Zarządzanie licencjami Microsoft 365

Brak prawidłowego zarządzania licencjami Microsoft 365 może znacznie podnieść koszty stałe firmy. Przed przypisaniem pracownikom licencji należy zrozumieć wymogi użytkownika, monitorować nieaktywnych użytkowników i nieużywane licencje Microsoft 365, aby zoptymalizować zarządzanie licencjami. Poszczególni pracownicy inaczej korzystają z usług i aplikacji Microsoft 365, zależy to od charakteru ich pracy, niektórzy mogą zresztą w ogóle nie używać pakietu Microsoft 365.

Na przykład, dział finansowy może nie potrzebować usługi Skype dla Firm w takim samym zakresie, jak usługi Exchange Online czy OneDrive dla Firm. Dział wsparcia personelu w dużej mierze polega na usłudze Skype dla Firm, ponieważ musi komunikować się z klientami, ale prawdopodobnie nigdy nie będzie używał narzędzi takich jak Power BI.

M365 Manager Plus, w przeciwieństwie do centrum administracyjnego Microsoft 365, pozwala zbiorczo dodawać, usuwać i zmieniać licencje Microsoft 365 bez konieczności korzystania ze skryptów PowerShell.

Zarządzanie licencjami Microsoft 365 za pomocą M365 Manager Plus

Dzięki oferowanej w M365 Manager Plus funkcji raportów o licencjach, administratorzy mogą znajdować nieaktywne skrzynki pocztowe, stare licencje Microsoft 365, nielicencjonowanych użytkowników oraz inne informacje za pomocą jednego kliknięcia.Raporty tego typu pomagają skutecznie zarządzać licencjami Microsoft 365.

Przypadek użycia 1: usuwanie licencji nieaktywnych użytkowników Microsoft 365

Nieaktywni użytkownicy pakietu Microsoft 365 zajmują licencje Microsoft 365, co podnosi koszty prowadzenia działalności. Za pomocą dostępnego w M365 Manager Plus modułu zarządzania raportami o nieaktywnych skrzynkach pocztowych, administratorzy mogą identyfikować konta nieaktywnych użytkowników i usuwać ich licencje.

  • Przejdź do zakładki Reports tab → General Mailbox reports → Inactive Mailboxes. Eksportuj Inactive Mailboxes Report z M365 Manager Plus w postaci pliku CSV.
  • Przejdź do zakładkiManagement tab → License Management → License Modification. Załaduj plik CSV, aby usunąć nieaktywnych użytkowników licencji Microsoft 365 za pomocą jednego kliknięcia.

Przypadek użycia 2: dodawanie licencji Microsoft 365 do użytkowników bez licencji

Administratorzy mogą znajdować użytkowników Microsoft 365, którzy nie mają aktywnej licencji, za pomocą Unlicensed Users Report. Za pomocą funkcji filtrowania zaawansowanego można łatwo identyfikować użytkowników według stanowiska, działu, miasta i innych atrybutów, a następnie dodawać licencje Microsoft 365, których potrzebują.

  • Przejdź do zakładki Reports tab → License Reports → Unlicensed Users. Eksportuj Unlicensed Users Report z M365 Manager Plus w postaci pliku CSV.
  • Załaduj plik CSV do modułu License Modification, aby przypisać wymagane licencje.

Jak widać na powyższym obrazie, administratorzy mogą również włączać lub wyłączać usługi oferowane w ramach licencji Microsoft 365, wybierając te usługi, których naprawdę potrzebują pracownicy.

Zbiorcze tworzenie użytkowników z licencjami

Po rozpoczęciu sezonu rekrutacji, administratorzy muszą w tym samym czasie założyć konta dla wielu pracowników. W przeciwieństwie do natywnych rozwiązań Microsoft 365, które zmuszają administratorów do zakładania kont użytkownika i przypisywania do nich licencji indywidualnie, M365 Manager Plus pozwala administratorom jednocześnie, w sposób zbiorczy zakładać konta użytkownika oraz dodawać licencje Microsoft 365 do nowych kont.

Zbiorcze usuwanie licencji Microsoft 365

W sytuacji, gdy należy zbiorczo usunąć licencje Microsoft 365 pracowników opuszczających organizację albo aktualnych pracowników, którzy nie potrzebują już licencji, administratorzy mogą utworzyć plik CSV z nazwami tych użytkowników oraz załadować go na stronie License Modification . M365 Manager Plus analizuje plik CSV oraz usuwa licencje Microsoft 365 tych użytkowników, aby stare licencje mogły zostać przypisane do użytkowników, którzy ich potrzebują.

M365 Manager Plus License Reports

 • License Details
 • License by Service
 • Licensed Users by Service Status
 • Licensed Users
 • Unlicensed Users
 • Licensed Mailboxes
 • Unlicensed Mailboxes
 • Soon to Expire Licenses
 • Recently Modified Licenses
 • Licensed Groups
 • Groups Without Licenses
 • Licensed Group Members
 • Stale Microsoft 365 Licenses

Rozwiązanie do raportowania, audytu, zarządzania i monitorowania w Microsoft 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.