Raport aktywnych użytkowników Skype dla firm

Raport aktywnych użytkowników Skype dla firm

Aktywni użytkownicy to tacy użytkownicy, którzy uczestniczyli w conajmniej jednej konferencji lub sesji sieci równorzędnej w Skype dla firm.

Raport aktywnych użytkowników M365 Manager Plus pokazuje wykorzystanie Skype dla firm w organizacji. Raport ten pokazuje liczbę aktywnych użytkowników na każdy dzień. Przedstawia również podział aktywnych użytkowników w oparciu o wykorzystywane przez nich funkcje Skype dla firm.

Szczegółowe informacje podane w raporcie obejmują:

  • Datę
  • Aktywnych użytkowników
  • Nazwę dzierżawcy
  • Aktywnych użytkowników czatu
  • Aktywnych użytkowników audio
  • Aktywnych użytkowników wideo
  • Aktywnych użytkowników udostępniania aplikacji
  • Aktywnych użytkowników transferu plików
  • Aktywnych użytkowników PSTN

Możesz zaplanować raport do generowania w wyznaczonych interwałach, wyeksportowania i wysłania e-mailem w formatach PDF, HTML, XLS lub CSV. Możesz też wykorzystać wbudowane filtry do pozyskiwania danych. Na przykład uzyskiwać informacje oparte o identyfikator użytkownika, nazwę dzierżawcy i wiele innych.