębiaj się do instrukcji języka SQL w celu monitorowania wywołań baz danych

Wykonaj głęboką analizę tego, jak wydajna jest reakcja bazy danych dla indywidualnych transakcji sieci Web. Śledź czas odpowiedzi baz danych do wykonywania transakcji w tle w aplikacjach, tych które są uruchamiane w wątkach w tle. Monitor wydajności baz danych może wskazać powolne instrukcje języka SQL, które przeszkadzają w uzyskaniu optymalnej wydajności aplikacji oraz pozwalają użytkownikom na analizowanie śladów błędów i rozwiązywanie problemów z wydajnością bazy danych zanim będą mieć wpływ na działalność. Uzyskaj szczegółowe metryki wydajności w celu zidentyfikowania powolnych wywołań baz danych, wykorzystania baz danych oraz ogólnej wydajności baz danych, opatrzone szczegółową reprezentacją w formie wykresów i tabel.

Database Performance Monitoring Tools
MS SQL Database Monitoring
 
 
 

Zaawansowana analityka dla wyczerpującego zarządzania wydajnością baz danych

Applications Manager oferuje wiele opcji analityki pozwalających na mierzenie i śledzenie wykorzystania baz danych, jak również trendów wydajności baz danych. Podczas gdy raporty planowania wydajności pozwalają administratorom na zrozumienie statystyk wykorzystania baz danych oraz na planowanie modernizacji zasobów, to raporty prognozowania wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego w celu przewidywania trendów wykorzystania baz danych w przewidywalnej przyszłości. Raporty można dostosowywać do potrzeb, co oznacza że administratorzy mogą tworzyć i planować własne raporty, decydując również, czy chcą je wyeksportować do formatu PDF lub CSV albo publikować na zewnętrznym pulpicie nawigacyjnym.

Monitor Database Forecast Reports

Wspierane technologie baz danych: