Raporty zawartości skrzynki pocztowej Microsoft 365

M365 Manager Plus zapewnia szczegółowe raporty o treści wszystkich skrzynek pocztowych wewnątrz organizacji. Jego raporty o zawartości skrzynek pocztowych pomagają filtrować skrzynki pocztowe w oparciu o różne parametry, takie jak rozmiary folderów, liczba wiadomości, temat wiadomości czy rozmiar pliku załącznika.

Możesz zaplanować przygotowywanie raportów w regularnych interwałach, wysyłać je przez e-mail do administratorów oraz eksportować do wielu formatów, takich jak CSV, XLS (Microsoft Excel), PDF (Adobe Acrobat) czy HTML.

Raporty w tej kategorii:

  • Liczba i rozmiar wiadomości w folderze
  • Załączniki według rozmiaru pliku
  • Wiadomości według tematu

Liczba i rozmiar wiadomości w folderze

M365 Manager plus Liczba i rozmiar wiadomości w folderze report

Raport ten zbiera dane o liczbie wiadomości obencych w każdej ze skrzynek pocztowych oraz przestrzeni zużywanej przez każdą skrzynkę pocztową Microsoft 365 w organizacji. Raport ten jest przydatny kiedy potrzebujesz szybko sprawdzić foldery w każdej ze skrzynek pocztowych. Raport ten podaje również informacje o liczbie subfolderów w każdej ze skrzynek, rozmiar każdego folderu oraz to, czy można go przenieść.

Załączniki według rozmiaru pliku

M365 Manager plus Załączniki według rozmiaru pliku reports

Raporty te pokazują całkowity rozmiar wszystkich załączników w każdej ze skrzynek pocztowych oraz przestrzeń pozostającą w odpowiednich skrzynkach pocztowych. Raport ten pomaga zidentyfikować skrzynki wykorzystujące dużą liczbę przestrzeni na pliki załączników.

Wiadomości według tematu

M365 Manager plus message by subject reports

Raport ten zapewnia informacje o temacie każdego e-maila w każdej ze skrzynek pocztowych organizacji. Obejmują informacje takie jak rozmiar e-maila, źródłowy i docelowy adres IP oraz stan dostawy. Raport ten pomaga w identyfikacji i zapobieganiu spamowi w oparciu o temat.

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.