Monitorowanie serwów w chmurze

Czym jest monitorowanie chmury?

Chociaż wiele organizacji nadal polegają na natywnym podejściu magazynowania danych we własnych centrach danych, to jednak firmy stopniowo coraz częściej zaczynają korzystać z usług w chmurze. W naturalny sposób doprowadziło to do powstania narzędzi monitorujących chmurę, które pozwalają na obserwowanie kondycji, wydajności i dostępności usług w chmurze. Niezależnie od tego, czy korzysta się ze środowiska publicznego, prywatnego czy hybrydowego, to kluczem dla osiągnięcia wszystkich celów monitorowania chmury jest holistyczne podejście z kompletną widocznością wydajności aplikacji. Jednakowoż, monitorowanie chmury stanowi wyzwanie dla dużych organizacji a znalezienie rozwiązań do monitorowania chmury zapewniających wsparcie dla identyfikacji pojawiających się wad i rozwiązania problemów z nimi zanim staną się poważnymi problemami nie jest łatwe.

W jaki sposób monitorować usługi w chmurze?

Applications Manager to wiodący dostawca usług monitorowania wykorzystania chmury, zapewniający skuteczne rozwiązanie do monitorowania i zarządzania wydajnością chmury. System monitorowania chmury Applications Manager zapewni pełen wgląd w kondycję i dostępność całej infrastruktury chmury. Usługi monitorowania chmury Applications Manager obejmują:

Dzięki możliwościom Applications Manager możesz:

 
 • Uzyskać holistyczny wgląd we wszystkie warstwy aplikacji lokalnych i w chmurze, oraz automatycznie korelować wydarzenia przez mapowanie wzajemnych zależności pomiędzy aplikacjami, usługami, procesami i składnikami chmury.
 • Zapewnić bezproblemowe monitorowanie chmury przez śledzenie i rozwiązywanie problemów z kondycją aplikacji w chmurze. Zapewnij sobie widoczność wszystkich swoich połączonych infrastruktur IaaS, DBaas i SaaS.
 • Zapewnienie płynnego monitorowanie aplikacji w chmurze przez otrzymywanie natychmiastowych alertów, kiedy wartości wydajności w czasie rzeczywistym wykraczają poza zdefiniowany przez użytkownika zestaw wartości bazowych. Przechodź do szczegółowych informacji o przyczynach źródłowych problemów oraz automatyzuj działania naprawcze.
 • Odczaruj kwestie związane z monitorowaniem wydajności chmury przez wizualizację trendów wykorzystania i wzrostu, analizowanie statystyk wydajności oraz planowanie wydajności dzięki raportom opartym o maszynowe uczenie się.
 

Wykorzystaj najlepsze rozwiązania z zakresu monitorowania chmury AWS

Cloud Monitoring - ManageEngine Applications Manager
Cloud Server Monitoting - ManageEngine Applications Manager
 
 
 

 

Dzięki możliwościom monitorowania chmury Applications Manager możesz zapewnić niezawodne monitorowanie szerokiej gamy centralnych usług AWS. Uzyskaj bezproblemowe monitorowanie chmury AWS przez:

 • Proaktywne monitorowanie poziomów usług, procesów pracujących w środowisku AWS, oraz kosztów wdrożeń AWS. Unikaj płacenia za dodatkowe metryki w CloudWatch i zapewnij sobie efektywne kosztowo monitorowanie instancji w chmurze.
 • Śledzenie krytycznych metryk monitorowania chmury AWS, takich jak wykorzystanie CPU, ruch sieciowy, żądania ograniczane, opóźnienie, przepustowość, repliki odczytu, kondycja, liczba abonamentów etc.
 • Rozwiązywanie anomalii wydajności przez widok pulpitu pokazujący listę błędów systemu, błędów użytkownika, żądań zakończonych niepowodzeniem etc.
 • Zabezpieczanie swoich danych przez przechowywanie ich albo w centrum danych danych, albo w samym AWS. Przechowywanie danych przez dłuższe okresy czasu może pomóc w analizie historycznej.
 • Obsługiwane usługi Amazon Web Services obejmują:  
  1. Amazon EC2
  2. Amazon RDS
  3. Amazon ELB
  4. Usługi Amazon S3, EBS & SNS
  5. Dynamo DB
  6. Aurora
  7. Rozliczenia AWS
  Przeczytaj więcej o monitorowaniu chmury AWS.
 

Bezproblemowo monitoruj swoje usługi Azure

Automatycznie odkrywaj i monitoruj swoje aplikacje Azure w różnych lokalizacjach geograficznych wraz z ich instancjami roli. Dzięki zapewnianym przez nas możliwościom monitorowania chmury możesz śledzić krytyczne metryki Azure, takie jak:

Maszyny wirtualne: Automatycznie odkrywaj i monitoruj komunikację sieciową pomiędzy maszynami wirtualnymi. Śledź kluczowe metryki, takie jak liczba procesów/wątków, .Net CLR, sieciowe etc. Uzyskuj powiadomienia, kiedy wystąpi nagły wzrost wykorzystania pamięci. Upewnij się, że VM pracują bezproblemowo, bez jakichkolwiek zakłóceń.

Cloud Monitoring Tool - ManageEngine Applications Manager

Konta magazynów: Uzyskaj dogłębny wgląd w szczegóły konfiguracji kont magazynów Azure. Zapobiegaj nieplanowanym przestojom śledząc statystyki dla kluczowych metryk, takich jak bloby, tabele, pliki i kolejki. Minimalizuj przestoje otrzymując powiadomienia o błędach przez diagnostyczne dzienniki infrastruktury.

Cloud Monitoring Solution - ManageEngine Applications Manager

Bazy danych SQL: Śledź kluczowe metryki wydajności, takie jak wykorzystanie DTU, wykorzystanie R/W, szczegóły blokad, zablokowane zapytania etc. Bezproblemowo śledź wszystkie dane pozyskiwane z bazy danych przez indywidualne zapytania SQL. Zapewnij bezproblemowe funkcjonowanie swoich baz danych monitorując wszystkie kluczowe transakcje bazodanowe.
Przeczytaj więcej o usługach Azure.  

Cloud Monitoring Service - ManageEngine Applications Manager
 

Uzyskaj maksymalną wydajność swoich aplikacji Office 365

Zapewnij sobie dający się wykorzystać wgląd w jakość każdej sesji Office 365, w tym opóźnienie, czas reakcji, poziomy retransmisji etc. Zapewnij wysoki czas pracy Office 365 i generuj raporty SLA. Dzięki oprogramowaniu monitorującemu chmurę Application Manager możesz monitorować krytyczne usługi Office 365, takie jak:

Exchange online: Zapewnij optymalną wydajność Microsoft Exchange przez monitorowanie kondycji usługi, łączności punktów końcowych, czasu odpowiedzi, statystyk skrzynek pocztowych etc.

Cloud Monitoring Software - ManageEngine Applications Manager

SharePoint online: Analizuj kondycję i dostępność indywidualnych serwerów Sharepoint. Śledź istotne metryki takie jak statystyki witryn, błędy aplikacji etc.

Cloud Application Monitoring - ManageEngine Applications Manager

Skype dla firm online Odfiltruj głównych użytkowników Skype w oparciu o różne czynniki, takie jak czas trwania czatów, rozmów audio/wideo etc.
Przeczytaj więcej o monitorowaniu Office 365.  

Cloud Monitoring System - ManageEngine Applications Manager
 
 

W łatwy sposób monitoruj swoje maszyny wirtualne

Dzięki możliwościom monitorowania wirtualizacji Applications Manager możesz:

 • Uzyskaj pełen wgląd w wydajność kluczowych składników wirtualnej infrastruktury, takich jak wykorzystanie CPU, wykorzystanie dysków i sieci etc.
 • Zarządzaj VMware oraz Hyper-V z tej samej konsoli. Wydajnie planuj wydajność oraz zarządzaj dużą liczbą VM.
 • Automatyzuj inicjowanie obsługi zasobów w środowiskach wirtualnych w celu zwiększenia efektywności operacji.
 • Śledź wzajemne zależności między różnymi częściami aplikacji VM, zapobiegawczo wykrywaj, diagnozuj i naprawiaj problemy zanim będą one mieć wpływ na użytkownika końcowego.
 • Obsługiwane monitory wirtualizacji obejmują: VMWare ESX/ESXi, Hyper-V, Citrix Hypervisor, Citrix Virtual apps, VMware Horizon view, Docker, etc.
Tutaj możesz przeczytać więcej o monitorowaniu wirtualizacji.  

 

Hybrid Cloud Monitoring - ManageEngine Applications Manager
 
 

Uzyskaj ciągłe monitorowanie kontenerów

Aktywnie monitoruj wszystkie poziomy usług wdrożeń Dockera, w tym klastry kontenerów, indywidualne klastry etc. Przyśpiesz wykrywanie problemów i rozwiązuj je zanim będą mieć wpływ na użytkowników końcowych. Możesz również:

 • Śledzić kluczowe metryki, takie jak pamięć podręczną, liczbę wykrytych błędów stron, szczegóły wykorzystania pamięci itd.
 • Zapewnić prawidłową łączność między kontenerem a powiązanym z nim hostem, identyfikując i eliminując dla transakcji wąskie gardła w ruchu sieciowym. Wyzwalać odpowiednie działania kontenerów, takie jak start/stop/restart.
 • Dzięki raportom konfiguracji wyświetlać istotne szczegóły kontenerów, takie jak adres IP, nazwa ścieżki, nazwa hosta etc.
 • Tutaj możesz przeczytać więcej o monitorowaniu kontenerów.

 

What is Cloud Monitoring? - ManageEngine Applications Manager