Monitorowanie maszyn wirtualnych

Czym jest monitor maszyn wirtualnych?

Monitor maszyn wirtualnych to oprogramowanie zarządzające operacją zwirtualizowanego środowiska pracującego na hoście fizycznym. Monitorowanie maszyn wirtualnych pokazuje wykorzystanie zasobów oraz wydajność, tak że można upewnić się, że maszyny wirtualne obsługują aplikacje.

Zapewnij długi czas pracy oraz najwyższą wydajność maszyn wirtualnych gości

Ponieważ wiele firm polega na dostępności serwerów wirtualnych, to korzystanie z narzędzia do monitorowania maszyn wirtualnych jest ekstremalnie istotne. Narzędzie monitorowania VM w ManageEngine Applications Manager zapewnia wiele różnych metryk pozwalających na monitorowanie serwerów maszyn wirtualnych oraz ich maszyny wirtualnych gości, pomagając w upewnieniu się, że przez cały czas prawidłowo pracują. Applications Manager łączy się z serwerami maszyn wirtualnych przez API i ustala ich kondycję, jak również wydajność hostujących ich serwerów i odpowiadających im maszyn wirtualnych.

Dzięki gotowym raportom, widokom graficznym, alarmom, progom oraz wszechstronnemu zarządzaniu błędami, administratorzy mogą maksymalizować czas pracy serwerów VM przy pomocy oprogramowania do monitorowanie maszyn wirtualnych Applications Manager, oraz zapewnić że maszyny wirtualne goście będą pracować z maksymalną wydajnością.

Niektóre z metryk maszyn wirtualnych zapewniane przez narzędzie do monitorowania maszyn wirtualnych Applications Manager obejmują:

Dostępność, kondycja i wykorzystanie CPU

Monitoruj wydajność maszyn wirtualnych, w tym aktualną dostępność oraz kondycję maszyn wirtualnych. Rozwiązuj problemy w oknie analizy przyczyn źródłowych (RCA). Ustal, jaka część mocy CPU serwera VM jest zużywana przez każdą z maszyn wirtualnych oraz która maszyna wirtualna zużywa więcej mocy CPU.

Zidentyfikuj również szczegółowe informacje sprzętowe o serwerze maszyny wirtualnej przy pomocy monitorowania sprzętu, co pozwala na minimalizowanie przestojów serwerów spowodowanych przez wadliwy element sprzętu.

Dostępność, kondycja i wykorzystanie CPU - ManageEngine Applications Manager

Użycie pamięci

Unikaj problemów powodowanych przez skończenie się maszynie wirtualnej dostępnej pamięci. Uzyskuj powiadomienia kiedy wykorzystanie pamięci jest wysokie albo kiedy dostępna pamięć staje się niebezpiecznie niska. Pokazane metryki obejmują zużytą pamięć, aktywną pamięć, zapas pamięci, udostępniana pamięć, przydzielona pamięć, zarezerwowana pamięć etc.

Użycie pamięci - ManageEngine Applications Manager

Główne maszyny wirtualne

Zobacz omówienie maszyn wirtualnych, które zużywają najwięcej zasobów i podejmuj niezbędne działania przy użyciu naszego oprogramowania do zarządzania VM. Pokazane metryki obejmują serwery najbardziej zużywające moc CPU, najbardziej zużywające pamięć, najbardziej zużywające wejścia/wyjścia dysku oraz historię kondycji dla każdej z maszyn wirtualnych.

Główne maszyny wirtualne - ManageEngine Applications Manager

Narzędzie do monitorowania wydajności maszyn wirtualnych ManageEngine Applications Manager zapewnia również gotowe raporty, które pomagają w analizowaniu ogólnej wydajności maszyn wirtualnych i pomagają w planowaniu wydajności.

Korzyści wykorzystywania monitora maszyn wirtualnych Applications Manager:

  • Zapewnij długi czas pracy oraz najwyższą wydajność maszyn wirtualnych na serwerach wirtualnych.
  • Uzyskaj wgląd w wydajność środowiska wirtualnego; lokalizuj i rozwiązuj problemy zanim będzie to miało wpływ na użytkowników końcowych.
  • Planuj wydajność i dokonuj świadomych decyzji o alokacji maszyn wirtualnych na hostujących serwerach.
  • Zarządzaj zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi elementami infrastruktury IT z pojedynczej konsoli.
  • Łatwe do skonfigurowania i zarządzania bezagentowe rozwiązanie do monitorowania.

Obsługiwane aplikacje