Czym jest monitorowanie serwerów?

Monitorowanie serwerów to proces monitorowania wszystkich zasobów systemowych powiązanych z serwerem w celu zrozumienia, w jaki sposób wykorzystuje on zasoby systemowe i zoptymalizowania ich w celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownikom końcowym. Zapewnia to, że serwer jest zdolny do hostowania aplikacji, zapewniając wystarczające dane związane z wydajnością systemu i pomaga w zrozumieniu operacji systemowych.

Podczas gdy większość narzędzi do monitorowania serwerów zapewniają monitorowanie w czasie rzeczywistym i generują powiadomienia w przypadku problemów z wydajnością, to narzędzie obserwacyjne takie jak Applications Manager zapewnia również wyczerpujący wgląd w przyczyny źródłowe problemów i pomaga w szybkim ich rozwiązaniu.


 

Monitorowanie kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym

Metryki takie jak wykorzystanie CPU i wykorzystanie przestrzeni dyskowej to krytyczne atrybuty pozwalające na ekstrapolację obciążenia procesorów pracą i ocenę całkowitego wykorzystania pamięci serwerów. Możesz zrozumieć obciążenie serwerów pracą śledząc parametry takie jak ruch sieciowy, wykorzystanie i liczba pakietów wysłanych/odebranych przez interfejs sieciowy.

Monitorowanie wydajności serwerów Applications Manager zapewnia dokładne monitorowanie serwerów w czasie rzeczywistym dla takich istotnych metryk jak:

  • Użycie pamięci
  • Wejście/wyjście dysku
  • Adaptery i interfejsy sieciowe
  • Kondycja sprzętu
  • Zaplanowane zadania
  • Błędy dziennika systemowego
  • Dzienniki zdarzeń etc.

 

Server Memory Monitoring & Utilization tool
 
Server Monitoring & Disk Utilization
 
 
 

Łatwe zarządzanie błędami

Funkcje monitorowania serwerów Applications Manager pozwalają na obserwowanie wszystkich nieprawidłowości występujących w infrastrukturze serwerów. Narzędzie do monitorowania serwerów i aplikacji pozwala na ustawianie progów granicznych dla istotnych parametrów, które są ważne dla utrzymania długiego czasu pracy serwerów oraz do uzyskiwania natychmiastowych powiadomień w przypadku naruszenia tych progów. Ponadto umożliwia automatyzację działań naprawczych, takich jak uruchomienie lub wyłączenie serwera czy przejść do szczegółów w celu ustalenia przyczyn źródłowych problemu, ich zrozumienia i dogłębnego rozwiązania.

Server Monitoring for alarm report
 
Monitor Server Alarms
 
 
 

 

Inteligentna analityka atrybutów wydajności serwerów

Monitor wydajności serwerów Applications Manager oferuje wiele różnych funkcji analitycznych pozwalających na mierzenie i śledzenie wykorzystania zasobów serwera oraz trendów wydajności. Podczas gdy raporty Analizy trendów pozwalają administratorom na zrozumienie trendów wydajności różnych parametrów serwera, to Raporty prognozowania wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania wykorzystania przestrzeni dyskowej serwerów. Monitor aplikacji i serwera pozwala na odpowiednie zaplanowanie rozłożenia obciążeń i alokacji zasobów przez dostarczenie raportów planowania wydajności, które ułatwiają administratorom identyfikację serwerów, które są nadmiernie lub niewystarczająco wykorzystywane. Ponadto możesz tworzyć własne raporty i planować automatyczne generowanie raportów w ustawionych interwałach.

 
Inteligentna analityka atrybutów wydajności serwerów
 
Inteligentna analityka atrybutów wydajności serwerów
 
 
 

Czy chcesz monitorować serwery wraz z urządzeniami sieciowymi?

Wypróbuj OpManager - kompleksowe rozwiązanie do monitorowania sieci i serwerów.

Applications Manager oferuje wszechstronną usługę monitorowanie serwerów dla następujących rodzajów serwerów: 

Uniwersalne narzędzie do monitorowania serwerów

Applications Manager zapewnia kompletną usługę monitorowanie serwerów dla następujących rodzajów serwerów:

 

Monitor wydajności serwera Applications Manager to rozwiązanie do monitorowania wydajności serwerów preferowane przez tysiące administratorów na całym świecie. Podczas gdy większość monitorów serwerów zapewnia statystyki wydajności infrastruktury serwerów, to narzędzie do monitorowania serwerów Applications Manager umożliwia użytkownikom uzyskanie pełnej widoczności wydajności serwerów i kompletnego monitorowania serwerów przedsiębiorstwa dzięki swoim niezawodnym funkcjom monitorowania, alarmowania i analityki. Jego łatwość obsługi i korzystna cena powoduje, że Applications Manager jest najlepszym dostępnym na dziś narzędziem do monitorowania serwerów.

Zobacz w jaki sposób Applications Manager może spełnić Twoje wymagania dotyczące monitorowania serwerów.