Raporty aktywności Microsoft 365

Wzmocnij zabezpieczenia swojej organizacji monitorując wszystkie działania administratorów w środowisku Microsoft 365 dzięki raportom aktywności M365 Manager Plus. Raporty te zapewniają również szczegółowe informacje o wszystkich zmianach wykonywanych w obiektach archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym przez administratorów programu Exchange.

W raportach aktywności uwzględnione są następujące dwie kategorie:

Raporty aktywności administratorów

Microsoft 365 pozwala Tobie, administratorowi globalnemu na zapewnienie użytkownikom praw administracji dla indywidualnych produktów. Może to czasem mieć negatywny wpływ na zabezpieczenia organizacji. W związku z tym istotne jest monitorowanie tych dysponujących wysokimi uprawnieniami użytkowników. Raporty aktywności administratorów w M365 Manager Plus pomagają zwalczyć ten problem, zapewniając widok z lotu ptaka na wszystkie działania administratorów w ekosystemie Microsoft 365. Raporty te pozwalają również na spełnienie najściślejszych wymagań zgodności infrastruktury IT z przepisami, takimi jak PCI DSS (wymaganie 10.2.2) czy ISO 27000 (wymaganie A.12.4.3).

Raporty w tej kategorii obejmują:

Działania administratorów Exchange:

Działania administratorów Exchange:

Uzyskaj omówienie wszystkich działań administratorów w środowisku Exchange Online, w tym informacje o tym, kto przeprowadził jaką operację i kiedy, stan operacji, zmodyfikowane obiekty i wiele innych.

Działania administratorów Azure:

Działania administratorów Azure:

Uzyskaj cenne dane o wszystkich działaniach przeprowadzanych przez administratorów przy zarządzaniu Azure Active Directory organizacji. M365 Manager Plus w ciągły sposób monitoruje, przeprowadza inspekcje i przygotowuje raporty z działań administratorów Azure, pomagając w zapewnieniu integralności i bezpieczeństwa usług katalogowych organizacji.

Uwaga: Dzięki raportowi ról administracyjnych w M365 Manager Plus możesz spojrzeć na wszystkich użytkowników, którym przydzielono role administracyjne w różnych usługach Microsoft 365.

Raporty aktywności archiwizacji

Normy branżowe wymagają zachowywania informacji przechowywanej elektronicznie (ESI), w tym e-maile, w szczególności kiedy występuje ryzyko postępowania sądowego. Bardzo pomocna jest w tej sytuacji archiwizacja, w związku z postępowaniem sądowym lub archiwizacja miejscowa, przechowująca e-maile bezterminowo lub przez określony okres. Te obiekty archiwizacji zapobiegają jakimkolwiek zmianom w zachowanych e-mailach, ponieważ dowolna manipulacja przy ich konfiguracji może spowodować niekorzystne skutki prawne. W związku z tym istotne jest monitorowanie każdej zmiany dokonywanej w obiektach archiwizacji przez administratorów programu Exchange. Raporty aktywności archiwizacji M365 Manager Plus rozwiązują te kwestie, przedstawiając szczegółowe informacje o wszystkich działaniach dotyczących obiektów archiwizacji w środowisku Exchange Online.

Raporty w tej kategorii obejmują:

Działania archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym:

Działania archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym:

Uzyskaj pełną widoczność wszystkich zmian dokonanych w archiwizacji, w związku z postępowaniem sądowym elementów skrzynek pocztowych. W oparciu o te dzienniki inspekcji, możesz ustalić administratora programu Exchange odpowiedzialnego za zmiany oraz dokonać przemyślanej decyzja o tym, czy zachować daną zmianę, czy też nie.

Działania archiwizacji miejscowej oraz eDiscover:

Działania archiwizacji miejscowej oraz eDiscover:

Zidentyfikuj wszystkie zmiany dokonane w obiektach archiwizacji miejscowej, w tym informacje o zmianie, administratora odpowiedzialnego za zmianę, zmienione parametry, stan zmiany i wiele innych. Raport ten pokazuje również szczegółowe informacje o wszystkich wyszukiwaniach eDiscovery archiwizacji miejscowej, pozwalające na wyszukiwanie treści w skrzynkach pocztowych Exchange.

Ważne funkcje raportowania z M365 Manager Plus:

Dostosuj

Utwórz własne dostosowane raporty, przycinając je przy pomocy wbudowanych filtrów M365 Manager Plus. Raport ten możesz również zapisać wraz z innymi skonfigurowanymi wstępnie raportami.

Planowanie i eksportowanie

Automatycznie wygeneruj raport o określonej godzinie, w określonym dniu, tygodniu czy miesiącu i eksportuj go do różnych formatów, takich jak CSV, XLS, PDF czy HTML. Może być on również przesłany do skrzynki odbiorczej.

Osadzanie

Możesz w łatwy sposób udostępniać informacje innym zespołom osadzając raport o modyfikacjach plików w stronie sieci Web lub w witrynie typu Wiki.

Deleguj

Bezpiecznie deleguj zadania raportowania Microsoft 365 technikom pomocy technicznej i personelowi IT, bez konieczności dawania im pełnego dostępu do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365.